La Forma De Cytaty

Go to Gemtracks Beats
La Forma De Cytaty: Ne­gac­ja by­wa bar­dzo do­godną formą próżniactwa. -Stanisław Brzozowski
ne­gac­ja-by­wa-bar­dzo-do­godną-formą-próżniactwa
La Forma De Cytaty: El miedo es la forma de nuestra subordinación a las leyes físicas. -Benito Pérez Galdós
el-miedo-es-forma-de-nuestra-subordinación-a-las-leyes-físicas
La Forma De Cytaty: Cier­pli­wość jest codzienną formą miłości. -Benedykt XVI
cier­pli­wość-jest codzienną-formą-miłoś
La Forma De Cytaty: Humor jest najbardziej demokratyczną formą życia człowieka. -Karel Capek
humor-jest-najbardziej-demokratyczną-formą-życia-człowieka
La Forma De Cytaty: Prawdziwą, typową formą współżycia duchowego jest poezja. -Karol Irzykowski
prawdziwą-typową-formą-współżycia-duchowego-jest-poezja
La Forma De Cytaty: Obojętność jest najłagod­niej­szą formą nietolerancji. -Karl Theodor Jaspers
obojętność-jest najłagod­niej­szą-formą-nietolerancji
La Forma De Cytaty: Moralność jest niczym innym jak zewnętrzną formą chytrości. -Henry Francois Becque
moralność-jest-niczym-innym-jak-zewnętrzną-formą-chytroś
La Forma De Cytaty: Moralność jest niczym innym, jak zewnętrzną formą chytrości. -Anonim
moralność-jest-niczym-innym-jak-zewnętrzną-formą-chytroś
La Forma De Cytaty: Diana nos ha enseñado una nueva forma de ser británico. -Tony Blair
diana-nos-ha-enseñado-una-nueva-forma-de-ser-británico
La Forma De Cytaty: Ko­bieta, jest naj­piękniej­szą formą is­tnienia białka. -tkaczu32
ko­bieta-jest naj­piękniej­szą-formą-is­tnienia-białka
La Forma De Cytaty: Demokracja to najgorsza forma rządu, z wyjątkiem wszystkich innych form. -Winston Churchill
demokracja-to-najgorsza-forma-rzą-z-wyjątkiem-wszystkich-innych-form
La Forma De Cytaty: Najczęściej spotykaną formą komunikowania się małżonków jest obojętność. -Luc Thore
najczęściej-spotykaną-formą-komunikowania-ę-łżonków-jest-obojętność
La Forma De Cytaty: Mo­ral­ność jest niczym in­nym jak zewnętrzną formą chytrości. -Henry Francois Becque
mo­ral­ność-jest niczym-in­nym-jak zewnętrzną-formą-chytroś
La Forma De Cytaty: Wiem, że są wiersze Na stron dwieście i więcej Lecz mo­ja norma To krótka forma  -SirNobody
wiem-że są wiersze-na stron-dwieście-i więcej-lecz-mo­ja-norma-to krótka-forma 
La Forma De Cytaty: Forma jest tym, co nadaje pewną jedność złożonym przymiotom i zjawiskom. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)
La Forma De Cytaty: Ob­ro­na jest sku­teczniej­szą formą pro­wadze­nia wojny. -Carl von Clausewitz
ob­ro­na-jest sku­teczniej­szą-formą-pro­wadze­nia-wojny
La Forma De Cytaty: In­flac­ja jest tą formą po­dat­ku, którą można nałożyć bez ustawy. -Milton Friedman
in­flac­ja-jest tą formą-po­dat­ku-którą-można-nałożyć-bez-ustawy
La Forma De Cytaty: El presente sólo se forma del pasado, y lo que se encuentra en el efecto estaba ya en la causa. -Henry Bergson
el-presente-sólo-se-forma-del-pasado-y-lo-se-encuentra-el-efecto-estaba-ya-causa
La Forma De Cytaty: Małżeństwo jest jedyną formą rzeczywistego niewolnictwa uznaną przez prawo. -John Stuart Mill
małżeństwo-jest-jedyną-formą-rzeczywistego-niewolnictwa-uznaną-przez-prawo
