Le­karz Mówi Cytaty

Le­karz Mówi Cytaty: młody małżonek wez­wał le­karza do swej żony. po ba­daniu le­karz mówi : - nie po­doba mi się pa­na żona ... - mnie też nie, ale po­sag ma wiel­ki !  -lovely-girl


młody-łżonek-wez­wał-­karza-do swej-żony-po ba­daniu-­karz-mówi-nie po­doba-mi ę-pa­na-żona-mnie-też-nie-ale-po­sag
Le­karz Mówi Cytaty: Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi. -Jan Twardowski


jeden-ze-znajomych-skarżył-ę-moja-żona-mówi-mówi-i-mówi-ale-nie-mówi-tego-co-mówi
Le­karz Mówi Cytaty: Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi. -Jan Twardowski


je­den-ze zna­jomych-skarżył-ę- mo­ja-żona-mówi-mówi-i mówi-ale-nie mówi-te­go-co mówi
Le­karz Mówi Cytaty: Hu­sarz pro­si Bo­ga o wojnę, le­karz o febrę. -Samuel Adalberg


hu­sarz-pro­-bo­ga-o wojnę-­karz-o febrę
Le­karz Mówi Cytaty: Le­karz duszy pot­rzeb­ny od zaraz. -mockingbird


le­karz-duszy-pot­rzeb­ny-od zaraz
Le­karz Mówi Cytaty: Le­karz leczy cho­robę, a za­bija pacjenta. -Francis Bacon


le­karz-leczy-cho­robę-a za­bija-pacjenta
Le­karz Mówi Cytaty: Ad­wo­kat dręczy sa­kiewkę, le­karz ciało, a teolog - duszę. -Cyrano de Bergerac


ad­wo­kat-dręczy-­kiewkę-­karz-ciało-a teolog- duszę
Le­karz Mówi Cytaty: Bied­ny ten kraj, w którym le­karz cier­pi na podagrę. -Talmud


bied­ny-ten-kraj-w którym ­karz-cier­pi-na podagrę
Le­karz Mówi Cytaty: Czer­wo­ne ma­ki, czer­wo­na krew, czer­wo­ne róże i czer­wo­ne samochody. Ale miłość? Miłość jest czar­na, jak two­je źrenice, nocą szu­kające moich. Jest też żółta jak słońce, bo rozświet­la nasze wnętrze, Jest zielo­na, jak Two­je oczy, i niebies­ka jak moje. Cza­sem jest szara, ale to wciąż miłość. Mówi­li mi że miłość jest czerwona. Mówi­li też, że boli. Mówi­li, że nie przetrwa Mówi­li, że ta­kie cza­sy, ta­cy ludzie, ta­ki brak miłość, aż do czerwoności Mówi­li - ale ja wiem, że kłamali... -cytlopka


Le­karz Mówi Cytaty: Bo­gac­two jak zły le­karz - czy­ni nas z widzących ślepymi. -Antyfanes


bo­gac­two-jak zły-­karz- czy­-nas-z widzących-ślepymi
Le­karz Mówi Cytaty: Szczęśli­wy jest ten le­karz, które­go wzy­wają do końca choroby. -François Rabelais


szczęśli­wy-jest ten-­karz-które­go-wzy­wają-do końca-choroby
Le­karz Mówi Cytaty: Im lep­szy le­karz, tym więcej zna bez­wartościowych lekarstw. -Benjamin Franklin


im lep­szy-­karz-tym-więcej-zna-bez­wartościowych-lekarstw
Le­karz Mówi Cytaty: Mężczyzna rozmawiając z piękną kobietą, zwykle nie słyszy co ona mówi, ale patrzy czym mówi. -Magdalena Samozwaniec


mężczyzna-rozmawiając-z-piękną-kobietą-zwykle-nie-słyszy-co-ona-mówi-ale-patrzy-czym-mówi
Le­karz Mówi Cytaty: Mówi się, że ma­my słuchać głosu serca... Ale skąd ma­my mieć pew­ność, że w da­nej chwi­li ono mówi ?  -AnDree


mówi-ę-że ­my-słuchać-głosu-serca-ale-skąd-­my-mieć-pew­ność-że w da­nej-chwi­li-ono-mówi- 
Le­karz Mówi Cytaty: Le­karz zna cho­roby człowieka, ad­wo­kat je­go złe działania, a kapłan je­go potrzeby. -Arthur Schopenhauer


le­karz-zna-cho­roby-człowieka-ad­wo­kat-­go-złe-działania-a kapłan-­go-potrzeby
Le­karz Mówi Cytaty: Mężczyz­na roz­ma­wiając z piękną ko­bietą, zwyk­le nie słyszy co ona mówi, ale pat­rzy, czym mówi. -Magdalena Samozwaniec


mężczyz­na-roz­­wiając-z piękną-ko­bietą-zwyk­-nie słyszy-co ona-mówi-ale-pat­rzy-czym-mówi
Le­karz Mówi Cytaty: Czas, straszny le­karz, w śle­pym bez­ro­zumie leczy naj­droższy ból wbrew sercu. -Leopold Staff


czas-straszny-­karz-w ś­pym-bez­ro­zumie-leczy-naj­droższy-ból-wbrew-sercu
Le­karz Mówi Cytaty: Tyl­ko le­karz wierzący w Bo­ga zaw­sze ut­rzy­ma cię przy życiu. Jak nie tym, to pozagrobowym. -nicola-57


tyl­ko-­karz-wierzący-w bo­ga-zaw­sze-ut­rzy­-ę-przy-życiu-jak nie tym-to pozagrobowym