Kto Zada Cytaty

Kto Zada Cytaty: Kto od kobiety żąda przysięgi, zmusza ją do krzywoprzysięstwa. -Seweryn Eugeniusz Barbag


kto-od-kobiety-żąda-przysięgi-zmusza-ją-do-krzywoprzysięstwa
Kto Zada Cytaty: Kto od ko­biety żąda przy­sięgi, zmusza ją do krzywoprzysięstwa. -Seweryn Barbag


kto-od ko­biety-żąda-przy­ęgi-zmusza-ją do krzywoprzysięstwa
Kto Zada Cytaty: Zawsze piękniejszą odpowiedź dostanie, kto zada piękniejsze pytanie. -Edward Cummings


zawsze-piękniejszą-odpowiedź-dostanie-kto-zada-piękniejsze-pytanie
Kto Zada Cytaty: Miłość żąda ofiary. -Tadeusz Nowakowski


Kto Zada Cytaty: Miłość daje, ale niczego nie żąda. -Lew Tołstoj


miłość-daje-ale-niczego-nie-żąda
Kto Zada Cytaty: Zbawienie jest nieubłagane: żąda swojego krzyża. -Anna Jokai


zbawienie-jest-nieubłagane-żąda-swojego-krzyża
Kto Zada Cytaty: Niecierpliwość żąda rzeczy niemożliwej - mianowicie osiągnięcia celu bez środków. -Fryderyk Hegel


niecierpliwość-żąda-rzeczy-niemożliwej-mianowicie-osiągnięcia-celu-bez-środków
Kto Zada Cytaty: Szybki w działaniu: ledwie go posiali, a juk sią zabiera do żąda innych. -Zbigniew Waydyk


szybki-w-działaniu-ledwie-go-posiali-a-juk-ą-zabiera-do-żąda-innych
Kto Zada Cytaty: Od­wa­ga jest ceną, której życie żąda w za­mian za udziele­nie spokoju. -Amelia Earhart


od­wa­ga-jest ceną-której życie-żąda-w za­mian-za udziele­nie-spokoju
Kto Zada Cytaty: Skoro Boga nie widzimy, musimy sami zgadnąć, czego od nas żąda. -Maria Corti


skoro-boga-nie-widzimy-musimy-sami-zgadnąć-czego-od-nas-żąda
Kto Zada Cytaty: Bo od nieprzyjaciela nie tak bolą rany, jako gdy je przyjaciel zada zaufany. -Bertrand Saadi z Szirazu


bo-od-nieprzyjaciela-nie-tak-bolą-rany-jako-gdy-przyjaciel-zada-zaufany
Kto Zada Cytaty: Niektórzy chcą zro­zumieć dzieło sztu­ki - miłość nie żąda zrozumienia. -Bogumił Buczyński


niektórzy-chcą-zro­zumieć-dzieło-sztu­ki- miłość-nie żąda-zrozumienia
Kto Zada Cytaty: Jeśli się raz wchłonęło zło, to ono już nie żąda, by mu wierzono. -Franz Kafka


jeśli-ę-raz-wchłonęło-zło-to-ono-już-nie-żąda-by-mu-wierzono
Kto Zada Cytaty: Niech każdy z nas, jak jedwabnik, tka swój kokon i nie żąda wyjaśnień, po co i na co. -Maria Skłodowska - Curie


niech-każdy-z-nas-jak-jedwabnik-tka-swój-kokon-i-nie-żąda-wyjaśnień-po-co-i-na-co
Kto Zada Cytaty: Naj­pierw żąda­my, by in­ni postępo­wali tak jak my, a później nud­no nam z nimi. -Władysław Loranc


naj­pierw-żąda­my-by in­-postępo­wali-tak-jak my-a później-nud­no-nam-z nimi
Kto Zada Cytaty: Pieniądze albo życie - złodziej zostawia nam wybór, żona żąda jednego i drugiego. -Samuel Butler


pieniądze-albo-życie-złodziej-zostawia-nam-wybór-żona-żąda-jednego-i-drugiego
Kto Zada Cytaty: Pieniądze al­bo życie - złodziej zos­ta­wia nam wybór, żona żąda jed­ne­go i drugiego. -Samuel Butler


pieniądze-al­bo-życie- złodziej-zos­­wia-nam-wybór-żona-żąda-jed­ne­go-i drugiego
Kto Zada Cytaty: Miłość tyl­ko wte­dy nie żąda nicze­go, kiedy wie­rzy, że po­siada wszystko. -Władysław Grzeszczyk


miłość-tyl­ko-wte­dy-nie żąda-nicze­go-kiedy-wie­rzy-że po­siada-wszystko