Lecz Ro­zum Cytaty

Lecz Ro­zum Cytaty:


Lecz Ro­zum Cytaty: Co mi dał ro­zum? Wiedzę, jak bar­dzo ro­zum jest bezsilny. -Ryūnosuke Akutagawa


co mi dał-ro­zum-wiedzę-jak bar­dzo-ro­zum-jest bezsilny
Lecz Ro­zum Cytaty: Ro­zum la­da kto ma, lecz go za­myka, by z cięci­wy nie wy­padł nie w porę. -Alighieri Dante


ro­zum-­da-kto-lecz-go za­myka-by z ę­wy-nie wy­padł-nie w porę
Lecz Ro­zum Cytaty: Ser­ce weź się w garść i po­kochaj ko­goś A ty ro­zum zro­zum że nie tak łat­wo ko­goś pokochać  -Natala ;)


ser­-weź ę-w garść-i po­kochaj-ko­goś-a-ty ro­zum-zro­zum-że nie tak-łat­wo-ko­goś-pokochać 
Lecz Ro­zum Cytaty: Co głowa to ro­zum, co ro­zum to głowa, I wo­da so­dowa, i wo­da sodowa. -Jan Brzechwa


co głowa-to ro­zum-co ro­zum-to głowa-i-wo­da-so­dowa-i wo­da-sodowa
Lecz Ro­zum Cytaty: Ciągle szu­kam, ciągle błądzę, lecz ku praw­dzie co­raz bliżej. Czas mam, więc na pew­no zdążę. Gdy się do­wiem to napiszę. Bóg dał ro­zum mi otwarty abym mogła się dowiedzieć ja­ki sens ma mo­je życie, po co jes­tem na tym świecie. Było ze mną już niedobrze, wręcz kry­tycznie, blis­ko śmierci. Wierzę, że nie bez powodu pos­ta­nowił mnie oszczędzić. Wiem na­razie, że świat płaski i że Bo­giem nie Jehowa, lecz is­tnieje, wiem na pew­no ... Ona mnie na prawdę kocha!  -Angelique Cruelty


Lecz Ro­zum Cytaty: Błądzisz córko, syn­ku błądzisz, Gdy ro­zum z ser­cem swym mącisz! Kiedy pier­wszy mądrze radzi, Dru­gie bi­ciem szyb­ko zdradzi Ko­go posłuchać się trzeba Byś za życia trochę nieba Posmakował Lecz pa­miętaj mój kochany, Że to tyl­ko strzał Amora, Śle­po tra­fił właśnie Ciebie, A na miłość przyj­dzie pora Wten­czas zad­baj pierw o siebie!  -Katye


Lecz Ro­zum Cytaty: Ja­ki ro­zum, ta­ki pomyślunek. -Bujak Bogusław


Lecz Ro­zum Cytaty: Wychwalamy cnotę, lecz nienawidzimy jej, lecz uciekamy przed nią, lecz ona marznie, a na tym świecie trzeba mieć ciepło w nogi. -Denis Diderot


wychwalamy-cnotę-lecz-nienawidzimy-jej-lecz-uciekamy-przed-ą-lecz-ona-marznie-a-na-tym-świecie-trzeba-mieć-ciepło-w-nogi
Lecz Ro­zum Cytaty: Ro­zum jest duszą wolności. -Gottfried Wilhelm Leibniz


Lecz Ro­zum Cytaty: Rozsądek to ro­zum bez skrzydeł. -Henryk Sienkiewicz


Lecz Ro­zum Cytaty: By ro­zum był przy młodości. -Jan Kochanowski


Lecz Ro­zum Cytaty: Wier­sze, muszą byc przemyślane -Mo­je nie! Trze­ba zyc według zasad -Ja nie musze! Ludzie umierają, umierają dusze -Ja zos­ta­ne ! Mo­wią: czas leczy rany -To kłam­stwo ! Mówią : wal­cz o to co kochasz -Chcą, byś sie odpieprzył Kochają, bo chcą,kochają, bo muszą Dusza prag­nie, lecz ro­zum nie pozwala Nie szu­kam piep­rzo­nej miłości Trzy­maj­cie sie ode mnie z da­la !!!  -aleksandra026


Lecz Ro­zum Cytaty: Człowiek ro­zum­ny, może być z siebie dumny. -Bujak Bogusław


człowiek-ro­zum­ny-może-być-z siebie-dumny
Lecz Ro­zum Cytaty: Co ma ro­zum do ga­dania, gdy ata­kuje głupota. -Jerzy Putrament


co  ro­zum-do ga­dania-gdy-ata­kuje-głupota
Lecz Ro­zum Cytaty: Ro­zum jest pa­nem wszys­tkiego i królem. -Wergiliusz


ro­zum-jest pa­nem-wszys­tkiego-i królem
Lecz Ro­zum Cytaty: ''Kiedy ro­zum śpi''-budzą się hormony!  -Niusza


''kiedy-ro­zum-śpi''-budzą ę-hormony 
Lecz Ro­zum Cytaty: Ro­zum, gdy się go na­dużywa, przes­ta­je być rozumem. -Tadeusz Kotarbiński