Li słowem Pi­sanym się Stanę Cytaty

Li słowem Pi­sanym się Stanę Cytaty: jeśli li słowem pi­sanym się stanę to czy pa­mięć będzie istnieć jak po deszczu wil­goć słońcem osuszo­na je­no spęka­na gle­ba i może czy­jaś roz­pacz czekania  -Papużka


śli-li słowem-pi­sanym ę-stanę-to-czy-pa­mięć-będzie-istnieć-jak-po deszczu-wil­goć-słońcem-osuszo­na-­no-spęka­na-gle­ba-i
Li słowem Pi­sanym się Stanę Cytaty: Jeśli miłość przy nauce to głup­stwo, to nie­chaj sam stanę się głupcem. -Hans-Georg Gadamer


jeśli-miłość-przy-nauce-to głup­stwo-to nie­chaj-sam-stanę ę-głupcem
Li słowem Pi­sanym się Stanę Cytaty: Za­nim stanę przed Królem, muszę zreali­zować plany, bo co inaczej mu po­wiem? Że bałam się pom­nożyć talentów?  -Emilia Szumiło


za­nim-stanę-przed-królem-muszę-zreali­zować-plany-bo-co inaczej-mu po­wiem-Że-bałam ę-pom­nożyć-talentów 
Li słowem Pi­sanym się Stanę Cytaty: uśmiech na twarzy jest do góry nogami odkąd odszedłeś ______________________________ ba­wię się dalej choć pier­wsze kroczki to ta­kie raczkowanie stanę na nogi  -Myffa90


uśmiech-na twarzy-jest-do góry-nogami-odkąd-odszedłeś-ba­wię ę-dalej-choć-pier­wsze-kroczki-to-­kie-raczkowanie-stanę-na nogi 
Li słowem Pi­sanym się Stanę Cytaty: Kiedy trzaśnie ba­riera na moście I runę w spienione fa­le rzeki, Le­karze rzucą się na oślep, Dusząc mnie szpo­nami swej opieki, Lecz ja mi­mo to umrę i stanę tam, gdzie zu­pełnie pus­to -  Wiem, że właśnie ona przyk­ry­je ko­cem mo­je łóżko. -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)


Li słowem Pi­sanym się Stanę Cytaty: Słowo rodzi się z dźwięku - dźwięk przed słowem. -Fryderyk Chopin


słowo-rodzi-ę-z-dźwięku-dźwięk-przed-słowem
Li słowem Pi­sanym się Stanę Cytaty: To co nie mieści się w głowi od­bi­ja się w oczach, a nieraz wychodzi na zewnątrz słowem ujęte  -motylek96


to co nie mieś ę-w głowi-od­bi­ja ę-w oczach-a nieraz-wychodzi-na zewnątrz-słowem-ujęte 
Li słowem Pi­sanym się Stanę Cytaty: daj za­palić, po­wie­dział 80-let­ni wujek trzy dni te­mu, gdy go wiozłam nie mów cioci, że palę nie palę, ale stanę po pa­piero­sy umarł, kil­ka godzin później  -one drop for all


daj-za­palić-po­wie­dział-80-let­-wujek-trzy-dni-te­mu-gdy-go wiozłam-nie-mów-cioci-że-palę-nie-palę-ale-stanę-po pa­piero­sy-umarł
Li słowem Pi­sanym się Stanę Cytaty: Tracę na nie czas, Choć wiem, że nie powinnam. Nie mogę z nich zrezygnować, Bo wte­dy stanę się zimna. Spełniają się one, Pod kordłą ciepłą, Kiedy przed snem o nim myślę. Układam różne historyjki, A pośród nich


Li słowem Pi­sanym się Stanę Cytaty: Usłyszał:


usłyszał-mil­cze­nie-jest złotem-i-tak-nie odzy­wa ę-słowem-te­raz-sie­dzi-i wciąż ę-głowi-jak-to możli­we-że nic
Li słowem Pi­sanym się Stanę Cytaty: Wokół ciebie dzieją się rzeczy o których nie masz pojęcia. Czy­tając głupie opi­sy na 


wokół-ciebie-dzieją ę-rzeczy-o których-nie masz-pojęcia-czy­tając głupie-opi­sy-na ga­-ga­-do­wiadu­jesz ę-żo-więcej-ż
Li słowem Pi­sanym się Stanę Cytaty: Należy dążyć do sprawiedliwości słowem i czynem. -Pitagoras


należy-dążyć-do-sprawiedliwoś-słowem-i-czynem
Li słowem Pi­sanym się Stanę Cytaty: swój początek miały we mnie źródła jed­wabnych szeptów a także ich bys­tre ujścia lecz za­ginęły w bezkresie mórz po­ryw­czych emocji cichych błyśnięć umysłu wyob­raźnia lu­bi wyprzedzać kla­rowną pos­tać rzeczy leżącą wraz z prawdą dos­ta­jesz niemą odpowiedź i na us­ta ciśnie się istota is­tnienia słowa „żegnaj” już zaw­sze głuche pozostaje za­legając w cze­luściach zalęknione­go serca zrodzo­ne pi­sanym tchnieniem w mil­cze­niu obu­miera tęsknotą dni i nocy Aby mogło ciągle żyć mu­sisz o nie zadbać. -Papużka


Li słowem Pi­sanym się Stanę Cytaty: Bądź moim słowem, ja będę Twoim czynem... -Papużka


bądź-moim-słowem-ja będę-twoim-czynem
Li słowem Pi­sanym się Stanę Cytaty:


zostań-jest-wspaniałym-słowem-w-słowniku-przyjaź
Li słowem Pi­sanym się Stanę Cytaty: Innym słowem na określenie powodzenia jest upór -Ralph Waldo Emerson


innym-słowem-na-określenie-powodzenia-jest-upór
Li słowem Pi­sanym się Stanę Cytaty: Jednym słowem, rząd wolny, czyli narażony na ciągłe wstrząsy, mógłby się utrzymać tylko na tej zasadzie, że byłby zdolny do naprawy mocą własnych praw. -Montesquieu


jednym-słowem-rząd-wolny-czyli-narażony-na-ągłe-wstrząsy-mógłby-ę-utrzymać-tylko-na-tej-zasadzie-że-byłby-zdolny-do-naprawy-mocą
Li słowem Pi­sanym się Stanę Cytaty: Między słowem a uczyn­kiem to góra jest pośrodku. -Stanisław Brzozowski


między-słowem-a uczyn­kiem-to góra-jest pośrodku