Kwad­ra­towym Stworzyć Cały świat Cytaty

Kwad­ra­towym Stworzyć Cały świat Cytaty: Ciągle jeszcze życie jest cu­dow­ne, gdy człowiek ma iluzję, że jest zdol­ny na met­rze kwad­ra­towym stworzyć cały świat. -Bohumił Hrabal


ciągle-jeszcze-życie-jest cu­dow­ne-gdy-człowiek- iluzję-że jest zdol­ny-na met­rze-kwad­ra­towym-stworzyć-cały-świat
Kwad­ra­towym Stworzyć Cały świat Cytaty: Le­piej być okrągłym kołkiem w kwad­ra­towej dziu­rze niż kwad­ra­towym kołkiem w okrągłej dziurze. -Elbert Hubbard


le­piej-być-okrągłym-kołkiem-w kwad­ra­towej-dziu­rze-ż-kwad­ra­towym-kołkiem-w okrągłej-dziurze
Kwad­ra­towym Stworzyć Cały świat Cytaty: Twój dom może zastąpić cały świat. Cały świat nigdy nie zastąpi ci domu. -Anonim


twój-dom-może-zastąpić-cały-świat-cały-świat-nigdy-nie-zastąpi-domu
Kwad­ra­towym Stworzyć Cały świat Cytaty: Czte­ry kwad­ra­ty Pos­ta­wię na jednym Większym kwad­ra­cie I zwieńczę to trójkątem I ob­wie­szczę że to dzieło Przed światem  -RozaR


czte­ry-kwad­ra­ty-pos­­wię-na jednym-większym-kwad­ra­cie-i-zwieńczę-to trójkątem-i-ob­wie­szczę-że to dzieło-przed-światem 
Kwad­ra­towym Stworzyć Cały świat Cytaty:


cały-świat-i cały-wszechświat-jest opar­ty-na ­tema­tyce-i fi­zyce-~pa­weł-rychlica 
Kwad­ra­towym Stworzyć Cały świat Cytaty: To nie my przychodzi­my na świat, lecz świat przychodzi do nas. Urodzić się znaczy ty­le, co dos­tać cały świat w prezencie. -Jostein Gaarder


to nie my przychodzi­my-na świat-lecz-świat-przychodzi-do nas-urodzić ę-znaczy-ty­-co ­ć-cały-świat-w prezencie
Kwad­ra­towym Stworzyć Cały świat Cytaty: Można nabierać cały świat jakiś czas i kilka osób cały czas, ale nie można nabierać wszystkich ciągle. -Abraham Lincoln


można-nabierać-cały-świat-jakiś-czas-i-kilka-osób-cały-czas-ale-nie-można-nabierać-wszystkich-ągle
Kwad­ra­towym Stworzyć Cały świat Cytaty: Cały świat to (sa­mi) aktorzy. -Petroniusz Arbiter


Kwad­ra­towym Stworzyć Cały świat Cytaty: Cały świat jest komedią. -Petroniusz Arbiter


Kwad­ra­towym Stworzyć Cały świat Cytaty: Cały świat gra komedię.


cały-świat-gra-komedię
Kwad­ra­towym Stworzyć Cały świat Cytaty: Moją oj­czyzną jest cały świat. -Alighieri Dante


moją-oj­czyzną-jest cały-świat
Kwad­ra­towym Stworzyć Cały świat Cytaty: Moją ojczyzną jest cały świat. -Alighieri Dante


Kwad­ra­towym Stworzyć Cały świat Cytaty: Cały świat zwierzęcy jest pasożytem roślinnego. -Anonim


cały-świat-zwierzęcy-jest-pasożytem-roślinnego
Kwad­ra­towym Stworzyć Cały świat Cytaty: Gdy kochasz - cały świat ci się odsłania. -Antoni Lange


Kwad­ra­towym Stworzyć Cały świat Cytaty: Cały świat zwierzęcy jest pa­sożytem roślinnego. -Stanisław Lem


cały-świat-zwierzęcy-jest pa­sożytem-roślinnego
Kwad­ra­towym Stworzyć Cały świat Cytaty: I świat ten cały był giełdą bez Boga. -Zygmunt Krasiński


Kwad­ra­towym Stworzyć Cały świat Cytaty: Usunąć iluzję, to znaczy zep­suć cały świat. -Erazm z Rotterdamu


usunąć-iluzję-to znaczy-zep­suć-cały-świat
Kwad­ra­towym Stworzyć Cały świat Cytaty: Przyjaźnie łączą się i splatają, aż oplotą cały świat. -Pam Brown


przyjaźnie-łączą-ę-i-splatają-aż-oplotą-cały-świat