Kwiat Cytaty

Kwiat Cytaty: O Mal­wi­no - ak­tywna Kwiat­ku ra­dos­ny Po­toku słów Śmie­chu do­nośny Zaw­sze ko­media Lub teatr gro­tes­ka Ty w mu­rach szarych Łąka kwiat­ko­wata Jak wiosna  -RozaR


o mal­wi­no- ak­tywna-kwiat­ku-ra­­ny-po­toku-słów-Śmie­chu-do­nośny-zaw­sze-ko­media-lub-teatr-gro­­ka-ty-w mu­rach-szarych
Kwiat Cytaty: Miłość jest jak kwiat. Niektórych kuję dru­gich zaś zachwy­ca swym za­pachem i pięknem...za­nied­ba­ny kwiat tak jak miłość z cza­sem więdnie. -Pan Życie


miłość-jest jak kwiat-niektórych kuję-dru­gich-zaś-zachwy­ca-swym-za­pachem-i pięknemza­nied­ba­ny-kwiat-tak-jak miłość
Kwiat Cytaty: Jeśli ktoś kocha kwiat, który jest jedyny na milionach i milionach planet, to mu wystarcza do szczęścia patrzenie na gwiazdy i mówi sobie


jeśli-ktoś-kocha-kwiat-który-jest-jedyny-na-milionach-i-milionach-planet-to-mu-wystarcza-do-szczęścia-patrzenie-na-gwiazdy-i-mówi-sobie-gdzieś
Kwiat Cytaty: Gdy­by człowiek mógł we śnie przejść przez raj i dos­tałby kwiat na dowód, że je­go dusza rzeczy­wiście tam była, i gdy­by, prze­budziw­szy się, dos­trzegł kwiat w swej dłoni - ach, co wtedy?  -Samuel Taylor Coleridge


Kwiat Cytaty: Człowiek jest jak kwiat, pot­rze­buję wo­dy, światła i schronienia... Kwiat jest jak człowiekiem, pot­rze­buję przy­jaźni, zaopieko­wania i miłości... -kadziunia


człowiek-jest jak kwiat-pot­rze­buję-wo­dy-światła-i schronienia-kwiat-jest jak człowiekiem-pot­rze­buję-przy­jaź-zaopieko­wania
Kwiat Cytaty: Kwiat jest uśmiechem rośliny. -Peter Hille


kwiat-jest-uśmiechem-rośliny
Kwiat Cytaty: Kwiat przekwita cierń zostaje. -Karol Bunsch


kwiat-przekwita-cierń-zostaje
Kwiat Cytaty: Kwiat przek­wi­ta, cierń zostaje. -Karol Bunsch


Kwiat Cytaty: Kwiat jest uśmie­chem rośliny. -Peter Hille


kwiat-jest uśmie­chem-rośliny
Kwiat Cytaty: Kwiat pochy­la swą koronę Jak Ana­bell stąpa po je­go ziemi. Otacza jej ciało pnącza­mi drżącymi Wy­powiada chryp­li­we:


Kwiat Cytaty: Kwiat szczęścia najpiękniej rozkwita, gdy opromienia go światło miłości. -Aldona Różanek


kwiat-szczęścia-najpiękniej-rozkwita-gdy-opromienia-go-światło-miłoś
Kwiat Cytaty: wy­raża wszystko co te­raz ma dla Ciebie kwiat życia pachnie  -Cykam


wy­raża-wszystko-co-te­raz- dla-ciebie-kwiat-życia-pachnie 
Kwiat Cytaty: Miłość sieją rodzi­ce. Ty mu­sisz tyl­ko ten kwiat pielęgnować... -Xmen


miłość-sieją-rodzi­-ty mu­sisz-tyl­ko-ten-kwiat-pielęgnować
Kwiat Cytaty: Kwiat, który się otwiera, nie czyni przy tym hałasu. -Wilhelm Raabe


kwiat-który-ę-otwiera-nie-czyni-przy-tym-hałasu
Kwiat Cytaty: Nie ma na świecie nic piękniejszego niż nagi kwiat i naga kobieta. -Jaroslav Seifert


nie-na-świecie-nic-piękniejszego-ż-nagi-kwiat-i-naga-kobieta
Kwiat Cytaty: Niekiedy miłość bywa jak kwiat dzikiego maku: nie doniesiesz go do domu. -Jaroslav Seifert


niekiedy-miłość-bywa-jak-kwiat-dzikiego-maku-nie-doniesiesz-go-do-domu
Kwiat Cytaty: Miłość jest jak kwiat, który z pokorą schyla się ku innym kwiatom. -Aldona Różanek


miłość-jest-jak-kwiat-który-z-pokorą-schyla-ę-ku-innym-kwiatom
Kwiat Cytaty: Dotyk- roz­mo­wa dwóch ciał. Ja i ty... Ty i ja... Pocałunki- od­dech Wszechświata. JEDNOŚĆ (Kwiat tuliPana)  -Uśmiechnięta Anielica


dotyk-roz­mo­wa-dwóch-ciał-ja-i ty-ty-i ja-pocałunki-od­dech-wszechświata-jednoŚĆ-kwiat-tulipana