Liście Cytaty

Liście Cytaty: Idę so­bie zamaszyście i opa­da ze mnie życie jak je­sien­ne liście. Ja­kie liście? - dębu, brzo­zy, topoli, ale to boli. -Władysław Broniewski


idę-so­bie-zamaszyście-i-opa­da-ze mnie-życie-jak ­­ne-liście-ja­kie-liście- dębu-brzo­zy-topoli-ale-to boli
Liście Cytaty: Wróćcie, zanim liście opadną z drzew. -Wilhelm II


wróćcie-zanim-liście-opadną-z-drzew
Liście Cytaty: Świat obfituje w głupców jak drzewo w liście. -George Bernard Shaw


Świat-obfituje-w-głupców-jak-drzewo-w-liście
Liście Cytaty: Wpat­rując się w sza­roniebies­kie niebo zu­pełnie stra­cił poczu­cie cza­su. Za ok­nem wi­rowały liście, pier­wsze liście nad­chodzącej je­sieni. Sa­mot­nej je­sieni. Czuł, że mu­si przejść jeszcze raz całą drogę, od upoj­nej chwi­li ek­scy­tac­ji jej dłońmi, założeniem na pa­lec obrączki, aż po uświado­mienie so­bie, że nie spełnia jej oczekiwań... Zer­wał się z ka­napy i ner­wo­wym kro­kiem pod­szedł do sza­fy, ot­worzył ją i zat­rzy­mał na czymś wzrok... Ona wciąż tu jest... -laser show


Liście Cytaty: Liście laurowe to marne posłanie dla strudzonej głowy. -Dorothy Rubinowicz


liście-laurowe-to-marne-posłanie-dla-strudzonej-głowy
Liście Cytaty: Wiatr mus­ka liście, sub­telną porywczością. Na­miętna noc. -cytlopka


wiatr-mus­ka-liście-sub­telną-porywczośą-na­miętna-noc
Liście Cytaty: Je­sienią liście szy­bują kolorowe spi­ral­ny taniec  -to_tylko_łzy


je­sienią-liście-szy­bują-kolorowe-spi­ral­ny-taniec 
Liście Cytaty: Młody poeta liście spod nóg odgarnia Je­sien­ny romans  -Chemik -a


młody-poeta-liście-spod-nóg-odgarnia-je­­ny-romans 
Liście Cytaty: Li­sia ki­ta mknie liście tańczą wokół niej je­sien­ny wyścig  -to_tylko_łzy


li­sia-ki­-mknie-liście-ńczą-wokół-niej-­­ny-wyścig 
Liście Cytaty: Świszczy jesień W tańcu liście kołysząc Zwiew­nym szelestem  -kinQ


Świszczy-jesień-w-ńcu-liście-kołysząc-zwiew­nym-szelestem 
Liście Cytaty: Pro­myki słońca, Przedzierają się przez liście . Chwi­la zamyślenia. -cytlopka


pro­myki-słońca-przedzierają ę-przez-liście-chwi­-zamyślenia
Liście Cytaty: Dają cień liście Drze­wa, pod którym siedzisz I o które dbasz  -Taiyono Kudarashi


dają-cień-liście-drze­wa-pod-którym siedzisz-i-o które-dbasz 
Liście Cytaty: tańczące liście zbiera wiatr chwi­le wzmaga za chłod­no bez nas  -Cykam


ńczą-liście-zbiera-wiatr-chwi­-wzmaga-za-chłod­no-bez-nas 
Liście Cytaty: sze­leszczą liście tańcząc na wiet­rze metrum tre­le pod­ry­gi  -Cykam


sze­leszczą-liście-ńcząc-na wiet­rze-metrum-tre­-pod­ry­gi 
Liście Cytaty: pob­lakłe liście sma­gane bez­tros­ki­mi wiat­ra­mi, myśli  -bez.odwagi


pob­lakłe-liście-sma­gane-bez­tros­ki­mi-wiat­ra­mi-myśli 
Liście Cytaty: Owoców smak czuć Przed liście wychylają Soczys­ty ogród Krys­ty­na Sz. 14.07.2014r. -krysta


owoców-smak-czuć-przed-liście-wychylają-soczys­ty-ogród-krys­ty­na-sz-14072014r
Liście Cytaty: Spa­dają liście. W zaklętych bar­wach lata. Na zimę w sam raz. -PINGWINIOWATY


spa­dają-liście-w-zaklętych-bar­wach-lata-na-zimę-w sam-raz
Liście Cytaty: Drobne podłości pokrywają dzień powszedni tak, jak liście okrywają drzewa. -H. Jackson Brown


drobne-podłoś-pokrywają-dzień-powszedni-tak-jak-liście-okrywają-drzewa