Licha Przyjaźń Jak Cytaty

Licha Przyjaźń Jak Cytaty: Licha przyjaźń jak szkodliwa książka - warto ją kupić i zniszczyć. -Aleksander Świętochowski


licha-przyjaźń-jak-szkodliwa-książka-warto-ją-kupić-i-zniszczyć
Licha Przyjaźń Jak Cytaty: Dob­ry Boże, ile sza­cun­ku można żywić do Naj­wyższej Is­to­ty, która uważała za niezbędne włączyć do swe­go bos­kiego pla­nu stworze­nia ta­kie zja­wis­ka, jak flegmę i próchnicę zębów? Cóż, u licha, po­wodo­wało je­go spaczo­nym, złośli­wym, ska­tolo­gicznym umysłem, kiedy poz­ba­wił sta­rych ludzi kon­tro­li nad stol­cem? Po co, u licha, stworzył ból?  -Joseph Heller


Licha Przyjaźń Jak Cytaty: Przyjaźń nie zna słowa


przyjaźń-nie-zna-słowa-granice-przyjaźń-jest-bezgraniczną-wymianą-myśli
Licha Przyjaźń Jak Cytaty: Przyjaźń jednego roztropnego człowieka jest bardziej wartościowa niż przyjaźń wszystkich głupców. -Demokryt


przyjaźń-jednego-roztropnego-człowieka-jest-bardziej-wartościowa-ż-przyjaźń-wszystkich-głupców
Licha Przyjaźń Jak Cytaty: Prawdziwa przyjaźń istnieje wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaźń jest jego największym skarbem. -Denis Diderot


prawdziwa-przyjaźń-istnieje-wtedy-gdy-człowiek-nie-nic-bo-wówczas-przyjaźń-jest-jego-największym-skarbem
Licha Przyjaźń Jak Cytaty: Prawdziwa przyjaźń istnieje tylko wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaźń jest jego największym skarbem. -Denis Diderot


prawdziwa-przyjaźń-istnieje-tylko-wtedy-gdy-człowiek-nie-nic-bo-wówczas-przyjaźń-jest-jego-największym-skarbem
Licha Przyjaźń Jak Cytaty: Przyjaźń została wymyślona przez mężczyzn, a miłość przez kobiety w oparciu o przyjaźń


przyjaźń-została-wymyślona-przez-mężczyzn-a-miłość-przez-kobiety-w-oparciu-o-przyjaźń-męską
Licha Przyjaźń Jak Cytaty: Kolejka: Najpierw boski czar kielicha, potem trosk i skarg do licha. -Tadeusz Fangrat


kolejka-najpierw-boski-czar-kielicha-potem-trosk-i-skarg-do-licha
Licha Przyjaźń Jak Cytaty: Przyjaźń po wygaśnięciu miłości to jak dym po pożarze. -Magdalena Samozwaniec


przyjaźń-po-wygaśęciu-miłoś-to-jak-dym-po-pożarze
Licha Przyjaźń Jak Cytaty: Przeciw nieprzyjacielowi. Jakże dobrze brzmi licha muzyka i liche argumenty, gdy wyrusza się na nieprzyjaciela! -Friedrich Nietzsche


przeciw-nieprzyjacielowi-jakże-dobrze-brzmi-licha-muzyka-i-liche-argumenty-gdy-wyrusza-ę-na-nieprzyjaciela
Licha Przyjaźń Jak Cytaty: Nic tak nie zatruwa powietrza jak rozkładająca się przyjażń. -Anonim


nic-tak-nie-zatruwa-powietrza-jak-rozkładająca-ę-przyjażń
Licha Przyjaźń Jak Cytaty: Przyjaźń jak pieniądze, łatwiej ją zdobyć niż utrzymać przy sobie. -Samuel Butler


przyjaźń-jak-pieniądze-łatwiej-ją-zdobyć-ż-utrzymać-przy-sobie
Licha Przyjaźń Jak Cytaty: Przyjaźń jak nieśmiertelnik - to blady kwiatek, ale nie więdnący nigdy. -Henryk Sienkiewicz


przyjaźń-jak-nieśmiertelnik-to-blady-kwiatek-ale-nie-więdnący-nigdy
Licha Przyjaźń Jak Cytaty: Przyjaźń pomiędzy kobietami jest niczym więcej jak paktem o nieagresji. -Henri Millon Montherlant


przyjaźń-pomiędzy-kobietami-jest-niczym-więcej-jak-paktem-o-nieagresji
Licha Przyjaźń Jak Cytaty: Przyjaźń, jak nieśmiertelnik: to blady kwiatek, ale nie więdnący nigdy. -Henryk Sienkiewicz


przyjaźń-jak-nieśmiertelnik-to-blady-kwiatek-ale-nie-więdnący-nigdy
Licha Przyjaźń Jak Cytaty: Nic tak nie zat­ru­wa po­wiet­rza jak rozkładająca się przyjaźń. -Henryk Elzenberg


nic-tak-nie zat­ru­wa-po­wiet­rza-jak rozkładająca ę-przyjaźń
Licha Przyjaźń Jak Cytaty: Przyjaźń jest jak dające cień drzewo, pod którym szukam wytchnienia. -Samuel Coleridge


przyjaźń-jest-jak-dają-cień-drzewo-pod-którym-szukam-wytchnienia
Licha Przyjaźń Jak Cytaty: Ta jedna licha drzewina, nie trzeba dębów tysięcy, z szeptem się ku mnie przegina: Jest Bóg i czegóż ci więcej? -Jan Kasprowicz


ta-jedna-licha-drzewina-nie-trzeba-dębów-tysięcy-z-szeptem-ę-ku-mnie-przegina-jest-bóg-i-czegóż-więcej