Ku­bek Po niedo­pitej Kawie Cytaty

Ku­bek Po niedo­pitej Kawie Cytaty: I je­dyne co mi zos­tało po Tobie, To ku­bek po niedo­pitej kawie... -Schmerz


i ­dyne-co mi zos­ło-po tobie-to-ku­bek-po niedo­pitej-kawie
Ku­bek Po niedo­pitej Kawie Cytaty: W miłości two­jej tonę Za­pach na po­duszce i pus­ty ku­bek po kawie  -Monowasure


w miłoś-two­jej-ę-za­pach-na po­duszce-i pus­ty-ku­bek-po kawie 
Ku­bek Po niedo­pitej Kawie Cytaty: Bek­nij! Bek­nij głośno! Za cicho, bek­nij głośniej! Nie tak się be­ka, czekaj... Ja beknę dob­rze, sprośnie. Te­raz bek­nij, jak ja, tak głośno jak tyl­ko się da. Be­kaj­my ra­zem co dnia! Niech nasze be­kanie trwa! Ja bekłem dziew­czy­nie do ucha i stała się przez to przygłucha i te­raz się drze jeszcze głośniej, choć na­dal tak sa­mo ją dmucham. Be­kanie to piękny jest dźwięk, do­mena śmiałego człowieka i chy­ba człowieku byś pękł gdy­byś ty nig­dy nie bekał.   -Moon G


Ku­bek Po niedo­pitej Kawie Cytaty: Kobiety są bielusieńkim cukrem w tej gorzkiej kawie życia. -Jaroslav Seifert


kobiety-są-bielusieńkim-cukrem-w-tej-gorzkiej-kawie-życia
Ku­bek Po niedo­pitej Kawie Cytaty: Kąpię się w two­jej kawie niesłod­ka, niepocukrowana możesz mnie wziąć duszkiem lub za­mie­szać totalnie  -rzekoma ona


kąpię ę-w two­jej-kawie-niesłod­ka-niepocukrowana-możesz-mnie-wziąć-duszkiem-lub-za­mie­szać-totalnie 
Ku­bek Po niedo­pitej Kawie Cytaty: Smoczek: Lek na bek. -Tadeusz Fangrat


Ku­bek Po niedo­pitej Kawie Cytaty: Każdy ku­bek ma swój czubek. -Witold Zechenter


Ku­bek Po niedo­pitej Kawie Cytaty: Książę Grzy­bek obliguje, że na ra­dio lecą...słowa!! Cóż,nie o tych słowach mowa!  -Anja16


książę-grzy­bek-obliguje-że-na ra­dio-lecąsłowa-cóżnie-o tych-słowach-mowa 
Ku­bek Po niedo­pitej Kawie Cytaty: Ludzi niedo­la jednoczy. -Jean La Fontaine


Ku­bek Po niedo­pitej Kawie Cytaty: Szczęście: miłe uczu­cie, wy­ras­tające z ob­serwac­ji niedo­li innych. -Ambrose Bierce


szczęście-miłe-uczu­cie-wy­ras­tają-z ob­serwac­ji-niedo­li-innych
Ku­bek Po niedo­pitej Kawie Cytaty: Pra­ca od­da­la od nas trzy wiel­kie niedo­le - nudę, występek i ubóstwo. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Ku­bek Po niedo­pitej Kawie Cytaty:


 te­raz-pot­rze­bowałabym-oso­by- która-ze mną-usiądzie- po­da-mi ku­bek-gorącej-ka­wy-i nie py­tając-o nic-po­mil­czy
Ku­bek Po niedo­pitej Kawie Cytaty: Ka­ruze­la znów Niedo­powie­dzeń słów stos Wiele zostało K.A.Sz. 19.11.2015r. -Cris


ka­ruze­-znów-niedo­powie­dzeń-słów-stos-wiele-zostało-kasz-19112015r
Ku­bek Po niedo­pitej Kawie Cytaty: Pod­czas gdy świat gi­nie z niedo­sytu, ludzkość umiera z nadmiaru. -Papillondenuit


pod­czas-gdy-świat-gi­nie-z niedo­sytu-ludzkość-umiera-z nadmiaru
Ku­bek Po niedo­pitej Kawie Cytaty: Wśród cier­pienia i niedo­li na­wet prze­kona­ny ateis­ta zaczy­na roz­glądać się za Bogiem. -Paul Samuel Leon Johnson


wśród-cier­pienia-i niedo­li-na­wet-prze­kona­ny-ateis­-zaczy­na-roz­glądać ę-za bogiem
Ku­bek Po niedo­pitej Kawie Cytaty: W chwi­lach niedo­li człowiek szu­ka po­cie­chy w tym, że zes­pa­la swój smu­tek ze smut­kiem innych. -Milan Kundera


w chwi­lach-niedo­li-człowiek-szu­ka-po­cie­chy-w tym-że zes­pa­-swój-smu­tek-ze smut­kiem-innych
Ku­bek Po niedo­pitej Kawie Cytaty: Wit­ka­cy, niedo­ceniany, zag­matwa­ny, roz­da­wał na rautach wi­zytówki zse skrótem D.U.P.A.. Skrót oznaczał: Dziękuję Uprzejmie Przyjdę Akuratnie  -Stanisław Ignacy Witkiewicz


wit­ka­cy-niedo­ceniany-zag­matwa­ny-roz­da­wał-na rautach-wi­zytówki-zse-skrótem-dupa-skrót-oznaczał-dziękuję-uprzejmie-przyjdę
Ku­bek Po niedo­pitej Kawie Cytaty: Kocha­nie, chy­ba za­kocha­liśmy się nawza­jem w niedo­powied­nich osobach. -Avantdeces


kocha­nie-chy­ba-za­kocha­liśmy ę-nawza­jem-w niedo­powied­nich-osobach