Kto się Często śmieje Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kto się Często śmieje Cytaty: Kto się często śmieje, wol­niej się starzeje. -Bujak Bogusław
kto ę-często-śmieje-wol­niej ę-starzeje
Kto się Często śmieje Cytaty: Ten się nap­rawdę śmieje, kto się śmieje ostatni. -Jean Pierre Claris de Florian
Kto się Często śmieje Cytaty: Ten się śmieje sam, kto się śmieje ostatni. -Gilbert Cesbron
Kto się Często śmieje Cytaty: Kto się śmieje, zawsze płaczących zwycięża. -Juliusz Słowacki
Kto się Często śmieje Cytaty: Kto się w piątek śmieje, w niedzielę będzie płakał. -Jean Baptiste Racine
kto-ę-w-piątek-śmieje-w-niedzielę-będzie-płakał
Kto się Często śmieje Cytaty: I cier­pią, gdy śmieje się z nich świat zwy­cięski. Niepom­ni, że mądry nie śmieje się z klęski. -Jacek Kaczmarski
i cier­pią-gdy-śmieje ę-z nich-świat-zwy­ęski-niepom­-że mądry-nie śmieje ę-z klęski
Kto się Często śmieje Cytaty: Kto się w piątek śmieje, w nie­dzielę będzie płakał. -Jean Baptiste Racine
kto ę-w piątek-śmieje-w nie­dzielę-będzie-płakał
Kto się Często śmieje Cytaty: Ten, kto się śmieje ostatni, przeważnie nie ma jednego zęba na przodzie. -Baruch Spinoza
ten-kto-ę-śmieje-ostatni-przeważnie-nie-jednego-zęba-na-przodzie
Kto się Często śmieje Cytaty: Kiedy śmieje się dziec­ko, śmieje się cały świat. -Janusz Korczak
kiedy-śmieje ę-dziec­ko-śmieje ę-cały-świat
Kto się Często śmieje Cytaty: Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. -Janusz Korczak
kiedy-śmieje-ę-dziecko-śmieje-ę-cały-świat
Kto się Często śmieje Cytaty: Ten, kto się śmieje os­tatni, prze­ważnie nie ma jed­ne­go zęba na przedzie. -Baruch Spinoza
ten-kto ę-śmieje-os­tatni-prze­ważnie-nie  jed­ne­go-zęba-na przedzie
Kto się Często śmieje Cytaty: Śmieje­cie się ze mnie, bo jes­tem in­ny. Ja się śmieję z was, bo wszys­cy jes­teście ta­cy sami. -Jonathan Davis
Śmieje­cie ę-ze mnie-bo jes­tem-in­ny-ja ę-śmieję-z was-bo wszys­cy-jes­teście-­cy-sami
Kto się Często śmieje Cytaty: Kto się często kocha, choruje rzadko. -Anonim
kto-ę-często-kocha-choruje-rzadko
Kto się Często śmieje Cytaty: Kto by chciał dobrze umrzeć, niech często umiera; kto nie być w piekle, niech tam za życia zaziera. -Wespazjan Hieronim Kochowski
kto-by-chciał-dobrze-umrzeć-niech-często-umiera-kto-nie-być-w-piekle-niech-tam-za-życia-zaziera
Kto się Często śmieje Cytaty: Ten, kto stale jest szczęśliwy, musi się często zmieniać -Konfucjusz
ten-kto-stale-jest-szczęśliwy-musi-ę-często-zmieniać
Kto się Często śmieje Cytaty: Ten osiągnął sukces, kto pracował dobrze, śmiał się często i kochał bardzo. -Elbert Hubbard
ten-osiągnął-sukces-kto-pracował-dobrze-śmiał-ę-często-i-kochał-bardzo
Kto się Często śmieje Cytaty: Ja... Jes­tem jedną z tych, które przy­wiązują się do jed­ne­go miłego słowa. Ta, która zaw­sze wszys­tko wyol­brzy­mia. Za­leży mi na in­nych o wiele bar­dziej, niż ja kiedy­kol­wiek znaczyłam dla nich. Ro­bię so­bie nadzieję, a po­tem płaczę. Sta­ram się tyl­ko, żeby nikt nie zauważył te­go, że jes­tem smut­na. Często się śmieję bo kocham to. Ta­ka już jes­tem. Cho­ler­nie wrażli­wa i wesoła... -obudzona
