Kwitnie Kwiat Cytaty

Kwitnie Kwiat Cytaty: Gdzie kwitnie kwiat - musi być wiosna, a gdzie jest wiosna - wszystko wkrótce rozkwitnie. -Friedrich Ruckert


gdzie-kwitnie-kwiat-musi-być-wiosna-a-gdzie-jest-wiosna-wszystko-wkrótce-rozkwitnie
Kwitnie Kwiat Cytaty: Nic nie kwitnie wiecznie. -Cyceron


nic-nie-kwitnie-wiecznie
Kwitnie Kwiat Cytaty: O Mal­wi­no - ak­tywna Kwiat­ku ra­dos­ny Po­toku słów Śmie­chu do­nośny Zaw­sze ko­media Lub teatr gro­tes­ka Ty w mu­rach szarych Łąka kwiat­ko­wata Jak wiosna  -RozaR


o mal­wi­no- ak­tywna-kwiat­ku-ra­­ny-po­toku-słów-Śmie­chu-do­nośny-zaw­sze-ko­media-lub-teatr-gro­­ka-ty-w mu­rach-szarych
Kwitnie Kwiat Cytaty: Gdzie prostota i szczerość, tam kwitnie przyjaźń i radość. -Aldona Różanek


gdzie-prostota-i-szczerość-tam-kwitnie-przyjaźń-i-radość
Kwitnie Kwiat Cytaty: Jeśli ktoś kocha kwiat, który jest jedyny na milionach i milionach planet, to mu wystarcza do szczęścia patrzenie na gwiazdy i mówi sobie


jeśli-ktoś-kocha-kwiat-który-jest-jedyny-na-milionach-i-milionach-planet-to-mu-wystarcza-do-szczęścia-patrzenie-na-gwiazdy-i-mówi-sobie-gdzieś
Kwitnie Kwiat Cytaty: Miłość jest jak kwiat. Niektórych kuję dru­gich zaś zachwy­ca swym za­pachem i pięknem...za­nied­ba­ny kwiat tak jak miłość z cza­sem więdnie. -Pan Życie


miłość-jest jak kwiat-niektórych kuję-dru­gich-zaś-zachwy­ca-swym-za­pachem-i pięknemza­nied­ba­ny-kwiat-tak-jak miłość
Kwitnie Kwiat Cytaty: Gdy­by człowiek mógł we śnie przejść przez raj i dos­tałby kwiat na dowód, że je­go dusza rzeczy­wiście tam była, i gdy­by, prze­budziw­szy się, dos­trzegł kwiat w swej dłoni - ach, co wtedy?  -Samuel Taylor Coleridge


Kwitnie Kwiat Cytaty: Oszczerstwo kwitnie tak, jak gdyby ludziom nie wystarczały prawdziwe winy bliźnich i zachodziła konieczność wymyślania urojonych. -Stanisław Czosnowski


oszczerstwo-kwitnie-tak-jak-gdyby-ludziom-nie-wystarczały-prawdziwe-winy-bliźnich-i-zachodziła-konieczność-wymyślania-urojonych
Kwitnie Kwiat Cytaty: Człowiek jest jak kwiat, pot­rze­buję wo­dy, światła i schronienia... Kwiat jest jak człowiekiem, pot­rze­buję przy­jaźni, zaopieko­wania i miłości... -kadziunia


człowiek-jest jak kwiat-pot­rze­buję-wo­dy-światła-i schronienia-kwiat-jest jak człowiekiem-pot­rze­buję-przy­jaź-zaopieko­wania
Kwitnie Kwiat Cytaty: Nie zawżdy, piękna Zofija, Róża kwitnie i lelija; Nie zawżdy człek będzie młody Ani tej, co dziś, urody. -Jan Kochanowski


nie-zawżdy-piękna-zofija-róża-kwitnie-i-lelija-nie-zawżdy-człek-będzie-młody-ani-tej-co-dziś-urody
Kwitnie Kwiat Cytaty: Anegdoty przychodzą nawet w pochmurny dzień. Podobne do rośliny zwanej dziwaczkiem, po łacinie Mirabilis jalapa. Świetny obiekt do badań genetycznych. Kwitnie nocą, a nawet próbuje kwitnąć kiedy pada deszcz. -Jan Twardowski


Kwitnie Kwiat Cytaty: Ich dłonie zaplątane. Oczy za­pat­rzo­ne, w dal. War­gi lek­ko rozchylone. Szum liści, morza, fal. Od­dechy wciąż skupione, A ich miłość kwitnie. Ubocze aż tak oddalone, Od uczu­cia jed­nej z par. -KimberlyColney


Kwitnie Kwiat Cytaty: Kwiat przek­wi­ta, cierń zostaje. -Karol Bunsch


Kwitnie Kwiat Cytaty: Kwiat przekwita cierń zostaje. -Karol Bunsch


kwiat-przekwita-cierń-zostaje
Kwitnie Kwiat Cytaty: Kwiat jest uśmiechem rośliny. -Peter Hille


kwiat-jest-uśmiechem-rośliny
Kwitnie Kwiat Cytaty: Kwiat jest uśmie­chem rośliny. -Peter Hille


kwiat-jest uśmie­chem-rośliny
Kwitnie Kwiat Cytaty: Kwiat pochy­la swą koronę Jak Ana­bell stąpa po je­go ziemi. Otacza jej ciało pnącza­mi drżącymi Wy­powiada chryp­li­we:


Kwitnie Kwiat Cytaty: wy­raża wszystko co te­raz ma dla Ciebie kwiat życia pachnie  -Cykam


wy­raża-wszystko-co-te­raz- dla-ciebie-kwiat-życia-pachnie