Kwiatów Cytaty

Kwiatów Cytaty: Niedobry pietyzm: odkurzanie kwiatów zła. -Zbigniew Waydyk


niedobry-pietyzm-odkurzanie-kwiatów-zła
Kwiatów Cytaty: Wiatr jest miłosną pocztą kwiatów. -Ramon Gomez De La Serna


Kwiatów Cytaty: Radość z kwiatów - to resztki raju w nas. -Philip Otto Runge


Kwiatów Cytaty: Romantyzm to bunt kwiatów przeciwko swym korzeniom. -Stanisław Brzozowski


romantyzm-to-bunt-kwiatów-przeciwko-swym-korzeniom
Kwiatów Cytaty: Miłość tym się różni od kwiatów, że trwa wiecznie. -Erich Pieniek


miłość-tym-ę-róż-od-kwiatów-że-trwa-wiecznie
Kwiatów Cytaty: Zdaje się, że mężczyźni nie widzą kwiatów. Chyba, że są ogrodnikami. -Anna Kowalska


zdaje-ę-że-mężczyź-nie-widzą-kwiatów-chyba-że-są-ogrodnikami
Kwiatów Cytaty: Nie kupuje się róż tym, które są tańsze od kwiatów. -Anonim


nie-kupuje-ę-róż-tym-które-są-ńsze-od-kwiatów
Kwiatów Cytaty: Nie ku­puje się róż tym, które tańsze są od kwiatów. -Leonard Drzewiecki


nie-ku­puje ę-róż-tym-które-ńsze-są od kwiatów
Kwiatów Cytaty: Miłość to bu­kiet kwiatów niepew­ności, nadziei oraz wybaczenia... -Uśmiechnięta Anielica


miłość-to bu­kiet-kwiatów-niepew­noś-nadziei-oraz-wybaczenia
Kwiatów Cytaty: żad­na ilość kwiatów nie zastąpi stra­cone­go wianka  -vona


żad­na-ilość-kwiatów-nie-zastąpi-stra­cone­go-wianka 
Kwiatów Cytaty: Na drzewie dobrych intencji jest wiele kwiatów, lecz mało owoców. -Konfucjusz


na-drzewie-dobrych-intencji-jest-wiele-kwiatów-lecz-ło-owoców
Kwiatów Cytaty: Ciało kobiety karmi się pieszczotami jak pszczoła nektarem kwiatów. -Anatol France


ciało-kobiety-karmi-ę-pieszczotami-jak-pszczoła-nektarem-kwiatów
Kwiatów Cytaty: I tyl­ko zapach kwiatów jeszcze trzy­ma mnie przy życiu. Wiosna. -Chemik -a


i tyl­ko-zapach-kwiatów-jeszcze-trzy­-mnie-przy-życiu-wiosna
Kwiatów Cytaty: Randką nazywamy spotkanie, na które mężczyzna przychodzi z bukietem kwiatów, a kobieta ze spóźnieniem. -Jiri Suchy


randką-nazywamy-spotkanie-na-które-mężczyzna-przychodzi-z-bukietem-kwiatów-a-kobieta-ze-spóźnieniem
Kwiatów Cytaty: W tej sza­rości dnia, ko­lorem wiosen­nych kwiatów, dob­rze, że jesteś. -cytlopka


w tej sza­roś-dnia-ko­lorem-wiosen­nych-kwiatów-dob­rze-że jesteś
Kwiatów Cytaty: Kobieta wysysa z miłości coraz to nowsze siły żywotne, jak pszczoła miód z kwiatów. -Anatol France


kobieta-wysysa-z-miłoś-coraz-to-nowsze-ły-żywotne-jak-pszczoła-miód-z-kwiatów
Kwiatów Cytaty: Ciało ko­biety kar­mi się pie­szczo­tami jak pszczoła nek­ta­rem kwiatów. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Kwiatów Cytaty: Jeśli na progu twego domu znajdziesz bukiet ulubionych kwiatów bez bilecika, to wiesz na pewno, że jest on od twojego przyjaciela. -Pam Brown


jeśli-na-progu-twego-domu-znajdziesz-bukiet-ulubionych-kwiatów-bez-bilecika-to-wiesz-na-pewno-że-jest-on-od-twojego-przyjaciela