Lecz Dają Sercom Moc Czynu Cytaty

Lecz Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Proście wy Boga o takie mogiły, które łez nie chcą, ni skarg, ni żałości, lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły na dzień przyszłości. -Maria Konopnicka


proście-wy-boga-o-takie-mogiły-które-łez-nie-chcą-skarg-żałoś-lecz-dają-sercom-moc-czynu-zdrój-ły-na-dzień-przyszłoś
Lecz Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Stosunki oparte na sile dają temu czego nie ma moc niszczenia tego, co jest. -Simone Weil


stosunki-oparte-na-sile-dają-temu-czego-nie-moc-niszczenia-tego-co-jest
Lecz Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Róże to piękne kwiaty, lecz kłując za­dają ra­ny. Tak cier­pi człowiek który kocha lecz nie jest wza­jem­nie kochany. -Amorek


róże-to piękne-kwiaty-lecz-kłując-za­dają-ra­ny-tak cier­pi-człowiek-który-kocha-lecz-nie jest wza­jem­nie-kochany
Lecz Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają, lecz każdy chce to sprawdzić osobiście. -Stefan Kisielewski


pieniądze-szczęścia-nie-dają-lecz-każdy-chce-to-sprawdzić-osobiście
Lecz Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Pieniądze szczęścia nie dają, lecz każdy chce to spraw­dzić osobiście. -Stefan Kisielewski


pieniądze-szczęścia-nie dają-lecz-każdy-chce-to spraw­dzić-osobiście
Lecz Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Szum ko­ron sosen Stuk serc rwących ku sercom Mu­zyka wiosny  -fyrfle


szum-ko­ron-sosen-stuk-serc-rwących-ku sercom-mu­zyka-wiosny 
Lecz Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Prze­moc nie jest oz­naką siły, lecz słabości. -ks. Jerzy Popiełuszko


Lecz Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Moc­no złapać Cię za dłoń Chcę Moc­no złapać Cię za dłoń I za serce Pełne uczucia Chcę je moc­no złapać Pocałować Po­tem rzucić I zdeptać Jeszcze moc­niej od uścisku Jeszcze moc­niej od pocałunku Jeszcze moc­niej od uczucia Zos­ta­wić je krwawiące Jak Ty Cierpiące Jak Ty Jes­tem bestią Ukarz mnie  -bezoddechu


Lecz Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Moc: Wiele jest mocy lecz nie ma większej nad człowieka. -Sofokles


moc-wiele-jest-mocy-lecz-nie-większej-nad-człowieka
Lecz Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Dziś wszys­tkie książki na­dają się do druku. Ale rzad­ko które na­dają się do czytania. -nicola-57


dziś-wszys­tkie-książki-na­dają ę-do druku-ale-rzad­ko-które-na­dają ę-do czytania
Lecz Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Ciesz się ty­mi naj­mniej­szy­mi rzecza­mi. Błahos­tka­mi, które dla in­nych wy­dają się być niczym, bo to właśnie one na­dają sens życiu. -chrupcia


ciesz ę-ty­mi-naj­mniej­szy­mi-rzecza­mi-błahos­tka­mi które-dla-in­nych-wy­dają ę-być-niczym-bo to właśnie-one-na­dają-sens
Lecz Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Pozwólcie sercom od czasu do czasu odpoczywać. -Mahomet


pozwólcie-sercom-od-czasu-do-czasu-odpoczywać
Lecz Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: ( jak­by co to mie­szkam blis­ko Poz­nańskiej 15 w Gnieźnie :) ) Jest gorąco i nie narzekam Moc­no nie narzekam Gorącą kawę piję Do ochłody ją wypiję Trochę wyparuję Już chłod­niej się czuję Moc­no nie narzekam Na deszcz nie czekam Ule­wa zdarzyć się może Siedzę w domu Nie siedzę na dworze Jes­tem nieopa­lony Jes­tem nieogolony Mam skar­pe­ty po kolana I narze­kam już od rana Lecz nie moc­no Jak już wspominałem Tyl­ko trochę dziś Narze­kając przeklinałem   -M44G


Lecz Dają Sercom Moc Czynu Cytaty:


chciałbym-dać-ludziom-moc-i nadzieję-lecz-nies­te­ty-nie mam-nad-tym-władzy-~pa­weł-rychllica 
Lecz Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Kobieta jest raczej stworzona, aby być kochaną, niż aby kochać, na kształt kwiatów, co same nie czują zgoła swej woni, lecz komuś dają ją czuć. Kobiety są to istotnie kwiaty w miłości. -Alfonso Esquiros


kobieta-jest-raczej-stworzona-aby-być-kochaną-ż-aby-kochać-na-kształt-kwiatów-co-same-nie-czują-zgoła-swej-woni-lecz-komuś-dają-ją-czuć
Lecz Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Na po­moc ludzi cza­sami liczę. Po­moc przy­jaciela mam wliczoną. -Kapitan


na po­moc-ludzi-cza­sami-liczę-po­moc-przy­jaciela-mam-wliczoną
Lecz Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Dzielność nie jest właściwością ciała, lecz duszy; stanowi o niej moc serca, a nie siła ramion i nóg. -Pierre Charron


dzielność-nie-jest-właściwośą-ciała-lecz-duszy-stanowi-o-niej-moc-serca-a-nie-ła-ramion-i-nóg
Lecz Dają Sercom Moc Czynu Cytaty: Bystrość - dusza wszelkiego czynu. -Philip Chesterfield