Ludźmi Na świecie Cytaty

Ludźmi Na świecie Cytaty: Tylko w chwilach umysłowej słabości mogę pomyśleć, że Dobro i Zło to nie są lokalne jakości, współistniejące z ludźmi i obracające w nicość, kiedy ludzi nie stanie, lecz że są to jakieś byty przez lub poza ludźmi. -Stanisław Lem


Ludźmi Na świecie Cytaty: Zamierzam spotkać się dzisiaj z ludźmi, którzy zbyt wiele mówią, z ludźmi samolubnymi, egoistami i niewdzięcznikami. To mnie jednak nie zaskoczy i nie zdziwi, ponieważ nie umiem wyobrazić sobie świata bez ludzi tego rodzaju. -Marek Aureliusz


Ludźmi Na świecie Cytaty: W świecie pełnym niena­wiści ciągle mu­simy mieć nadzieję. W świecie pełnym zła, wciąż mu­simy być pełni otuchy. W świecie pełnym roz­paczy, na­dal mu­simy mieć od­wagę, by marzyć. W świecie za­nurzo­nym w nieuf­ności, my ciągle mu­simy mieć siłę, by wierzyć. -Michael Jackson


Ludźmi Na świecie Cytaty: Nie uczy się ludzi, jak być ludźmi, a uczy się ich wszystkiego innego; im zaś nigdy tyle nie zależy na reszcie, co na tym, aby być ludźmi. -Blaise Pascal


nie-uczy-ę-ludzi-jak-być-ludźmi-a-uczy-ę-ich-wszystkiego-innego-im-zaś-nigdy-tyle-nie-zależy-na-reszcie-co-na-tym-aby-być-ludźmi
Ludźmi Na świecie Cytaty: Tak nag­le się poz­na­li. Tak przy­pad­ko­wo. Przez przy­padek poz­na­wali się co­raz bar­dziej i bar­dziej. Tak sta­li się dla siebie naj­ważniej­szy­mi ludźmi na świecie. Zu­pełnie przez przypadek. -smother


Ludźmi Na świecie Cytaty: Wiedzę o świecie można zdobyć tylko w świecie, nie w domu. -Lord Chesterfield


wiedzę-o-świecie-można-zdobyć-tylko-w-świecie-nie-w-domu
Ludźmi Na świecie Cytaty: Dawniej pacyfista wyglądał na wariata w realnym świecie, dziś jest realistą w zwariowanym świecie. -Lord Soper


dawniej-pacyfista-wyglądał-na-wariata-w-realnym-świecie-dziś-jest-realistą-w-zwariowanym-świecie
Ludźmi Na świecie Cytaty:


Ludźmi Na świecie Cytaty: Żyjemy w świecie konieczności, a nie w świecie celowości. -Simone Weil


Żyjemy-w-świecie-koniecznoś-a-nie-w-świecie-celowoś
Ludźmi Na świecie Cytaty: Wciąż chcę pisać lepiej. W dzisiejszym świecie spotykamy się z twórczością cenionych nieraz umysłów, zarażonych rozpaczą, relatywizmem, niewiarą, materializmem, postmodernizmem. Wiersz religijny może wydać się za słaby, zbyt zagłuszony. Ale nie dostrzegany odbiorca jest, odbiorca, który szuka nadziei, prawdy, autentyzmu i nie idzie za tym, co modne. W świecie niewiary próbuję mówić o wierze, w świecie bez nadziei - o nadziei, w świecie bez miłości - o miłości. -Jan Twardowski


Ludźmi Na świecie Cytaty: Ludźmi rządzą złudzenia. -karaczan19


ludźmi-rządzą-złudzenia
Ludźmi Na świecie Cytaty: Dziel się z ludźmi swym bogactwem. -Bujak Bogusław


Ludźmi Na świecie Cytaty: W zabawie ujawniamy, jakimi jesteśmy ludźmi. -Owidiusz


w-zabawie-ujawniamy-jakimi-jesteśmy-ludźmi
Ludźmi Na świecie Cytaty: Niektórzy są ludźmi nie z is­to­ty, lecz z imienia. -Cyceron


niektórzy-są ludźmi-nie z is­to­ty-lecz-z imienia
Ludźmi Na świecie Cytaty: Za wiele myśli, z takimi ludźmi niebezpiecznie. -William Shakespeare


za-wiele-myśli-z-takimi-ludźmi-niebezpiecznie
Ludźmi Na świecie Cytaty: Najpierw jesteśmy ludźmi, dopiero potem narodami. -Anonim


najpierw-jesteśmy-ludźmi-dopiero-potem-narodami
Ludźmi Na świecie Cytaty: Bogowie są nieśmiertelnymi ludźmi, ludzie - śmiertelnymi bogami. -Heraklit z Efezu


bogowie-są-nieśmiertelnymi-ludźmi-ludzie-śmiertelnymi-bogami
Ludźmi Na świecie Cytaty: Sposób na niega­danie z ludźmi: pokłócić się. -Maria Komornicka


sposób-na niega­danie-z ludźmi-pokłóć-ę