Kto Zada Piękniejsze Pytanie Cytaty

Kto Zada Piękniejsze Pytanie Cytaty: Zawsze piękniejszą odpowiedź dostanie, kto zada piękniejsze pytanie. -Edward Cummings


zawsze-piękniejszą-odpowiedź-dostanie-kto-zada-piękniejsze-pytanie
Kto Zada Piękniejsze Pytanie Cytaty: W umyśle nowoczesnego człowieka zrodziło się nowe pytanie, pytanie, czy warto żyć. Nie można dać na nie rozumnej odpowiedzi, bo pytanie jest nierozumne. -Erich Fromm


w-umyś-nowoczesnego-człowieka-zrodziło-ę-nowe-pytanie-pytanie-czy-warto-żyć-nie-można-dać-na-nie-rozumnej-odpowiedzi-bo-pytanie-jest
Kto Zada Piękniejsze Pytanie Cytaty: Kto od kobiety żąda przysięgi, zmusza ją do krzywoprzysięstwa. -Seweryn Eugeniusz Barbag


kto-od-kobiety-żąda-przysięgi-zmusza-ją-do-krzywoprzysięstwa
Kto Zada Piękniejsze Pytanie Cytaty: Kto od ko­biety żąda przy­sięgi, zmusza ją do krzywoprzysięstwa. -Seweryn Barbag


kto-od ko­biety-żąda-przy­ęgi-zmusza-ją do krzywoprzysięstwa
Kto Zada Piękniejsze Pytanie Cytaty: Po odpowiedzi na pytanie: kto to jest kobieta - można określić wiek każdego mężczyzny. -Aleksander Świętochowski


po-odpowiedzi-na-pytanie-kto-to-jest-kobieta-można-określić-wiek-każdego-mężczyzny
Kto Zada Piękniejsze Pytanie Cytaty: W gruncie rzeczy podstawowe pytanie filozofii brzmi tak samo jak w powieści kryminalnej: kto zawinił? -Umberto Eco


w-gruncie-rzeczy-podstawowe-pytanie-filozofii-brzmi-tak-samo-jak-w-powieś-kryminalnej-kto-zawinił
Kto Zada Piękniejsze Pytanie Cytaty: ty, ja, on, ona człowiek pier­wszy oddech, dru­gi, trzeci, niezliczony i os­tatni, ten zdławiony pier­wsze mrugnięcie, dru­gie, trzecie, niezliczone i ostatnie kiedy rzęsy już zszyją po­wieki ze skórą a myśli będą roz­puszczać się w ciemności to mrug­nięcie nieopanowane a w os­tatnich se­kun­dach świadomości wciąż za­dajesz so­bie pytanie roz­ma­zane twarze szep­tem wy­powiada­ne słowa modlitwy i zno­wu to pytanie ciągle jed­no pytanie w os­tatnich se­kun­dach - lęk zmartwienie niegodny niebo czy piekło? os­tatni oddech os­tatnie mrugnięcie os­tatnie pytanie a po­tem głośny śmiech kpiący, ironiczny w pier­wszych se­kun­dach - spokój i pier­wsze py­tanie: gdzie ten sąd? dru­gie, trzecie, niezliczone, wieczność  -wenaa01


Kto Zada Piękniejsze Pytanie Cytaty: Być może istnieją czasy piękniejsze ale te są nasze. -Jean Paul Sartre


być-może-istnieją-czasy-piękniejsze-ale-te-są-nasze
Kto Zada Piękniejsze Pytanie Cytaty: Im są piękniejsze, tym bardziej chcą być podrywane, żeby móc powiedzieć nie. -Al Goldstein


im-są-piękniejsze-tym-bardziej-chcą-być-podrywane-żeby-móc-powiedzieć-nie
Kto Zada Piękniejsze Pytanie Cytaty: A jakie było pytanie? -Stanisław Jerzy Lec


Kto Zada Piękniejsze Pytanie Cytaty: Co za nonsens opiewać tylko zawsze wiosenną miłość. Jesienne barwy są wspanialsze, różnorodniejsze, jesienne radości tysiąckroć potężniejsze, straszliwsze, piękniejsze. -Isadora Duncan


co-za-nonsens-opiewać-tylko-zawsze-wiosenną-miłość-jesienne-barwy-są-wspanialsze-różnorodniejsze-jesienne-radoś-tysiąckroć-potężniejsze
Kto Zada Piękniejsze Pytanie Cytaty: Miłość żąda ofiary. -Tadeusz Nowakowski


Kto Zada Piękniejsze Pytanie Cytaty: Dzieła sztuki na równi z dziełami przyrody, są tym piękniejsze i tym bardziej zachwycające, im bardziej podporządkowują się prawom ścisłym. -Pierre Joseph Proudhon


dzieła-sztuki-na-równi-z-dziełami-przyrody-są-tym-piękniejsze-i-tym-bardziej-zachwycają-im-bardziej-podporządkowują-ę-prawom-ścisłym
Kto Zada Piękniejsze Pytanie Cytaty: Kosmiczne pytanie: w której galaktyce spotkamy się z rozsądkiem? -Zbigniew Waydyk


kosmiczne-pytanie-w-której-galaktyce-spotkamy-ę-z-rozsądkiem
Kto Zada Piękniejsze Pytanie Cytaty: Zbawienie jest nieubłagane: żąda swojego krzyża. -Anna Jokai


zbawienie-jest-nieubłagane-żąda-swojego-krzyża
Kto Zada Piękniejsze Pytanie Cytaty: Miłość daje, ale niczego nie żąda. -Lew Tołstoj


miłość-daje-ale-niczego-nie-żąda
Kto Zada Piękniejsze Pytanie Cytaty: Pytanie o sens życia jest najbardziej naglącym ze wszystkich ludzkich pytań. -Albert Camus


pytanie-o-sens-życia-jest-najbardziej-naglącym-ze-wszystkich-ludzkich-pytań
Kto Zada Piękniejsze Pytanie Cytaty: Niecierpliwość żąda rzeczy niemożliwej - mianowicie osiągnięcia celu bez środków. -Fryderyk Hegel


niecierpliwość-żąda-rzeczy-niemożliwej-mianowicie-osiągnięcia-celu-bez-środków