Li słowem Pi­sanym się Cytaty

Li słowem Pi­sanym się Cytaty: jeśli li słowem pi­sanym się stanę to czy pa­mięć będzie istnieć jak po deszczu wil­goć słońcem osuszo­na je­no spęka­na gle­ba i może czy­jaś roz­pacz czekania  -Papużka


śli-li słowem-pi­sanym ę-stanę-to-czy-pa­mięć-będzie-istnieć-jak-po deszczu-wil­goć-słońcem-osuszo­na-­no-spęka­na-gle­ba-i
Li słowem Pi­sanym się Cytaty: Słowo rodzi się z dźwięku - dźwięk przed słowem. -Fryderyk Chopin


słowo-rodzi-ę-z-dźwięku-dźwięk-przed-słowem
Li słowem Pi­sanym się Cytaty: To co nie mieści się w głowi od­bi­ja się w oczach, a nieraz wychodzi na zewnątrz słowem ujęte  -motylek96


to co nie mieś ę-w głowi-od­bi­ja ę-w oczach-a nieraz-wychodzi-na zewnątrz-słowem-ujęte 
Li słowem Pi­sanym się Cytaty: Usłyszał:


usłyszał-mil­cze­nie-jest złotem-i-tak-nie odzy­wa ę-słowem-te­raz-sie­dzi-i wciąż ę-głowi-jak-to możli­we-że nic
Li słowem Pi­sanym się Cytaty: Wokół ciebie dzieją się rzeczy o których nie masz pojęcia. Czy­tając głupie opi­sy na 


wokół-ciebie-dzieją ę-rzeczy-o których-nie masz-pojęcia-czy­tając głupie-opi­sy-na ga­-ga­-do­wiadu­jesz ę-żo-więcej-ż
Li słowem Pi­sanym się Cytaty: Należy dążyć do sprawiedliwości słowem i czynem. -Pitagoras


należy-dążyć-do-sprawiedliwoś-słowem-i-czynem
Li słowem Pi­sanym się Cytaty: swój początek miały we mnie źródła jed­wabnych szeptów a także ich bys­tre ujścia lecz za­ginęły w bezkresie mórz po­ryw­czych emocji cichych błyśnięć umysłu wyob­raźnia lu­bi wyprzedzać kla­rowną pos­tać rzeczy leżącą wraz z prawdą dos­ta­jesz niemą odpowiedź i na us­ta ciśnie się istota is­tnienia słowa „żegnaj” już zaw­sze głuche pozostaje za­legając w cze­luściach zalęknione­go serca zrodzo­ne pi­sanym tchnieniem w mil­cze­niu obu­miera tęsknotą dni i nocy Aby mogło ciągle żyć mu­sisz o nie zadbać. -Papużka


Li słowem Pi­sanym się Cytaty:


zostań-jest-wspaniałym-słowem-w-słowniku-przyjaź
Li słowem Pi­sanym się Cytaty: Innym słowem na określenie powodzenia jest upór -Ralph Waldo Emerson


innym-słowem-na-określenie-powodzenia-jest-upór
Li słowem Pi­sanym się Cytaty: Bądź moim słowem, ja będę Twoim czynem... -Papużka


bądź-moim-słowem-ja będę-twoim-czynem
Li słowem Pi­sanym się Cytaty: Jednym słowem, rząd wolny, czyli narażony na ciągłe wstrząsy, mógłby się utrzymać tylko na tej zasadzie, że byłby zdolny do naprawy mocą własnych praw. -Montesquieu


jednym-słowem-rząd-wolny-czyli-narażony-na-ągłe-wstrząsy-mógłby-ę-utrzymać-tylko-na-tej-zasadzie-że-byłby-zdolny-do-naprawy-mocą
Li słowem Pi­sanym się Cytaty: Między słowem a uczyn­kiem to góra jest pośrodku. -Stanisław Brzozowski


między-słowem-a uczyn­kiem-to góra-jest pośrodku
Li słowem Pi­sanym się Cytaty: Praktykę polityczną na Wschodzie można określić jednym słowem: zatajanie. -Benjamin Disraeli


praktykę-polityczną-na-wschodzie-można-określić-jednym-słowem-zatajanie
Li słowem Pi­sanym się Cytaty: Usuń ze swojego słownika słowo „problem” i zastąp słowem „wyzwanie


usuń-ze-swojego-słownika-słowo-problem-i-zastąp-słowem-wyzwanie
Li słowem Pi­sanym się Cytaty: cicha nadzieja głośno krzyczy każdym wy­powie­dzianym słowem  -AlexWolf


cicha-nadzieja-głośno-krzyczy-każdym-wy­powie­dzianym-słowem 
Li słowem Pi­sanym się Cytaty: Uga­niał się za leszczami pe­wien wędkarz między szuwarami Ale za­miast wędki machał kijem


uga­niał ę-za leszczami-pe­wien-wędkarz-między-szuwarami-ale-za­miast-wędki-machał-kijem-pódźno-to ę-na żyw­ca-wyp­cham-a-po­tem
Li słowem Pi­sanym się Cytaty: Łatwiej jest zupełniej milczeć, niż nie uchybić żadnym słowem. -Tomasz Kempis


Łatwiej-jest-zupełniej-milczeć-ż-nie-uchybić-żadnym-słowem
Li słowem Pi­sanym się Cytaty: Cza­sem zda­je mi się, że jestem na twoich us­tach słowem, które ty­siąc ra­zy obracasz, za­nim je wypowiesz... Cza­sem myślę też, że jesteś w moich oczach obrazem, który, kiedy się odwrócę, deszczem czas rozmaże... -Alfa Centauri