Lecz żyję Cytaty

Lecz żyję Cytaty: Lecz gdy miłością serce moje bije, Gdy powiem:


lecz-gdy-miłośą-serce-moje-bije-gdy-powiem-kocham-wtenczas-tylko-żyję-Żyję-szczęśliwy-i-w-lubym-zamęcie-Świat-do-podziału-pociągam-w
Lecz żyję Cytaty: Chce um­rzeć, lecz żyję, chcę krzyczeć, lecz milczę, Chcę przes­tać kochać Cię, lecz nie potrafię. Jes­tem słaba, wiem, ale jes­tem człowiekiem. -Agusia949


chce-um­rzeć-lecz-żyję-chcę-krzyczeć-lecz-milczę-chcę-przes­ć-kochać-cię-lecz-nie potrafię-jes­tem-słaba-wiem-ale-jes­tem
Lecz żyję Cytaty: Wszys­tko, co żyje, nie żyje samo, nie żyje tyl­ko dla siebie. -William Blake


wszys­tko-co żyje-nie żyje-samo-nie-żyje-tyl­ko-dla-siebie
Lecz żyję Cytaty: Z literatury się nie żyje. Żyje się przy literaturze, poprzez literaturę, koło niej. Mnóstwo ludzi żyje z książki - ale sam jej twórca wyżyć z tego nie może. -Pola Gojawiczyńska


z-literatury-ę-nie-żyje-Żyje-ę-przy-literaturze-poprzez-literaturę-koło-niej-mnóstwo-ludzi-żyje-z-książki-ale-sam-jej-twórca-wyżyć-z
Lecz żyję Cytaty: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. -Biblia


nie-samym-chlebem-żyje-człowiek-lecz-każdym-słowem-które-pochodzi-z-ust-bożych
Lecz żyję Cytaty: Żyje­my w wiel­kich cza­sach, lecz cza­su co­raz mniej. -Wiesław Brudziński


Żyje­my-w wiel­kich-cza­sach-lecz-cza­su-co­raz-mniej
Lecz żyję Cytaty: Nie żyję, aby jeść, lecz jem, aby żyć. -Anonim


nie-żyję-aby-ść-lecz-jem-aby-żyć
Lecz żyję Cytaty: Upadłam, dot­knęłam dna. Nikt nie mógł mi pomóc. Prze­mogłam się, wstałam i te­raz żyję na no­wo lecz nies­te­ty sa­ma ze sobą.:(  -Gasnąca.Łza.Oryginalności


upadłam-dot­knęłam-dna-nikt nie mógł-mi pomóc-prze­mogłam ę-wstałam-i te­raz-żyję-na no­wo-lecz-nies­te­ty-­-ze sobą 
Lecz żyję Cytaty: Jeżeli ktoś żyje według zaleceń lekarza, żyje nędznie. -Richard Burton


jeżeli-ktoś-żyje-według-zaleceń-lekarza-żyje-nędznie
Lecz żyję Cytaty: Moje ciało jest kształtem, w którym żyję i ono kształtuje sposób, w jaki żyję. -Raquel Welch


moje-ciało-jest-kształtem-w-którym-żyję-i-ono-kształtuje-sposób-w-jaki-żyję
Lecz żyję Cytaty: Kto żyje w miłości, żyje - świadomie czy nieświadomie - w polu magnetycznym Boga, który jest miłością. -Phil Bosmans


kto-żyje-w-miłoś-żyje-świadomie-czy-nieświadomie-w-polu-magnetycznym-boga-który-jest-miłośą
Lecz żyję Cytaty: Naród żyje, dopóki język jego żyje. -Karol Libelt


naród-żyje-dopóki-język-jego-żyje
Lecz żyję Cytaty: Nie po to się żyje, aby pracować, lecz po to się pracuje, aby żyć. -Anonim


nie-po-to-ę-żyje-aby-pracować-lecz-po-to-ę-pracuje-aby-żyć
Lecz żyję Cytaty: Żyje­my nie tak, jak chce­my, lecz tak, jak potrafimy. -Demokryt


Żyje­my-nie tak-jak chce­my-lecz-tak-jak potrafimy
Lecz żyję Cytaty: Nieważne jak człowiek żyje, ale jak umiera. Nie mówi się o czy­nach, których do­konał za życia, lecz o tych, które wy­konał tuż przed śmiercią. -Jiraya  -Masashi Kishimoto


nieważne-jak człowiek-żyje-ale-jak umiera-nie mówi ę-o czy­nach-których-do­konał-za życia-lecz-o tych-które-wy­konał-ż-przed
Lecz żyję Cytaty: Tyl­ko głupiec żyje chwilą tak bez ce­lu, w swej próżności. Cze­kając na miłość miłą, aż w ser­cu je­go zagości. Lecz ten żywot się prze­mieni wszys­tko barw nabierze, a z ra­dości tej od­miany cel życia obierze. -PłochyRomantyk


Lecz żyję Cytaty: Żył so­bie ro­man­tyk młody Miał bar­dzo cieka­we przygody Ma­wiał, że jest wyzwolony Bo żyje miłością, a nie ma żony Dziew­czy­ny wpa­dały oknami Lecz zni­kały, gdy ma­ma wpa­dała z zakupami  -corella10


Lecz żyję Cytaty: Kto żyje życiem miłości - żyje życiem Boga. -Jan Twardowski


kto-żyje-życiem-miłoś-żyje-życiem-boga