Le­karze Ruj­nują Cytaty

Le­karze Ruj­nują Cytaty: Le­karze ruj­nują zdrowie, psychiat­rzy niszczą umysły, pseudo nauka za­bija prawdę a me­dia fałszują in­formac­je ... Mądrzy ludzie są uważani za wariatów, bo de­bili jest więcej i łat­wo im wmówić, że kłam­cy zaw­sze mają rację. Zdraj­cy ludzkości na scenie zbierają najgłośniej­sze na stojąco owacje a ta­nia siła ro­bocza na nocną zmianę w pra­cy je na śniada­nie kolację. Niewo­la sta­nowi demokrację. -Angelique Cruelty


Le­karze Ruj­nują Cytaty: Życie... niena­widź je lub ig­no­ruj, po­lubić się go nie da. -A » Douglas Adams » Autostopem przez Galaktykę


Le­karze Ruj­nują Cytaty: W czas sztor­mu ste­ruj do ja­kiego­kol­wiek portu. -Walter Scott


w czas-sztor­mu-ste­ruj-do ja­kiego­kol­wiek-portu
Le­karze Ruj­nują Cytaty: Bo  Odkąd Jestem Emocje Słabną I Ema­nują nicością  -karykaturalna


bo -odkąd-jestem-emocje-słabną-i-ema­nują-nicośą 
Le­karze Ruj­nują Cytaty: Kto kocha ten surowo karze. -Aleksander Dumas


Le­karze Ruj­nują Cytaty: Ko­bieto, nie wy­pat­ruj oczu za rycerzem, który wyb­rał już pochwę na swój miecz. -Sisto


ko­bieto-nie wy­pat­ruj-oczu-za rycerzem-który-wyb­rał-już-pochwę-na swój-miecz
Le­karze Ruj­nują Cytaty: Mądry naród karze swoich głupców, głupi - mędrców. -Piotr Szreniawski


mądry-naród-karze-swoich-głupców-głupi- mędrców
Le­karze Ruj­nują Cytaty: Po­wiada się, że le­karze są naj­gor­szy­mi pacjentami. -Harlan Coben


po­wiada-ę-że ­karze-są naj­gor­szy­mi-pacjentami
Le­karze Ruj­nują Cytaty: Czas, wiara i mu­zyka - oto naj­lepsi le­karze duszy. -jatoja


czas-wiara-i mu­zyka- oto-naj­lepsi-­karze-duszy
Le­karze Ruj­nują Cytaty: Sprawiedliwość ludzka jest jednoręką, bo tylko karze, a nie nagradza. -Pierre Charron


sprawiedliwość-ludzka-jest-jednoręką-bo-tylko-karze-a-nie-nagradza
Le­karze Ruj­nują Cytaty: Dyktatorów prawicowych karze się za ich zbrodnie, lewicowych krytykuje za błędy i wypaczenia. -Anonim


dyktatorów-prawicowych-karze-ę-za-ich-zbrodnie-lewicowych-krytykuje-za-błędy-i-wypaczenia
Le­karze Ruj­nują Cytaty: to czas po­karze czy aby na pewno dobrą dro­ga poszliśmy i we właści­wym kierunku  -samothnick


to czas-po­karze-czy-aby na pewno-dobrą-dro­ga-poszliśmy-i-we-właś­wym-kierunku 
Le­karze Ruj­nują Cytaty: Niegodziwi pochlebcy, najbardziej złowrogi dar, jakim władców karze niebios wyrok srogi. -Jean Baptiste Racine


niegodziwi-pochlebcy-najbardziej-złowrogi-dar-jakim-władców-karze-niebios-wyrok-srogi
Le­karze Ruj­nują Cytaty: Uczu­ciowość le­karze wie­cznie sprag­nieni pac­jentów na­zywają erotomanią. -Alfred Aleksander Konar


uczu­ciowość-­karze-wie­cznie-sprag­nieni-pac­jentów-na­zywają-erotomanią
Le­karze Ruj­nują Cytaty: Młodości Bóg folguje, błędy starych karze zaraz, bo mieli czas nauczyć się. -Jan Fedorowicz


młodoś-bóg-folguje-błędy-starych-karze-zaraz-bo-mieli-czas-nauczyć-ę
Le­karze Ruj­nują Cytaty: Łama­nie ser­ca po­win­no być pod­da­ne karze dożywot­niego poz­ba­wienia miłości. -Riot


Łama­nie-ser­ca-po­win­no-być-pod­da­ne-karze-dożywot­niego-poz­ba­wienia-miłoś
Le­karze Ruj­nują Cytaty: As­ce­ci - ludzie, którzy mar­nują swo­je piękne życie otaczając się ludźmi, którzy ra­nią ich katuszami. -Mateusz Piecki Schizoidalny


as­­- ludzie-którzy-mar­nują-swo­-piękne-życie-otaczając ę-ludźmi-którzy-ra­ą-ich-katuszami
Le­karze Ruj­nują Cytaty: Tyl­ko ko­biety i le­karze wiedzą, jak bar­dzo pot­rzeb­ne i dob­roczyn­ne jest kłamstwo. -Anatol France (François Anatole Thibault)


tyl­ko-ko­biety-i ­karze-wiedzą-jak bar­dzo-pot­rzeb­ne-i dob­roczyn­ne-jest kłamstwo