Le­karz Cytaty

Le­karz Cytaty: Hu­sarz pro­si Bo­ga o wojnę, le­karz o febrę. -Samuel Adalberg


hu­sarz-pro­-bo­ga-o wojnę-­karz-o febrę
Le­karz Cytaty: Le­karz duszy pot­rzeb­ny od zaraz. -mockingbird


le­karz-duszy-pot­rzeb­ny-od zaraz
Le­karz Cytaty: Le­karz leczy cho­robę, a za­bija pacjenta. -Francis Bacon


le­karz-leczy-cho­robę-a za­bija-pacjenta
Le­karz Cytaty: Ad­wo­kat dręczy sa­kiewkę, le­karz ciało, a teolog - duszę. -Cyrano de Bergerac


ad­wo­kat-dręczy-­kiewkę-­karz-ciało-a teolog- duszę
Le­karz Cytaty: Bied­ny ten kraj, w którym le­karz cier­pi na podagrę. -Talmud


bied­ny-ten-kraj-w którym ­karz-cier­pi-na podagrę
Le­karz Cytaty: Bo­gac­two jak zły le­karz - czy­ni nas z widzących ślepymi. -Antyfanes


bo­gac­two-jak zły-­karz- czy­-nas-z widzących-ślepymi
Le­karz Cytaty: Im lep­szy le­karz, tym więcej zna bez­wartościowych lekarstw. -Benjamin Franklin


im lep­szy-­karz-tym-więcej-zna-bez­wartościowych-lekarstw
Le­karz Cytaty: Szczęśli­wy jest ten le­karz, które­go wzy­wają do końca choroby. -François Rabelais


szczęśli­wy-jest ten-­karz-które­go-wzy­wają-do końca-choroby
Le­karz Cytaty: Le­karz zna cho­roby człowieka, ad­wo­kat je­go złe działania, a kapłan je­go potrzeby. -Arthur Schopenhauer


le­karz-zna-cho­roby-człowieka-ad­wo­kat-­go-złe-działania-a kapłan-­go-potrzeby
Le­karz Cytaty: Tyl­ko le­karz wierzący w Bo­ga zaw­sze ut­rzy­ma cię przy życiu. Jak nie tym, to pozagrobowym. -nicola-57


tyl­ko-­karz-wierzący-w bo­ga-zaw­sze-ut­rzy­-ę-przy-życiu-jak nie tym-to pozagrobowym
Le­karz Cytaty: Czas, straszny le­karz, w śle­pym bez­ro­zumie leczy naj­droższy ból wbrew sercu. -Leopold Staff


czas-straszny-­karz-w ś­pym-bez­ro­zumie-leczy-naj­droższy-ból-wbrew-sercu
Le­karz Cytaty: Le­karz leczy, na­tura uzdrawia. Me­dicus cu­rat, na­tura sa­nat. (łac.)  -Hipokrates


le­karz-leczy-na­tura-uzdrawia-me­dicus-cu­rat-na­tura-­nat-łac 
Le­karz Cytaty: Le­karz nie ma żad­nych da­nych, aby zos­tać ministrem. -Zygmunt Freud


le­karz-nie  żad­nych-da­nych-aby zos­ć-ministrem
Le­karz Cytaty: Niedob­rze czułby się le­karz, gdy­by wszys­cy czu­li się dobrze. -Publiusz Syrus


niedob­rze-czułby ę-­karz-gdy­by-wszys­cy-czu­li ę-dobrze
Le­karz Cytaty: Dob­ry dzien­ni­karz po­winien być prze­de wszys­tkim dob­rym człowiekiem. -Ryszard Kapuściński


dob­ry-dzien­­karz-po­winien-być-prze­de-wszys­tkim-dob­rym-człowiekiem
Le­karz Cytaty: młody małżonek wez­wał le­karza do swej żony. po ba­daniu le­karz mówi : - nie po­doba mi się pa­na żona ... - mnie też nie, ale po­sag ma wiel­ki !  -lovely-girl


młody-łżonek-wez­wał-­karza-do swej-żony-po ba­daniu-­karz-mówi-nie po­doba-mi ę-pa­na-żona-mnie-też-nie-ale-po­sag
Le­karz Cytaty: Niepo­koić się o młodych to obo­wiązek sta­rych - po­wie­dział Bib­liote­karz. - A za­daniem młodych jest lek­ce­ważyć niepokój starych. -Philip Pullman


niepo­koić ę-o młodych-to obo­wiązek-sta­rych- po­wie­dział-bib­liote­karz- a za­daniem-młodych-jest lek­­ważyć-niepokój
Le­karz Cytaty: Fyr­fl Eryk Andropauzalny Pe­wien le­karz ze Zdro­ju Świeradowa Ze czte­ry fa­kul­te­ty - tęga głowa Roz­je­bał sreb­rne małżeństwo Poczuł że to męczeństwo Te­raz dup­czy młod­sze wciąż ot ta­ka ducho­wa odnowa  -fyrfle