La Forma De Cytaty: Mo­ral­ność mu­si być formą przy­jem­ności - inaczej nie wygra. -Stefan Kisielewski
mo­ral­ność-mu­-być-formą-przy­jem­noś- inaczej-nie wygra
La Forma De Cytaty: In­forma­tyk to pająk ja­dowi­ty - snu­je sieci na zgubę nieos­trożnych stworzeń. -Krio
in­forma­tyk-to pająk-ja­dowi­ty- snu­-sieci-na zgubę-nieos­trożnych-stworzeń
La Forma De Cytaty: Życie jest formą istnienia białka, tylko w kominie czasem coś załka. -Agnieszka Osiecka
Życie-jest-formą-istnienia-białka-tylko-w-kominie-czasem-coś-załka
La Forma De Cytaty: co mówi in­forma­tyk jak przychodzi je­sień? ba­za wi­rusów zos­tała zaktualizowana  -Starlight
co mówi-in­forma­tyk-jak przychodzi-­sień-ba­za-wi­rusów-zos­ła-zaktualizowana 
La Forma De Cytaty: Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales. -Mahatma Gandhi
un-país-una-civilización-se-puede-juzgar-por-forma-trata-a-sus-animales
La Forma De Cytaty: Zarówno najwyższa, jak i najniższa forma krytyki jest pewnego rodzaju autobiografią. -Oscar Wilde
zarówno-najwyższa-jak-i-najniższa-forma-krytyki-jest-pewnego-rodzaju-autobiografią
La Forma De Cytaty: La contribución en dinero es igualmente una forma de castigo, sólo que más suave que la multa. -Mao Zedong
la-contribución-dinero-es-igualmente-una-forma-de-castigo-sólo-más-suave-multa
La Forma De Cytaty: Dialog jest formą wcześniejszą od bezpośredniego wykładu naukowego. Nauka powstała z rozmowy. -Anna Kamieńska
dialog-jest-formą-wcześniejszą-od-bezpośredniego-wykładu-naukowego-nauka-powstała-z-rozmowy
La Forma De Cytaty: Kiedy w mężczyznach widzimy rozum i rozsądek, są oni formą; a kobiety, będąc sercem, są materią. -Johann Wolfgang Goethe
kiedy-w-mężczyznach-widzimy-rozum-i-rozsądek-są-oni-formą-a-kobiety-będąc-sercem-są-materią
La Forma De Cytaty: Wdzięczność jest najpiękniejszą formą szczęścia: należy zarówno do jego przyczyn, jak i skutków -Walter Dirks
wdzięczność-jest-najpiękniejszą-formą-szczęścia-należy-zarówno-do-jego-przyczyn-jak-i-skutków
La Forma De Cytaty: El compañerismo y la confianza surgen de forma natural cuando se respetan la disciplina y los buenos valores. -Tao Zhu Gong
el-compañerismo-y-confianza-surgen-de-forma-natural-cuando-se-respetan-disciplina-y-los-buenos-valores
La Forma De Cytaty: El hombre es un animal no social, sino cordial, y la familia es la forma menos imperfecta de la cordialidad humana. -Fernando Sánchez Dragó
el-hombre-es-un-animal-no-social-sino-cordial-y-familia-es-forma-menos-imperfecta-de-cordialidad-humana
La Forma De Cytaty: Así como el agua no tiene una forma estable, no existen en la guerra condiciones permanentes. -Chia Lin
así-como-el-agua-no-tiene-una-forma-estable-no-existen-guerra-condiciones-permanentes
La Forma De Cytaty:
niepew­ność-jest naj­gor­szą-formą-uczu­cia-wewnętrzne­go-~pa­weł-rychlica 
La Forma De Cytaty: Małżeństwo jest je­dyną formą rzeczy­wis­te­go niewol­nic­twa uz­na­nego przez prawo. -John Stuart Mill
małżeństwo-jest ­dyną-formą-rzeczy­wis­te­go-niewol­nic­twa-uz­na­nego-przez-prawo
La Forma De Cytaty: Starość jest pewną formą zła i dźwigamy nie tyle brzemię lat ile naszych czynów. -Francois Mauriac
starość-jest-pewną-formą-zła-i-dźwigamy-nie-tyle-brzemię-lat-ile-naszych-czynów