Liście Spadną Cytaty

Liście Spadną Cytaty: Jes­teś jak ten bluszcz, który ob­serwuję ran­kiem... fas­cy­nujący i jakże skom­pli­kowa­ny... cze­kam aż spadną Two­je liście... -Papużka


jes­teś-jak ten-bluszcz-który-ob­serwuję-ran­kiem-fas­cy­nujący i jakże-skom­pli­kowa­ny-cze­kam aż spadną-two­-liście
Liście Spadną Cytaty: Będę tu cze­kać dopóki pro­mienie słońca zwiędną Będę tu cze­kać nim z drzew liście spadną set­ny raz Bo mogę cze­kać tu na ciebie na­wet set­ki lat Lilu  -impolite


będę- cze­kać-dopóki-pro­mienie-słońca-zwiędną-będę- cze­kać-nim-z drzew-liście-spadną-set­ny-raz-bo-mogę-cze­kać- na ciebie
Liście Spadną Cytaty: Idę so­bie zamaszyście i opa­da ze mnie życie jak je­sien­ne liście. Ja­kie liście? - dębu, brzo­zy, topoli, ale to boli. -Władysław Broniewski


idę-so­bie-zamaszyście-i-opa­da-ze mnie-życie-jak ­­ne-liście-ja­kie-liście- dębu-brzo­zy-topoli-ale-to boli
Liście Spadną Cytaty: Wróćcie, zanim liście opadną z drzew. -Wilhelm II


wróćcie-zanim-liście-opadną-z-drzew
Liście Spadną Cytaty: Świat obfituje w głupców jak drzewo w liście. -George Bernard Shaw


Świat-obfituje-w-głupców-jak-drzewo-w-liście
Liście Spadną Cytaty: Wpat­rując się w sza­roniebies­kie niebo zu­pełnie stra­cił poczu­cie cza­su. Za ok­nem wi­rowały liście, pier­wsze liście nad­chodzącej je­sieni. Sa­mot­nej je­sieni. Czuł, że mu­si przejść jeszcze raz całą drogę, od upoj­nej chwi­li ek­scy­tac­ji jej dłońmi, założeniem na pa­lec obrączki, aż po uświado­mienie so­bie, że nie spełnia jej oczekiwań... Zer­wał się z ka­napy i ner­wo­wym kro­kiem pod­szedł do sza­fy, ot­worzył ją i zat­rzy­mał na czymś wzrok... Ona wciąż tu jest... -laser show


Liście Spadną Cytaty: Liście laurowe to marne posłanie dla strudzonej głowy. -Dorothy Rubinowicz


liście-laurowe-to-marne-posłanie-dla-strudzonej-głowy
Liście Spadną Cytaty: Wiatr mus­ka liście, sub­telną porywczością. Na­miętna noc. -cytlopka


wiatr-mus­ka-liście-sub­telną-porywczośą-na­miętna-noc
Liście Spadną Cytaty: Je­sienią liście szy­bują kolorowe spi­ral­ny taniec  -to_tylko_łzy


je­sienią-liście-szy­bują-kolorowe-spi­ral­ny-taniec 
Liście Spadną Cytaty: Świszczy jesień W tańcu liście kołysząc Zwiew­nym szelestem  -kinQ


Świszczy-jesień-w-ńcu-liście-kołysząc-zwiew­nym-szelestem 
Liście Spadną Cytaty: Młody poeta liście spod nóg odgarnia Je­sien­ny romans  -Chemik -a


młody-poeta-liście-spod-nóg-odgarnia-je­­ny-romans 
Liście Spadną Cytaty: Li­sia ki­ta mknie liście tańczą wokół niej je­sien­ny wyścig  -to_tylko_łzy


li­sia-ki­-mknie-liście-ńczą-wokół-niej-­­ny-wyścig 
Liście Spadną Cytaty: sze­leszczą liście tańcząc na wiet­rze metrum tre­le pod­ry­gi  -Cykam


sze­leszczą-liście-ńcząc-na wiet­rze-metrum-tre­-pod­ry­gi 
Liście Spadną Cytaty: pob­lakłe liście sma­gane bez­tros­ki­mi wiat­ra­mi, myśli  -bez.odwagi


pob­lakłe-liście-sma­gane-bez­tros­ki­mi-wiat­ra­mi-myśli 
Liście Spadną Cytaty: Dają cień liście Drze­wa, pod którym siedzisz I o które dbasz  -Taiyono Kudarashi


dają-cień-liście-drze­wa-pod-którym siedzisz-i-o które-dbasz 
Liście Spadną Cytaty: Pro­myki słońca, Przedzierają się przez liście . Chwi­la zamyślenia. -cytlopka


pro­myki-słońca-przedzierają ę-przez-liście-chwi­-zamyślenia
Liście Spadną Cytaty: tańczące liście zbiera wiatr chwi­le wzmaga za chłod­no bez nas  -Cykam


ńczą-liście-zbiera-wiatr-chwi­-wzmaga-za-chłod­no-bez-nas 
Liście Spadną Cytaty: Owoców smak czuć Przed liście wychylają Soczys­ty ogród Krys­ty­na Sz. 14.07.2014r. -krysta


owoców-smak-czuć-przed-liście-wychylają-soczys­ty-ogród-krys­ty­na-sz-14072014r