Lekarstwem I Pocieszeniem Chorego Cytaty

Lekarstwem I Pocieszeniem Chorego Cytaty: Najlepszym lekarstwem i pocieszeniem chorego jest wyśmiać jego chorobę. -Zofia Nałkowska


najlepszym-lekarstwem-i-pocieszeniem-chorego-jest-wyśmiać-jego-chorobę
Lekarstwem I Pocieszeniem Chorego Cytaty: Sny chorego - Rojenia. -Anonim


Lekarstwem I Pocieszeniem Chorego Cytaty: Zdrowie chorego najwyższym prawem. -Hipokrates


zdrowie-chorego-najwyższym-prawem
Lekarstwem I Pocieszeniem Chorego Cytaty: Człowiek zdrowy ma zawsze mnóstwo rad dla chorego. -Menander


człowiek-zdrowy-zawsze-mnóstwo-rad-dla-chorego
Lekarstwem I Pocieszeniem Chorego Cytaty: Prawdziwym polem dla cnót kobiecych to pokój chorego. -Henri Stendhal


prawdziwym-polem-dla-cnót-kobiecych-to-pokój-chorego
Lekarstwem I Pocieszeniem Chorego Cytaty: Chorego, który uważa się za zdrowego, nie można wyleczyć. -Henri Frederic Amiel


chorego-który-uważa-ę-za-zdrowego-nie-można-wyleczyć
Lekarstwem I Pocieszeniem Chorego Cytaty: Człowiek zdro­wy ma zaw­sze mnóstwo rad dla chorego. -Menander


człowiek-zdro­wy- zaw­sze-mnóstwo-rad-dla-chorego
Lekarstwem I Pocieszeniem Chorego Cytaty: Praw­dzi­wym po­lem dla cnót ko­biecych to pokój chorego. -Stendhal (Henri Beyle)


praw­dzi­wym-po­lem-dla-cnót-ko­biecych-to pokój-chorego
Lekarstwem I Pocieszeniem Chorego Cytaty: Rady lekarza nikogo jeszcze nie wyleczyły, ale zawsze to dla chorego pewna rozrywka. -Janina Ipohorska


rady-lekarza-nikogo-jeszcze-nie-wyleczyły-ale-zawsze-to-dla-chorego-pewna-rozrywka
Lekarstwem I Pocieszeniem Chorego Cytaty: Lekarz ma tylko jedno zadanie: wyleczyć chorego. Jaką drogą tego dopnie, jest rzeczą obojętną. -Hipokrates


lekarz-tylko-jedno-zadanie-wyleczyć-chorego-jaką-drogą-tego-dopnie-jest-rzeczą-obojętną
Lekarstwem I Pocieszeniem Chorego Cytaty: Wiedza jest lekarstwem duszy. -Filimon Joannis


Lekarstwem I Pocieszeniem Chorego Cytaty: Działanie jest najlepszym lekarstwem na rozpacz. -Joan Baez


działanie-jest-najlepszym-lekarstwem-na-rozpacz
Lekarstwem I Pocieszeniem Chorego Cytaty: Najlepszym lekarstwem na gniew jest poczekać. -Seneka Młodszy


najlepszym-lekarstwem-na-gniew-jest-poczekać
Lekarstwem I Pocieszeniem Chorego Cytaty: Nie wyleczy się chorego, który nie wierzy w swoją chorobę. -Henri Frederic Amiel


nie-wyleczy-ę-chorego-który-nie-wierzy-w-swoją-chorobę
Lekarstwem I Pocieszeniem Chorego Cytaty: W rękach dob­re­go le­karza i wo­da sta­je się lekarstwem. -Mikołaj Gogol


w rękach-dob­re­go-­karza-i wo­da-sta­ ę-lekarstwem
Lekarstwem I Pocieszeniem Chorego Cytaty: Lekarstwem dla chorej duszy jest dobre słowo. -Menander


lekarstwem-dla-chorej-duszy-jest-dobre-słowo
Lekarstwem I Pocieszeniem Chorego Cytaty: W rękach dobrego lekarza i woda staje się lekarstwem. -Mikołaj Gogol


w-rękach-dobrego-lekarza-i-woda-staje-ę-lekarstwem
Lekarstwem I Pocieszeniem Chorego Cytaty: Miłość jest lekarstwem na przemoc i kluczykiem do tajemnicy świata. -Vladislav Vancura


miłość-jest-lekarstwem-na-przemoc-i-kluczykiem-do-tajemnicy-świata