Liczyć Cytaty

Liczyć Cytaty: Słowa trzeba ważyć, nie liczyć. -Anonim


słowa-trzeba-ważyć-nie-liczyć
Liczyć Cytaty: Ar­gu­mentów nie na­leży liczyć, lecz ważyć. -Cyceron


ar­gu­mentów-nie na­ży-liczyć-lecz-ważyć
Liczyć Cytaty: Dowodów nie należy liczyć, lecz ważyć. -Pliniusz Młodszy


Liczyć Cytaty: Argumentów nie należy liczyć, lecz ważyć. -Cyceron


argumentów-nie-należy-liczyć-lecz-ważyć
Liczyć Cytaty: Kto szu­ka praw­dy, nie po­winien liczyć głosów. -Gottfried Wilhelm Leibniz


Liczyć Cytaty: Kto szuka prawdy, nie powinien liczyć głosów. -Gottfried Wilhelm Leibniz


Liczyć Cytaty: Opa­nowa­nie to cecha, na którą można liczyć. -John Steinbeck


opa­nowa­nie-to cecha-na którą-można-liczyć
Liczyć Cytaty: Liczę się z tym, kto potrafi liczyć czas. -Sławomir Wróblewski


Liczyć Cytaty: Nieza­leżności uczy­my się wte­dy, gdy nie ma­my na ko­go liczyć. -Bruno


nieza­żnoś-uczy­my ę-wte­dy-gdy-nie ­my-na ko­go-liczyć
Liczyć Cytaty: Na ludzką pamięć nie można liczyć. Niestety również na niepamięć. -Stanisław Jerzy Lec


na-ludzką-pamięć-nie-można-liczyć-niestety-również-na-niepamięć
Liczyć Cytaty: Akt sek­sual­ny można za­liczyć do ty­pu reak­cji wybuchowych. -Antoni Kępiński


akt-sek­sual­ny-można-za­liczyć-do ty­pu-reak­cji-wybuchowych
Liczyć Cytaty: Nie wszys­tko co w życiu ważne da się prze­liczyć na pieniądze. -Halina Ewa Olszewska


nie-wszys­tko-co w życiu-ważne-da ę-prze­liczyć-na pieniądze
Liczyć Cytaty: Na niektórych tyl­ko wte­dy można liczyć, gdy się już nie liczą. -Władysław Grzeszczyk


na niektórych-tyl­ko-wte­dy-można-liczyć-gdy ę-już-nie liczą
Liczyć Cytaty: Na których tylko wtedy można liczyć, gdy się już nie liczą. -Anonim


na-których-tylko-wtedy-można-liczyć-gdy-ę-już-nie-liczą
Liczyć Cytaty: Niewykluczone, że Pan Bóg już niedługo będzie mógł liczyć wyłącznie na ateistów. -Anonim


niewykluczone-że-pan-bóg-już-niedługo-będzie-mógł-liczyć-wyłącznie-na-ateistów
Liczyć Cytaty: Im bardziej człowiek trzyma się prawdy, tym mniej może liczyć na to, że mu uwierzą. -John Galsworthy


im-bardziej-człowiek-trzyma-ę-prawdy-tym-mniej-może-liczyć-na-to-że-mu-uwierzą
Liczyć Cytaty: W życiu można liczyć tylko na samego siebie. Ale i tego nie radzę. -Tristan Bernard


w-życiu-można-liczyć-tylko-na-samego-siebie-ale-i-tego-nie-radzę
Liczyć Cytaty: Rzeczywistość prześciga wszelką fantazję, bo fantazja musi się jednak liczyć z jakimś prawdopodobieństwem. -Mark Twain


rzeczywistość-prześciga-wszelką-fantazję-bo-fantazja-musi-ę-jednak-liczyć-z-jakimś-prawdopodobieństwem