Ku zasłużone­mu Spoczynkowi Cytaty

Ku zasłużone­mu Spoczynkowi Cytaty: roz­grza­ny od­dech sklepienia do­tyka ciepłym spokojem spływa na ho­ryzont ma­lując niewy­raźnym żarem smu­tek w gorącym sercu który pochłonie słońce zmęczo­ne ka­wałkiem chleba po­sypie ok­ruszka­mi dnia idąc ku zasłużone­mu spoczynkowi ono za­raz będzie zasypiać a śle­pia nie przym­kną powiek pod natłokiem żywych myśli gwiaz­dy będą liczyć niczym ziaren­ka w klepsydrze w księżyco­wych objęciach oczy ut­rudzo­nego oczekiwania po­zamy­kają świer­szczo­we pieśni układając do snu tęskno­ty jutra  -Papużka


Ku zasłużone­mu Spoczynkowi Cytaty: Za­bijam siebie, zasłużone cierpienie, da­na pokuta. -Kamila 6


za­bijam-siebie-zasłużone-cierpienie-da­na-pokuta
Ku zasłużone­mu Spoczynkowi Cytaty: Pechowiec to ten, kto otrzymuje od losu zasłużone baty, a nie otrzymuje za nie zasłużonych prezentów. -Anna Krzyżanowska


pechowiec-to-ten-kto-otrzymuje-od-losu-zasłużone-baty-a-nie-otrzymuje-za-nie-zasłużonych-prezentów