Lek­ko Zasapane Tyl­ko Cytaty

Lek­ko Zasapane Tyl­ko Cytaty: myśli pobiegły swoimi ścieżkami a ja zos­tałem w tyle zas­ta­nawiając się jak je dogonić w tej gmatwaninie czasów miej­sc i zdarzeń pot­knąłem się o znak zapytania wys­tający z za ster­ty roz­praw naukowych za­kurzo­nych i zbutwiałych po co one tu leżą daw­no już przes­tały być modne pomyślałem usiłując do­gonić mo­je myśli zmęczo­ny usiadłem re­zyg­nując z pościgu wte­dy chyłkiem wróciły wszys­tkie lek­ko zasapane tyl­ko o czym wte­dy myślałem *** Dział: Myśli nieokiełzane *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Lek­ko Zasapane Tyl­ko Cytaty: Tyl­ko ludzie in­te­lek­tual­nie roz­wi­nięci są wolni. -Epiktet z Hierapolis


tyl­ko-ludzie-in­te­lek­tual­nie-roz­wi­ę-są wolni
Lek­ko Zasapane Tyl­ko Cytaty: Dzień jest tyl­ko ko­lek­cją godzin. Day is just a col­lection of hours. (ang.)  -Serj Tankian


dzień-jest tyl­ko-ko­lek­cją-godzin-day-is just-a col­lection-of hours-ang 
Lek­ko Zasapane Tyl­ko Cytaty: To nie lęk spra­wia, że ucieka­my, to ucie­czka rodzi w nas lęk. -Papillondenuit


to nie lęk-spra­wia-że ucieka­my-to ucie­czka-rodzi-w nas-lęk
Lek­ko Zasapane Tyl­ko Cytaty: Śmierć jest lek­ka. Tyl­ko chwi­la przed zgo­nem jest straszna. -Jalu Kurek


Śmierć-jest lek­ka-tyl­ko chwi­-przed-zgo­nem-jest straszna
Lek­ko Zasapane Tyl­ko Cytaty: Ub­ra­na tyl­ko w szept twoich słów prze­nikam przez skórę spi­jasz mnie jak najsłod­szy nektar łas­ko­tam podniebienie z każdym łykiem prag­niesz tyl­ko więcej zachłan­nie zdo­bywasz mnie ka­wałek po kawałku kocham kiedy się mną tak de­lek­tu­jesz ... De­dyko­wany ღ 7.08.2015 Malusia_035  -Malusia_035


Lek­ko Zasapane Tyl­ko Cytaty: Rodzic mądry swe dziec­ko roztropne; Pod­stępem do myśle­nia chce zmusić. W głupim zaś, które­go rac­je wątłe; Cno­ta ta tyl­ko lęk budzi. -SirNobody


rodzic-mądry-swe-dziec­ko-roztropne-pod­stępem-do myś­nia-chce-zmusić-w-głupim-zaś-które­go-rac­-wątłe-cno­- tyl­ko-lęk-budzi
Lek­ko Zasapane Tyl­ko Cytaty: Wyglądasz jak lal­ka. Tyl­ko, że la­lek nikt nie chce. Lal­ki spra­wiają ra­dość dziew­czy­nom, fa­ceci ma­ja samochody. Nie jes­tem lalką... -Majka_Majdan


wyglądasz-jak lal­ka-tyl­ko-że ­lek-nikt-nie chce-lal­ki-spra­wiają-ra­dość-dziew­czy­nom-fa­ceci-­ja-samochody-nie-jes­tem
Lek­ko Zasapane Tyl­ko Cytaty: Wspinać się tak mozolnie na tę górę, żeby dowiedzieć się, że ta góra nazywa się starość. Oczekiwać wspaniałego widoku ze szczytu, a ten widok - to śmierć. Lęk młodości przed starością to lęk przed szczytem. -Anna Kamieńska


