Leży Rozsądne Cytaty

Leży Rozsądne Cytaty: W naturze człowieka leży rozsądne myślenie i nielogiczne działanie. -Anatol France


w-naturze-człowieka-ży-rozsądne-myślenie-i-nielogiczne-działanie
Leży Rozsądne Cytaty: W na­turze człowieka leży rozsądne myśle­nie i nielo­giczne działanie. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Leży Rozsądne Cytaty: Istnieją ludzie, którzy sądzą, że wszystko, co czyni się z poważną miną, jest rozsądne. -Georg Christoph Lichtenberg


istnieją-ludzie-którzy-sądzą-że-wszystko-co-czyni-ę-z-poważną-miną-jest-rozsądne
Leży Rozsądne Cytaty: Jes­tem człowiekiem, który nie na­leży do ni­kogo a za­razem na­leży do wszystkich. -Charles de Gaulle


jes­tem-człowiekiem-który-nie na­ży-do ­kogo-a za­razem-na­ży-do wszystkich
Leży Rozsądne Cytaty: Kiedy za­leży Ci na ko­biecie, nieraz na­leży porzu­cić pier­wotną, zwierzęcą stronę włas­ne­go siebie. -qches


kiedy-za­ży-ci na ko­biecie-nieraz-na­ży-porzu­ć-pier­wotną-zwierzęcą-stronę-włas­ne­go-siebie
Leży Rozsądne Cytaty: W winie leży prawda. -Alkajos z Mityleny


Leży Rozsądne Cytaty: Wiele za­leży od niezależności. -Piotr Szreniawski


Leży Rozsądne Cytaty: U podstaw sukcesu leży rezygnacja. -Anonim


u-podstaw-sukcesu-ży-rezygnacja
Leży Rozsądne Cytaty: Nie po­ruszaj te­go, co leży w spokoju. -Salustiusz


nie-po­ruszaj-te­go-co ży-w spokoju
Leży Rozsądne Cytaty: Nie poruszaj tego co leży w spokoju. -Salustiusz


nie-poruszaj-tego-co-ży-w-spokoju
Leży Rozsądne Cytaty: W naturze rzeczy nie leży doskonałość. -Janina Ipohorska


Leży Rozsądne Cytaty: Polityk: On niby wierzy, że stoi co leży. -Józef Bułatowicz


Leży Rozsądne Cytaty: Na­leży do­dać siebie do te­go, co się zastaje. -Paul Ambroise Valéry


Leży Rozsądne Cytaty: Od te­go co masz, za­leży za ko­go mieć cię będą. -Petroniusz Arbiter


od te­go-co masz-za­ży-za ko­go-mieć-ę-będą
Leży Rozsądne Cytaty: Ar­gu­mentów nie na­leży liczyć, lecz ważyć. -Cyceron


ar­gu­mentów-nie na­ży-liczyć-lecz-ważyć
Leży Rozsądne Cytaty: Nie na­leży prze­mil­czać racji. -Eurypides


nie-na­ży-prze­mil­czać-racji
Leży Rozsądne Cytaty: To, co chcesz na­rodzić, za­leży także od te­go, z kim spałeś. -Jan Cybis


to-co chcesz-na­rodzić-za­ży-także-od te­go-z kim-spałeś
Leży Rozsądne Cytaty: Nie wszys­tko co rośnie, na­leży strzyc. -Koźma Prutkow


nie-wszys­tko-co rośnie-na­ży-strzyc