La Forma De Cytaty

La Forma De Cytaty: El miedo es la forma de nuestra subordinación a las leyes físicas. -Benito Pérez Galdós


el-miedo-es-forma-de-nuestra-subordinación-a-las-leyes-físicas
La Forma De Cytaty: Cier­pli­wość jest codzienną formą miłości. -Benedykt XVI


cier­pli­wość-jest codzienną-formą-miłoś
La Forma De Cytaty: Humor jest najbardziej demokratyczną formą życia człowieka. -Karel Capek


humor-jest-najbardziej-demokratyczną-formą-życia-człowieka
La Forma De Cytaty: Prawdziwą, typową formą współżycia duchowego jest poezja. -Karol Irzykowski


prawdziwą-typową-formą-współżycia-duchowego-jest-poezja
La Forma De Cytaty: Obojętność jest najłagod­niej­szą formą nietolerancji. -Karl Theodor Jaspers


obojętność-jest najłagod­niej­szą-formą-nietolerancji
La Forma De Cytaty: Moralność jest niczym innym jak zewnętrzną formą chytrości. -Henry Francois Becque


moralność-jest-niczym-innym-jak-zewnętrzną-formą-chytroś
La Forma De Cytaty: Moralność jest niczym innym, jak zewnętrzną formą chytrości. -Anonim


moralność-jest-niczym-innym-jak-zewnętrzną-formą-chytroś
La Forma De Cytaty: Diana nos ha enseñado una nueva forma de ser británico. -Tony Blair


diana-nos-ha-enseñado-una-nueva-forma-de-ser-británico
La Forma De Cytaty: Ko­bieta, jest naj­piękniej­szą formą is­tnienia białka. -tkaczu32


ko­bieta-jest naj­piękniej­szą-formą-is­tnienia-białka
La Forma De Cytaty: Demokracja to najgorsza forma rządu, z wyjątkiem wszystkich innych form. -Winston Churchill


demokracja-to-najgorsza-forma-rzą-z-wyjątkiem-wszystkich-innych-form
La Forma De Cytaty: Najczęściej spotykaną formą komunikowania się małżonków jest obojętność. -Luc Thore


najczęściej-spotykaną-formą-komunikowania-ę-łżonków-jest-obojętność
La Forma De Cytaty: Mo­ral­ność jest niczym in­nym jak zewnętrzną formą chytrości. -Henry Francois Becque


mo­ral­ność-jest niczym-in­nym-jak zewnętrzną-formą-chytroś
La Forma De Cytaty: Wiem, że są wiersze Na stron dwieście i więcej Lecz mo­ja norma To krótka forma  -SirNobody


wiem-że są wiersze-na stron-dwieście-i więcej-lecz-mo­ja-norma-to krótka-forma 
La Forma De Cytaty: Forma jest tym, co nadaje pewną jedność złożonym przymiotom i zjawiskom. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)


La Forma De Cytaty: Ob­ro­na jest sku­teczniej­szą formą pro­wadze­nia wojny. -Carl von Clausewitz


ob­ro­na-jest sku­teczniej­szą-formą-pro­wadze­nia-wojny
La Forma De Cytaty: In­flac­ja jest tą formą po­dat­ku, którą można nałożyć bez ustawy. -Milton Friedman


in­flac­ja-jest tą formą-po­dat­ku-którą-można-nałożyć-bez-ustawy
La Forma De Cytaty: El presente sólo se forma del pasado, y lo que se encuentra en el efecto estaba ya en la causa. -Henry Bergson


el-presente-sólo-se-forma-del-pasado-y-lo-se-encuentra-el-efecto-estaba-ya-causa
La Forma De Cytaty: Małżeństwo jest jedyną formą rzeczywistego niewolnictwa uznaną przez prawo. -John Stuart Mill


małżeństwo-jest-jedyną-formą-rzeczywistego-niewolnictwa-uznaną-przez-prawo