Lek­ko Zasapane Tyl­ko Cytaty: Przy­jaciół nie po­zys­kuj lek­ko­myślnie, a tych, których po­zys­kałeś, lek­ko­myślnie nie porzucaj. -Solon


przy­jaciół-nie po­zys­kuj-lek­ko­myślnie-a tych-których-po­zys­kałeś-lek­ko­myślnie-nie porzucaj
Lek­ko Zasapane Tyl­ko Cytaty: Chcę ci coś dać, tak po pros­tu - dla­tego, że po­jawiłeś się w moim życiu. Do­ceń to. Nie lek­ce­waż tyl­ko dla­tego, że nie mu­siałeś te­go zdo­być podstępem. -Gold Fishy


Lek­ko Zasapane Tyl­ko Cytaty: — Nie po­lecę na tym, mam lęk gruntu! — Chciałeś po­wie­dzieć — lęk wy­sokości, po­za tym nie bądź głuptasem! — Wiem co chciałem po­wie­dzieć, to grunt zabija!  -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo


Lek­ko Zasapane Tyl­ko Cytaty: Na­wet cień przy­jaciela star­czy, aby uczy­nić człowieka szczęśli­wym. Przy­jaciół nie po­zys­kuj lek­ko­myślnie, a tych, których po­zys­kałeś, lek­ko­myślnie nie porzucaj. -Marcel Achard


na­wet-cień-przy­jaciela-star­czy-aby uczy­ć-człowieka-szczęśli­wym-przy­jaciół nie po­zys­kuj-lek­ko­myślnie-a tych-których
Lek­ko Zasapane Tyl­ko Cytaty: Piek­no trwa tak długo, jak długo trwają nasze praw­dzi­we wzrusze­nia. Jeśli są nie praw­dzi­we stają się tyl­ko kurzem, który lek­ki pod­much wiat­ru może zdmuchnąć  -nikita1001


piek­no-trwa-tak-długo-jak długo-trwają-nasze-praw­dzi­we-wzrusze­nia-jeśli są nie praw­dzi­we-stają ę-tyl­ko-kurzem-który
Lek­ko Zasapane Tyl­ko Cytaty: Oczy lek­ko zamknięte Już nie widzą dro­gi, która scho­wała się we mgle. Nikt nie woła, to tyl­ko trwoga. Dlacze­go ra­ny tak wol­no goją się w tych cza­sach, kłam­stwo rodzi znie­czu­lica, ból i gniew dookoła lica... -Chemicals


Lek­ko Zasapane Tyl­ko Cytaty: 2006-09-06 autor: Emi­lia Szumiło pa­mięci nu­ty echo niesie po­między bloków kształtem tak jak­bym kładła po­liczek na po­duszce słuchając dźwięków lek­kich harfy tyl­ko cisza zos­tała kreśląc dłonią ob­ra­zy opuszkiem bieli do­tykając progu na którym leży wpółopar­ta wizja cza­su błęki­tu połączo­nych dłoni  -Emilia Szumiło


Lek­ko Zasapane Tyl­ko Cytaty: Obróciłem się na chwilkę z lek­ko przym­knięty­mi oczami co by nie tra­fiło mnie zanadto I na chwilkę za­pom­niałem się aż tchu brakło i oczy zapomniały i o mało ser­ce też... Prze­cież obróciłem się tyl­ko na chwilkę i na chwilkę tylko zapomniałem na co więc tak patrzę?  -scorpion


Lek­ko Zasapane Tyl­ko Cytaty: Kiedyś tyl­ko lęk i strach i bez­senne noce wątpli­wości stos, czy kochać go to nie grzech? Dziś żywa budzę się, od­dycham znacznie pewniej mo­je ser­ce bi­je, już nie udaję, że żyje Realiz­mu trochę, krwi coś w do­tyku możliwego wreszcie jes­tem pew­na że czys­ta miłość - coś pięknego  -Carie