Lu­bię Słuchać Cytaty

Lu­bię Słuchać Cytaty: Gdy mi jest smut­no lu­bię słuchać me­lan­cho­lij­nych piose­nek, bo dzięki nim mo­je łzy pełne cier­pienia i nie­szczęścia są jeszcze bar­dziej cier­piące i nie­szczęśli­we. A wówczas... smu­tek mi­ja i pos­ta­nawiam so­bie wal­czyć o szczęście. -Kaye


Lu­bię Słuchać Cytaty:


za­pom­nij- mówi­li-za­pom­niałam-przy­pom­nij-so­bie-powtarzali-ja-już-nie pamięłam-i-ja­ki-sens-słuchać-ludzi-Żaden- 
Lu­bię Słuchać Cytaty: Choć być może nie chcesz te­go słuchać, pragnę, byś wie­dział, że na zaw­sze po­zos­ta­niesz cząstką mnie. Zasłużyłeś so­bie na szczególne miej­sce w moim ser­cu, które­go nikt nig­dy nie zajmie. -Nicholas Sparks


Lu­bię Słuchać Cytaty:


 lu­bię-słoń-i deszcz-lu­bię-sól-i piep­rz-lu­bię-zimę-i lato-lu­bię-i ciebie-co ty na to   
Lu­bię Słuchać Cytaty: Co in­ne­go słyszeć, a co in­ne­go słuchać... -Orson Scott Card


co in­ne­go-słyszeć-a co in­ne­go-słuchać
Lu­bię Słuchać Cytaty: Wierzyć! Słuchać! Walczyć! -Benito Mussolini


Lu­bię Słuchać Cytaty: Kochać to przede wszystkim słuchać w ciszy. -Antoine De Saint - Exupery


Lu­bię Słuchać Cytaty: Pierwszym obowiązkiem miłości jest słuchać. -Paul Tillich


pierwszym-obowiązkiem-miłoś-jest-słuchać
Lu­bię Słuchać Cytaty: To przyjemność słuchać jak ten człowiek milczy. -Thomas Hardy


to-przyjemność-słuchać-jak-ten-człowiek-milczy
Lu­bię Słuchać Cytaty: To nic Wys­tar­czy kochać, słuchać i obejmować. -Jan Twardowski


to nic-wys­tar­czy-kochać-słuchać-i obejmować
Lu­bię Słuchać Cytaty: Jest domeną wiedzy mówić, a przywilejem mądrości słuchać. -Oliver Wendell Holmes


jest-domeną-wiedzy-mówić-a-przywilejem-mądroś-słuchać
Lu­bię Słuchać Cytaty: Nawet siedząc na ławie oskarżonych lubimy słuchać o sobie. -Albert Camus


nawet-siedząc-na-ławie-oskarżonych-lubimy-słuchać-o-sobie
Lu­bię Słuchać Cytaty: Trzeba słuchać muzyki życia. Większość słucha tylko dysonansów. -Theodor Fontane


trzeba-słuchać-muzyki-życia-większość-słucha-tylko-dysonansów
Lu­bię Słuchać Cytaty: Trze­ba słuchać mu­zyki życia. Większość słucha tyl­ko dysonansów. -Theodor Fontane


trze­ba-słuchać-mu­zyki-życia-większość słucha-tyl­ko-dysonansów
Lu­bię Słuchać Cytaty: Naucz się słuchać, okaz­ja cza­sami pu­ka bar­dzo cicho. -Autor nieznany


naucz ę-słuchać-okaz­ja-cza­sami-pu­ka-bar­dzo-cicho
Lu­bię Słuchać Cytaty: Na tym świecie jest tylko jedna alternatywa: rozkazywać albo słuchać. -Napoleon Bonaparte


na-tym-świecie-jest-tylko-jedna-alternatywa-rozkazywać-albo-słuchać
Lu­bię Słuchać Cytaty: O miłym przedmiocie nigdy nam się nie uprzykrzy słuchać i mówić. -Novalis


o-miłym-przedmiocie-nigdy-nam-ę-nie-uprzykrzy-słuchać-i-mówić
Lu­bię Słuchać Cytaty: Na tym świecie istnieje tylko jedna alternatywa: rozkazywać albo słuchać. -Napoleon Bonaparte


na-tym-świecie-istnieje-tylko-jedna-alternatywa-rozkazywać-albo-słuchać