Licha Cytaty

Licha Cytaty: Dob­ry Boże, ile sza­cun­ku można żywić do Naj­wyższej Is­to­ty, która uważała za niezbędne włączyć do swe­go bos­kiego pla­nu stworze­nia ta­kie zja­wis­ka, jak flegmę i próchnicę zębów? Cóż, u licha, po­wodo­wało je­go spaczo­nym, złośli­wym, ska­tolo­gicznym umysłem, kiedy poz­ba­wił sta­rych ludzi kon­tro­li nad stol­cem? Po co, u licha, stworzył ból?  -Joseph Heller


Licha Cytaty: Licha przyjaźń jak szkodliwa książka - warto ją kupić i zniszczyć. -Aleksander Świętochowski


licha-przyjaźń-jak-szkodliwa-książka-warto-ją-kupić-i-zniszczyć
Licha Cytaty: Kolejka: Najpierw boski czar kielicha, potem trosk i skarg do licha. -Tadeusz Fangrat


kolejka-najpierw-boski-czar-kielicha-potem-trosk-i-skarg-do-licha
Licha Cytaty: Przeciw nieprzyjacielowi. Jakże dobrze brzmi licha muzyka i liche argumenty, gdy wyrusza się na nieprzyjaciela! -Friedrich Nietzsche


przeciw-nieprzyjacielowi-jakże-dobrze-brzmi-licha-muzyka-i-liche-argumenty-gdy-wyrusza-ę-na-nieprzyjaciela
Licha Cytaty: Ta jedna licha drzewina, nie trzeba dębów tysięcy, z szeptem się ku mnie przegina: Jest Bóg i czegóż ci więcej? -Jan Kasprowicz


ta-jedna-licha-drzewina-nie-trzeba-dębów-tysięcy-z-szeptem-ę-ku-mnie-przegina-jest-bóg-i-czegóż-więcej
Licha Cytaty: Gdybym miał zaszczyt być papieżem, posłałbym do licha wszystkich mistrzów ceremonii i wolałbym być człowiekiem niż Bogiem. -Montesquieu


gdybym-miał-zaszczyt-być-papieżem-posłałbym-do-licha-wszystkich-mistrzów-ceremonii-i-wolałbym-być-człowiekiem-ż-bogiem
Licha Cytaty: Miej­my nadzieję!... Nie tę lichą, marną co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi ja­ko ziar­no przyszłych poświęceń w duszy bohatera. -Adam Asnyk


miej­my-nadzieję-nie tę lichą-marną-co rdzeń-spróchniały-w wątły-kwiat-ubiera-lecz-tę niezłomną-która-tkwi-ja­ko-ziar­no
Licha Cytaty: Nieobyczaj­ność Krakusa Kra­kus co chciał się spo­dobać Rosjance Jął zakąszać kichą po pier­wszej szklance Dos­tał nielicho w michę Za lichą zagrychę I nieobyczaj­ność już na pier­wszej randce. -awatar


Licha Cytaty: Ty Dot­knąć Two­jego policzka Ująć Twe dłonie w moje Musnąć de­likat­nie wargi Przyl­gnąć ciałem do ciała Pragnę Ale boję się zburzyć Twoją stabilność Mo­ja lichą Czar­cią dłonią Za­nie­czyścić moim brudnym Diabel­skim wnętrzem Na­ruszyć ta­kie piękno Jeszcze bar­dziej zgrzeszyć  -bezoddechu