Le­karze Cytaty

Le­karze Cytaty: Kto kocha ten surowo karze. -Aleksander Dumas


Le­karze Cytaty: Mądry naród karze swoich głupców, głupi - mędrców. -Piotr Szreniawski


mądry-naród-karze-swoich-głupców-głupi- mędrców
Le­karze Cytaty: Po­wiada się, że le­karze są naj­gor­szy­mi pacjentami. -Harlan Coben


po­wiada-ę-że ­karze-są naj­gor­szy­mi-pacjentami
Le­karze Cytaty: Czas, wiara i mu­zyka - oto naj­lepsi le­karze duszy. -jatoja


czas-wiara-i mu­zyka- oto-naj­lepsi-­karze-duszy
Le­karze Cytaty: Sprawiedliwość ludzka jest jednoręką, bo tylko karze, a nie nagradza. -Pierre Charron


sprawiedliwość-ludzka-jest-jednoręką-bo-tylko-karze-a-nie-nagradza
Le­karze Cytaty: Dyktatorów prawicowych karze się za ich zbrodnie, lewicowych krytykuje za błędy i wypaczenia. -Anonim


dyktatorów-prawicowych-karze-ę-za-ich-zbrodnie-lewicowych-krytykuje-za-błędy-i-wypaczenia
Le­karze Cytaty: to czas po­karze czy aby na pewno dobrą dro­ga poszliśmy i we właści­wym kierunku  -samothnick


to czas-po­karze-czy-aby na pewno-dobrą-dro­ga-poszliśmy-i-we-właś­wym-kierunku 
Le­karze Cytaty: Uczu­ciowość le­karze wie­cznie sprag­nieni pac­jentów na­zywają erotomanią. -Alfred Aleksander Konar


uczu­ciowość-­karze-wie­cznie-sprag­nieni-pac­jentów-na­zywają-erotomanią
Le­karze Cytaty: Niegodziwi pochlebcy, najbardziej złowrogi dar, jakim władców karze niebios wyrok srogi. -Jean Baptiste Racine


niegodziwi-pochlebcy-najbardziej-złowrogi-dar-jakim-władców-karze-niebios-wyrok-srogi
Le­karze Cytaty: Młodości Bóg folguje, błędy starych karze zaraz, bo mieli czas nauczyć się. -Jan Fedorowicz


młodoś-bóg-folguje-błędy-starych-karze-zaraz-bo-mieli-czas-nauczyć-ę
Le­karze Cytaty: Łama­nie ser­ca po­win­no być pod­da­ne karze dożywot­niego poz­ba­wienia miłości. -Riot


Łama­nie-ser­ca-po­win­no-być-pod­da­ne-karze-dożywot­niego-poz­ba­wienia-miłoś
Le­karze Cytaty: Prawo musi być obiektywne. Może i niektórych karze niepotrzebnie, ale w każdym razie chroni pozostałych. -Anna Jokai


prawo-musi-być-obiektywne-może-i-niektórych-karze-niepotrzebnie-ale-w-każdym-razie-chroni-pozostałych
Le­karze Cytaty: Tyl­ko ko­biety i le­karze wiedzą, jak bar­dzo pot­rzeb­ne i dob­roczyn­ne jest kłamstwo. -Anatol France (François Anatole Thibault)


tyl­ko-ko­biety-i ­karze-wiedzą-jak bar­dzo-pot­rzeb­ne-i dob­roczyn­ne-jest kłamstwo
Le­karze Cytaty: Młodości Bóg fol­gu­je, sta­rych błędy karze za­raz, bo mieli czas nau­czyć się. -Jan Twardowski


młodoś-bóg-fol­gu­-sta­rych-błędy-karze-za­raz-bo mieli-czas-nau­czyć-ę
Le­karze Cytaty: W Chinach karze się ojców za błędy dzieci. Taki sam zwyczaj byl w Peru. I to wypływa również z pojęć despotycznych. -Montesquieu


w-chinach-karze-ę-ojców-za-błędy-dzieci-taki-sam-zwyczaj-byl-w-peru-i-to-wypływa-również-z-pojęć-despotycznych
Le­karze Cytaty: Nasz osąd jakiegoś czynu nie jest nigdy osądem tej jego strony, za którą Bóg nagradza albo karze. -Robert Musil


nasz-osąd-jakiegoś-czynu-nie-jest-nigdy-osądem-tej-jego-strony-za-którą-bóg-nagradza-albo-karze
Le­karze Cytaty: Kto karze tylko dla własnej satysfakcji, jest bardzo okrutny i bardzo zły. -Denis Diderot


kto-karze-tylko-dla-własnej-satysfakcji-jest-bardzo-okrutny-i-bardzo-zły
Le­karze Cytaty: Kiedy chorzy umierają, mówi się, że win­ni są le­karze, a kiedy przychodzą do zdro­wia, przy­pisu­je się ich uz­dro­wienie bogom. -Pietro Pomponazzi


kiedy-chorzy-umierają-mówi-ę-że win­-są ­karze-a kiedy-przychodzą-do zdro­wia-przy­pisu­ ę-ich-uz­dro­wienie-bogom