Lub Pisać Ze świadomością O Cytaty

Lub Pisać Ze świadomością O Cytaty: Pisać - znaczy to czynić się zrozumiałym. -Karol Irzykowski


Lub Pisać Ze świadomością O Cytaty: Cóż pisać o miłości, gdyśmy nie kochani. -Joachim Du Bellay


Lub Pisać Ze świadomością O Cytaty: Dobrze pisać, to znaczy czynić myśl widzialną. -Ambrose Bierce


dobrze-pisać-to-znaczy-czynić-myśl-widzialną
Lub Pisać Ze świadomością O Cytaty: Dobrze pisać znaczy czynić myśl widzialną. -Ambrose Bierce


dobrze-pisać-znaczy-czynić-myśl-widzialną
Lub Pisać Ze świadomością O Cytaty: Pi­sarz stwarza wizję życia. Czy­tel­nik może ją przyjąć lub od­rzu­cić, po­kochać lub zniena­widzić. Jed­na obojętność niesie książce śmierć. -Jerzy Andrzejewski


pi­sarz-stwarza-wizję-życia-czy­tel­nik może-ją przyjąć-lub-od­rzu­ć-po­kochać-lub-zniena­widzić-jed­na obojętność-niesie
Lub Pisać Ze świadomością O Cytaty: My­si być cier­pienie i miłość, żeby na­pisać wiersz. -Władysław Broniewski


my­-być-cier­pienie-i miłość-żeby-na­pisać-wiersz
Lub Pisać Ze świadomością O Cytaty: Trud­no po­wie­dzieć, co na­pisać na stro­nie internetowej. -Jacek Kaczmarski


trud­no-po­wie­dzieć-co na­pisać-na stro­nie-internetowej
Lub Pisać Ze świadomością O Cytaty: Pisać, to znaczy odbywać sąd nad samym sobą. -Henryk Ibsen


pisać-to-znaczy-odbywać-sąd-nad-samym-sobą
Lub Pisać Ze świadomością O Cytaty: Jed­na - in­nej istocie. Tak łat­wo skłamanymi, Słowa­mi dwo­ma wyr­wała serce. Sop­le lo­du spadły z dachu. Sen­ne marze­nia os­trza­mi przebiły. NIEwiernością. NIEmiłością. Przep­la­tany sens. Pok­ry­ty mgłą. Z świadomością. BEZnadziejną. I wy­gasłą już pochod­nią uczuć. ~Mar­cin Pa­weł Twardysko  -MarcinPaweł


Lub Pisać Ze świadomością O Cytaty: Zawsze łatwo pisać rozwlekle: zwięzłość - oto co zabiera czas. -Henri Alain


zawsze-łatwo-pisać-rozwlekle-zwięzłość-oto-co-zabiera-czas
Lub Pisać Ze świadomością O Cytaty: Daleko trudniej ukochać niewolnika, niżeli pisać o zniesieniu niewoli. -Adam Mickiewicz


daleko-trudniej-ukochać-niewolnika-żeli-pisać-o-zniesieniu-niewoli
Lub Pisać Ze świadomością O Cytaty: Lepiej pisać bez namysłu, niż namyślając się za mało. -Tristan Bernard


lepiej-pisać-bez-namysłu-ż-namyślając-ę-za-ło
Lub Pisać Ze świadomością O Cytaty: Człowiek przerzu­ci pół bib­liote­ki, by na­pisać jedną książkę. -Paul Samuel Leon Johnson


człowiek-przerzu­-pół-bib­liote­ki-by na­pisać-jedną-książkę
Lub Pisać Ze świadomością O Cytaty:


ot­wieram-umysł-i myślę-co by  na­pisać-na pa­pie­rze- ~pa­weł-rychlica 
Lub Pisać Ze świadomością O Cytaty: Serce kobiety cnotliwej jest o jedną strunę bogatsze lub uboższe niż serce innych kobiet; zależnie od tego zasługuje ona na bezgraniczny podziw lub na politowanie. -Honore de Balzac


serce-kobiety-cnotliwej-jest-o-jedną-strunę-bogatsze-lub-uboższe-ż-serce-innych-kobiet-zależnie-od-tego-zasługuje-ona-na-bezgraniczny-podziw-lub
Lub Pisać Ze świadomością O Cytaty: Zaspokojona miłość nie produkując wierszy, najwyżej pozwala pisać prozą. -Heinrich Heine


zaspokojona-miłość-nie-produkując-wierszy-najwyżej-pozwala-pisać-prozą
Lub Pisać Ze świadomością O Cytaty: To wielka sztuka pisać tak jak trzeba, nie wiedząc o tym. -Anonim


to-wielka-sztuka-pisać-tak-jak-trzeba-nie-wiedząc-o-tym
Lub Pisać Ze świadomością O Cytaty: Łat­wiej niektórym książkę na­pisać, niż dru­gim ją przeczytać. -Alojzy Żółkowski


Łat­wiej-niektórym-książkę-na­pisać-ż-dru­gim-ją przeczytać