Ktoś Chciał Cytaty

Ktoś Chciał Cytaty: - Myślisz, że zmarłych ob­chodzi, kiedy ktoś przyj­dzie na ich grób? - To święto jest pot­rzeb­ne żywym - zauważyła Ni­ka. - Żeby wie­dzieli, że jak odejdą, ktoś będzie o nich pamiętał. -Rafał Kosik


Ktoś Chciał Cytaty: Choćbym chciał, to co bym chciał I no gdy­bym już miał, to co bym miał I smu­tek mój za­kopałbym przed upadkami Lecz od cza­su do cza­su pod­le­wałbym łzami I ra­dość kiełkującą roz­da­wałbym wokół To­bym i tak ja­koś dziw­nie i ni­jak się czół To przez to, że jes­teś lecz Ciebie nie ma Wten­czas, gdy nie by­wałaś, a bywałaś To mo­ja dusza nie do­tykała zim­ne­go dna Wie­działem też, że nie znałaś lecz kochałaś   -M44G


Ktoś Chciał Cytaty: na­cis­kasz spust i już ktoś zro­bił pocisk ktoś in­ny prcy­zyj­nie do­paso­wał części in­ny ktoś urodził i wychował tego które­go trafiła two­ja kula on czuł kochał marzył popatrz o tam leży je­go marzenia i wszys­tko czym żył zamknęła ra­na po ku­li którą ty wystrzeliłeś oc­knij się to był tyl­ko sen jut­ro zdasz życiowy egzamin . .. co zro­bisz jutro *** Dział: Pro­za życia *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Ktoś Chciał Cytaty: Chciał mieć sławę pośmiertną za życia. -Julian Przyboś


chciał-mieć-sławę-pośmiertną-za-życia
Ktoś Chciał Cytaty: I nie oszu­kasz mnie choćbyś chciał. -opuszczona


i nie oszu­kasz-mnie-choćbyś-chciał
Ktoś Chciał Cytaty: W życiu, jak w pociągu – każdy chciał by przejechać na gapę. -Władysław Stanisław Reymont


Ktoś Chciał Cytaty: Chciał złapać by­ka za ro­gi... nie mu­siał... ona mu lep­sze przyprawiła!  -Andrea


chciał-złapać-by­ka-za ro­gi-nie mu­siał-ona mu lep­sze-przyprawiła 
Ktoś Chciał Cytaty: Co cię nie za­biję, spra­wi, że będziesz chciał się zabić. -szajbuss


co ę-nie za­biję-spra­wi-że będziesz-chciał ę-zabić
Ktoś Chciał Cytaty: Chciał przeżyć się od nowa ale sta­ra mu nie pozwoliła. -bystry.76


chciał-przeżyć-ę-od-nowa-ale-sta­ra-mu nie pozwoliła
Ktoś Chciał Cytaty: Stoję tu oczy mam zam­knięte, rękę wy­ciągniętą przed siebie. Czy jest ktoś to chwy­ci mnie za nią? Cze­kam... Czy ktoś po­może? Przy­jacielu gdzie jes­teś? Ja stoję tu i czekam. -opuszczona


Ktoś Chciał Cytaty: Za­myślił się anioł - chciał zab­rać głos - lecz poszedł do nieba. -Jan Twardowski


za­myślił ę-anioł- chciał-zab­rać-głos- lecz-poszedł-do nieba
Ktoś Chciał Cytaty: Ten, kto by chciał mieć bibliotekę z dobrych książek, bardzo by ją miał niewielką. -Maria Karolina Leszczyńska


ten-kto-by-chciał-mieć-bibliotekę-z-dobrych-książek-bardzo-by-ją-miał-niewielką
Ktoś Chciał Cytaty: Pan Bóg zawsze dawał mi pragnienie tego, czym chciał mnie obdarzyć. -Teresa Św


pan-bóg-zawsze-dawał-mi-pragnienie-tego-czym-chciał-mnie-obdarzyć
Ktoś Chciał Cytaty: Wiesz co? Jest Ktoś. Ktoś przez duże K.Wczo­raj też był i nie tyl­ko wte­dy. Jest tam ciągle. Jut­ro też będzie. Po­wiedz mi co ja mam zro­bić. Jak Go stamtąd wy­ciągnąć? Ut­knął na dnie ser­ca za głęboko... -nieprzystosowana


Ktoś Chciał Cytaty: Wszys­tkie pieniądze są brud­ne. Gdy­by były czys­te nikt by ich nie chciał. -Carlos Ruíz Zafón


wszys­tkie-pieniądze-są brud­ne-gdy­by były-czys­te-nikt-by ich-nie chciał
Ktoś Chciał Cytaty: Sa­mot­ny kot Nikt mnie nie chciał Więc umarłem po dru­gim życiu. -insomnia04


sa­­ny-kot-nikt-mnie-nie chciał-więc-umarłem-po dru­gim-życiu
Ktoś Chciał Cytaty: Praw­da na­deszła i stanęła nap­rze­ciw, kto chciał ją od­na­lazł, in­ny poszedł precz. -Kedar


praw­da-na­deszła-i stanęła-nap­rze­ciw-kto-chciał-ją od­na­lazł-in­ny-poszedł-precz
Ktoś Chciał Cytaty: Jakby każdy chciał grać pierwsze skrzypce, nigdy byśmy nie stworzyli orkiestry. -Robert Schumann


jakby-każdy-chciał-grać-pierwsze-skrzypce-nigdy-byśmy-nie-stworzyli-orkiestry