Kto się Często śmieje Cytaty: Kto przekazuje komuś dar, często go sam otrzymuje: ofiarowywanie bowiem przynosi radość; nauczmy się dawać! -Roland Leonhardt
kto-przekazuje-komuś-dar-często-go-sam-otrzymuje-ofiarowywanie-bowiem-przynosi-radość-nauczmy-ę-dawać
Kto się Często śmieje Cytaty: By­wa często zwie­dzionym, kto lu­bi być chwalonym. -Ignacy Krasicki
by­wa-często-zwie­dzionym-kto-lu­bi-być-chwalonym
Kto się Często śmieje Cytaty: Kto zbyt często ma słuszność, ma dużo wrogów. -Jerzy Drobnik
Kto się Często śmieje Cytaty: Niebo płacze, a ja się śmieje. -NightHuntress
Kto się Często śmieje Cytaty: Szy­by lecą, szklarz się śmieje. -Samuel Adalberg
Kto się Często śmieje Cytaty: Dopóki człowiek się śmieje nie przegrał. -Adrew Vachss
dopóki-człowiek-ę-śmieje-nie-przegrał
Kto się Często śmieje Cytaty: Bóg śmieje się z ludzi, że w niego nie wierzą. -Jostein Gaarder
bóg-śmieje ę-z ludzi-że w niego-nie wierzą
Kto się Często śmieje Cytaty: Do jed­ne­go szczęście się śmieje, do in­nych szczerzy zęby. -Sławomir Wróblewski
do jed­ne­go-szczęście ę-śmieje-do in­nych-szczerzy-zęby
Kto się Często śmieje Cytaty: Śmieję się śmier­ci w twarz. A raczej chichoczę. Cicho.Urągliwie. -Harlan Coben
Śmieję ę-śmier­-w twarz-a raczej-chichoczę-cichourągliwie
Kto się Często śmieje Cytaty: dob­ry wojownik nie śmieje się w ogóle ra­duje życie  -Cykam
dob­ry-wojownik-nie-śmieje ę-w ogó-ra­duje-życie 
Kto się Często śmieje Cytaty: Zawsze ilekroć człowiek się śmieje, przedłuża swoje życie. -Curzio Malaparte
zawsze-ilekroć-człowiek-ę-śmieje-przedłuża-swoje-życie
Kto się Często śmieje Cytaty: Zawsze, ilekroć człowiek się śmieje, przedłuża swoje życie. -Curzio Malaparte
zawsze-ilekroć-człowiek-ę-śmieje-przedłuża-swoje-życie
Kto się Często śmieje Cytaty: Z cze­go się śmieje­cie? Z siebie sa­mych się śmiejecie!  -Mikołaj Gogol
z cze­go ę-śmieje­cie-z siebie-­mych ę-śmiejecie 
Kto się Często śmieje Cytaty: Mężczyzna, gdy nie ma nic do powiedzenia - milczy. Kobieta śmieje się. -Tadeusz Breza
mężczyzna-gdy-nie-nic-do-powiedzenia-milczy-kobieta-śmieje-ę
Kto się Często śmieje Cytaty: Człowiek śmieje się z miłości tak długo, póki ta go nie dosięgnie. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)
Kto się Często śmieje Cytaty: Mężczyzna gdy nie ma nic do powiedzenia - milczy, kobieta śmieje się. -Tadeusz Breza
mężczyzna-gdy-nie-nic-do-powiedzenia-milczy-kobieta-śmieje-ę
Kto się Często śmieje Cytaty: Miłość to skarb, który często dajemy komuś, kto nie chce go wziąć, a jednocześnie pragnie posiadać. -W. Grzeszczuk
miłość-to-skarb-który-często-dajemy-komuś-kto-nie-chce-go-wziąć-a-jednocześnie-pragnie-posiadać
Kto się Często śmieje Cytaty: wszys­cy czekają nikt uda­je, że nie is­tnieje i ktoś w tle się śmieje  -nie.wiem
wszys­cy-czekają-nikt-uda­-że nie is­tnieje-i-ktoś-w tle ę-śmieje