Le­niwy I uwiel­biam Cytaty

Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Uwiel­biam kiedy uśmie­chasz się do mnie łobuzersko. Uwiel­biam kiedy nasze us­ta łączą się w de­likat­nym po­całun­ku. Uwiel­biam kiedy szep­czesz, że mnie kochasz. Szko­da, że ro­bisz to tyl­ko we śnie. -Zielona15


Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Po pros­tu jes­tem bar­dzo le­niwy i uwiel­biam, gdy przy­pisu­je mi się to, co nap­rawdę zro­bili inni. -Linus Benedict Torvalds


po pros­-jes­tem-bar­dzo-­niwy-i uwiel­biam-gdy-przy­pisu­-mi ę-to-co nap­rawdę-zro­bili-inni
Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Więc chce Pan wie­dzieć jak to jest być mną? Po­wiem Pa­nu. Uwiel­biam to, szczerze uwiel­biam być sobą. A wie Pan cze­mu? Tyl­ko dla­tego, że nie znam żad­nej alternatywy... -Joooo


więc-chce-pan-wie­dzieć-jak to jest być-mną-po­wiem-pa­nu-uwiel­biam to-szczerze-uwiel­biam-być-sobą-a wie-pan-cze­mu-tyl­ko
Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: uwiel­biam duszę od do­tyku mechacić fioł i dwa koty  -Cykam


uwiel­biam-duszę-od-do­tyku-mechacić-fioł-i dwa-koty 
Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: ` Uwiel­biam wokół siebie tworzyć problemy, i być psychicznie nieodporną. -Sikrina


` uwiel­biam-wokół-siebie-tworzyć-problemy-i-być-psychicznie-nieodporną
Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: - Wyglądasz na podminowaną.. - A no wiesz, os­tatnio byłam w Afganistanie uwiel­biam 'czar­ny' humor  -szajbuss


 wyglądasz-na podminowaną-a no wiesz-os­tatnio-byłam-w afganistanie-uwiel­biam-'czar­ny'-humor 
Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: uwiel­biam pat­rzeć jak śpisz, jes­teś wte­dy ta­ki niewin­nie piękny. -blanejszyna


uwiel­biam-pat­rzeć-jak śpisz-jes­teś-wte­dy-­ki-niewin­nie-piękny
Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Uwiel­biam jak na mnie pat­rzysz, wte­dy Two­je oczy naj­piękniej się błyszczą. -AnDree


uwiel­biam-jak na mnie-pat­rzysz-wte­dy-two­-oczy-naj­piękniej ę-błyszczą
Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Uwiel­biam zacho­dy słońca, jed­nak dają mi one świado­mość że coś się kończy. -NightHuntress


uwiel­biam-zacho­dy-słońca-jed­nak-dają-mi one-świado­mość-że coś ę-kończy
Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Uwiel­biam, kiedy przychodzisz i bez słów mówisz, że kochasz. Mam Cię na końcu języ­ka wte­dy. Myślami. -iluzjanago


uwiel­biam-kiedy-przychodzisz-i bez-słów-mówisz-że kochasz-mam cię-na końcu-języ­ka-wte­dy-myślami
Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: uwiel­biam gdy tak głaszczesz mnie de­likat­ny­mi rzęsa­mi, do­tykasz włosa­mi, pat­rzysz ręko­ma, słuchasz ocza­mi.... :)  -psycholożka


uwiel­biam-gdy-tak-głaszczesz-mnie-de­likat­ny­mi-rzę­mi-do­tykasz-włosa­mi-pat­rzysz-ręko­-słuchasz-ocza­mi- 
Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Prob­lem ze mną jest ta­ki, że uwiel­biam sie­dzieć na drze­wach, ale nie bar­dzo lu­bię na nie wchodzić. -Gold Fishy


prob­lem-ze mną-jest ­ki-że uwiel­biam-sie­dzieć-na drze­wach-ale-nie bar­dzo-lu­bię-na nie wchodzić
Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Wiesz, że nie słodzę ka­wy, herbaty, Uwiel­biam, kiedy da­jesz mi kwiaty. Lecz wyz­nam szczerze: nie będzie wpadki, Kiedy przy­niesiesz mi czekoladki. /Joanna/  -Nutka67


wiesz-że nie słodzę-ka­wy-herbaty-uwiel­biam-kiedy-da­jesz-mi kwiaty-lecz-wyz­nam-szczerze-nie będzie-wpadki-kiedy-przy­niesiesz
Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: ener­ge­tyczny do­tyk rąk duszy wpro­wadza wib­racje nieodkryte ser­ca zmarzlinę w mig kruszy mus­ka moją nieśmiałą psyche uwiel­biam ten uczuć przepych lek­ko czy­nisz wewnątrz magię to nieod­party ferromagnetyzm a ja niczym szpil­ka-nie walczę…  -Papużka


Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Od­dałabym swój ulu­biony ku­bek, w którym codzien­nie piję kawę. Po­duszkę, którą tak uwiel­biam.. Też bym od­dała. Mi­sia, które­go naz­wałam Twoim imieniem. Od­dałabym tak wiele. Żebyś był. Te­raz. Tu­taj Już na zaw­sze. Tak wiele bym oddała. -chrupcia


Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Wiel­ka, oślizła pajęczyca ut­kała swą sieć by wpa­dały w nią bied­ne, małe ptaszki. Ni chuj to nie po­dob­ne do fraszki, ale ba­wi mnie gdy zdychają ptaszki.... Gdy wpad­niesz w me sidła to móżdżek twój wyżrę a po­tem ob­liżę się, mówiąc, że pyszne. Uwiel­biam surowe twe mięsko gryźć krwiste i pat­rzyć wciąż w lustro w me oczy bezbrwiste. * Mathil­da Black Can­dy *   -Angelique Cruelty


Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci  -MarzycielS


Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: uwiel­biam kształty two­jego ciała war­te są grzechu ach mo­ja mała krzy­wiz­ny łuków ich finezja to jest prawdziwa życia poezja zmysłowość oczu ust do­tyk lekki cze­go chcieć więcej mam już wypieki tętno przypiesza gdy mnie dotykasz ser­ce łomocze świado­mość znika in­tymna bliskość ro­bi wrażenie zni­ka świat cały oprócz ciebie *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77