Kto Zada Piękniejsze Cytaty

Kto Zada Piękniejsze Cytaty: Zawsze piękniejszą odpowiedź dostanie, kto zada piękniejsze pytanie. -Edward Cummings


zawsze-piękniejszą-odpowiedź-dostanie-kto-zada-piękniejsze-pytanie
Kto Zada Piękniejsze Cytaty: Kto od kobiety żąda przysięgi, zmusza ją do krzywoprzysięstwa. -Seweryn Eugeniusz Barbag


kto-od-kobiety-żąda-przysięgi-zmusza-ją-do-krzywoprzysięstwa
Kto Zada Piękniejsze Cytaty: Kto od ko­biety żąda przy­sięgi, zmusza ją do krzywoprzysięstwa. -Seweryn Barbag


kto-od ko­biety-żąda-przy­ęgi-zmusza-ją do krzywoprzysięstwa
Kto Zada Piękniejsze Cytaty: Być może istnieją czasy piękniejsze ale te są nasze. -Jean Paul Sartre


być-może-istnieją-czasy-piękniejsze-ale-te-są-nasze
Kto Zada Piękniejsze Cytaty: Im są piękniejsze, tym bardziej chcą być podrywane, żeby móc powiedzieć nie. -Al Goldstein


im-są-piękniejsze-tym-bardziej-chcą-być-podrywane-żeby-móc-powiedzieć-nie
Kto Zada Piękniejsze Cytaty: Co za nonsens opiewać tylko zawsze wiosenną miłość. Jesienne barwy są wspanialsze, różnorodniejsze, jesienne radości tysiąckroć potężniejsze, straszliwsze, piękniejsze. -Isadora Duncan


co-za-nonsens-opiewać-tylko-zawsze-wiosenną-miłość-jesienne-barwy-są-wspanialsze-różnorodniejsze-jesienne-radoś-tysiąckroć-potężniejsze
Kto Zada Piękniejsze Cytaty: Miłość żąda ofiary. -Tadeusz Nowakowski


Kto Zada Piękniejsze Cytaty: Dzieła sztuki na równi z dziełami przyrody, są tym piękniejsze i tym bardziej zachwycające, im bardziej podporządkowują się prawom ścisłym. -Pierre Joseph Proudhon


dzieła-sztuki-na-równi-z-dziełami-przyrody-są-tym-piękniejsze-i-tym-bardziej-zachwycają-im-bardziej-podporządkowują-ę-prawom-ścisłym
Kto Zada Piękniejsze Cytaty: Miłość daje, ale niczego nie żąda. -Lew Tołstoj


miłość-daje-ale-niczego-nie-żąda
Kto Zada Piękniejsze Cytaty: Zbawienie jest nieubłagane: żąda swojego krzyża. -Anna Jokai


zbawienie-jest-nieubłagane-żąda-swojego-krzyża
Kto Zada Piękniejsze Cytaty: Od­wa­ga jest ceną, której życie żąda w za­mian za udziele­nie spokoju. -Amelia Earhart


od­wa­ga-jest ceną-której życie-żąda-w za­mian-za udziele­nie-spokoju
Kto Zada Piękniejsze Cytaty: Niecierpliwość żąda rzeczy niemożliwej - mianowicie osiągnięcia celu bez środków. -Fryderyk Hegel


niecierpliwość-żąda-rzeczy-niemożliwej-mianowicie-osiągnięcia-celu-bez-środków
Kto Zada Piękniejsze Cytaty: Szybki w działaniu: ledwie go posiali, a juk sią zabiera do żąda innych. -Zbigniew Waydyk


szybki-w-działaniu-ledwie-go-posiali-a-juk-ą-zabiera-do-żąda-innych
Kto Zada Piękniejsze Cytaty: Jaki mogę stracić wiarę w sprawiedliwość na świecie, skoro sny tych, którzy śpią w puchach, nie są wcale piękniejsze od snów tych, którzy śpią na gołej ziemi. -Khalil Gibran


jaki-mogę-stracić-wiarę-w-sprawiedliwość-na-świecie-skoro-sny-tych-którzy-śpią-w-puchach-nie-są-wcale-piękniejsze-od-snów-tych-którzy
Kto Zada Piękniejsze Cytaty: Skoro Boga nie widzimy, musimy sami zgadnąć, czego od nas żąda. -Maria Corti


skoro-boga-nie-widzimy-musimy-sami-zgadnąć-czego-od-nas-żąda
Kto Zada Piękniejsze Cytaty: Niektórzy chcą zro­zumieć dzieło sztu­ki - miłość nie żąda zrozumienia. -Bogumił Buczyński


niektórzy-chcą-zro­zumieć-dzieło-sztu­ki- miłość-nie żąda-zrozumienia
Kto Zada Piękniejsze Cytaty: Jeśli się raz wchłonęło zło, to ono już nie żąda, by mu wierzono. -Franz Kafka


jeśli-ę-raz-wchłonęło-zło-to-ono-już-nie-żąda-by-mu-wierzono
Kto Zada Piękniejsze Cytaty: Bo od nieprzyjaciela nie tak bolą rany, jako gdy je przyjaciel zada zaufany. -Bertrand Saadi z Szirazu


bo-od-nieprzyjaciela-nie-tak-bolą-rany-jako-gdy-przyjaciel-zada-zaufany