Lecz Krzyżem Uczynił Cytaty

Lecz Krzyżem Uczynił Cytaty: Nie mieczem, lecz krzyżem uczynił Chrystus ziemię sobie poddaną. -Augustyn Św


nie-mieczem-lecz-krzyżem-uczynił-chrystus-ziemię-sobie-poddaną
Lecz Krzyżem Uczynił Cytaty: Nie mie­czem, lecz krzyżem uczy­nił Chrys­tus ziemię so­bie poddaną. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Lecz Krzyżem Uczynił Cytaty: Gdzie się podział ten żal i ob­licze zapłonione wstydem Ty - mój pier­wszy grzech ryt­micznie pod­da­jesz je w wątpliwość ocieram się o drwinę leżąc rozłożona krzyżem lecz nie ze śmie­chu drżę gdy kołyszesz mdlejącą pożądliwość. -sciezkazawila


Lecz Krzyżem Uczynił Cytaty: Coś ty ludziom uczynił, Mickiewiczu? -Cyprian Kamil Norwid


Lecz Krzyżem Uczynił Cytaty: Pierwsza rzeczą, którą Bóg uczynił jest miłość. -Giorgos Seferis


pierwsza-rzeczą-którą-bóg-uczynił-jest-miłość
Lecz Krzyżem Uczynił Cytaty: Kobieta jest taką dla swojego męża jaką on ją uczynił. -Anonim


kobieta-jest-taką-dla-swojego-męża-jaką-on-ją-uczynił
Lecz Krzyżem Uczynił Cytaty: Żona jest tym dla męża, czym mąż ją uczynił. -Honore de Balzac


Żona-jest-tym-dla-męża-czym-mąż-ją-uczynił
Lecz Krzyżem Uczynił Cytaty: Biada mężczyźnie, który mógł spać z kobieta, a nie uczynił tego. -Nikos Kazantzakis


biada-mężczyźnie-który-mógł-spać-z-kobieta-a-nie-uczynił-tego
Lecz Krzyżem Uczynił Cytaty: Ko­bieta jest dla męża tym, czym ten mąż ją uczynił. -Pierre Augustin Caron de Beaumarchais


Lecz Krzyżem Uczynił Cytaty: Kobieta jest dla męża tym, czym ten mąż ją uczynił. -Pierre Augustin Beaumarchais


Lecz Krzyżem Uczynił Cytaty: Świat jest zawsze dla człowieka tym, co uczynił on z niego... i co zaniedbał uczynić. -nStanisław Brzozowski


Świat-jest-zawsze-dla-człowieka-tym-co-uczynił-on-z-niego-i-co-zaniedbał-uczynić
Lecz Krzyżem Uczynił Cytaty: Nie czyń bliźniemu tego, co chciałbyś, aby on uczynił tobie. Możliwe, że macie zupełnie różne gusty. -George Bernard Shaw


nie-czyń-bliźniemu-tego-co-chciałbyś-aby-on-uczynił-tobie-możliwe-że-macie-zupełnie-różne-gusty
Lecz Krzyżem Uczynił Cytaty: Nie rób bliźniemu tego, co chciałbyś, aby on uczynił tobie Możliwe, że macie zupełnie różne gusty. -George Bernard Shaw


nie-rób-bliźniemu-tego-co-chciałbyś-aby-on-uczynił-tobie-możliwe-że-macie-zupełnie-różne-gusty
Lecz Krzyżem Uczynił Cytaty: Nie ma miłości wielu, tylko jedna miłość, tak jak wszystkie krzyże są tylko jednym krzyżem. -Vladimir Holan


nie-miłoś-wielu-tylko-jedna-miłość-tak-jak-wszystkie-krzyże-są-tylko-jednym-krzyżem
Lecz Krzyżem Uczynił Cytaty: Potężna jest miłość matki; gdyś uczynił coś złego, nie potrafi cię nienawidzić, bo jesteś owocem jej łona. -Sofokles


potężna-jest-miłość-matki-gdyś-uczynił-coś-złego-nie-potrafi-ę-nienawidzić-bo-jesteś-owocem-jej-łona
Lecz Krzyżem Uczynił Cytaty: Gdy widzimy, co ludzie wyprawiają z Kościołem, z Chrystusem żyjącym w Eucharystii, ze Mszą świętą, Ewangelią, Krzyżem, mówimy, że Bóg był bardzo odważny, powierzając to wszystko ludziom. -Stefan Wyszyński kard


Lecz Krzyżem Uczynił Cytaty: Leżał krzyżem ksiądz Krzyś wokół nie widzi nic przes­tań myśleć i Ty pad­niesz tru­pem jak Krzyś  -MyArczi


leżał-krzyżem-ksiądz-krzyś-wokół-nie widzi-nic-przes­ń-myść-i ty-pad­niesz-tru­pem-jak krzyś 
Lecz Krzyżem Uczynił Cytaty: Nie staraj się być nowoczesny. To jedyna rzecz, która - cokolwiek byś nie uczynił - niestety cię nie ominie. -Salvador Dali


nie-staraj-ę-być-nowoczesny-to-jedyna-rzecz-która-cokolwiek-byś-nie-uczynił-niestety-ę-nie-ominie