Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Dob­rych ludzi czes­to gu­bi ich naiwnosc. wnb  -klemens
dob­rych-ludzi-czes­to-gu­bi-ich-naiwnosc-wnb 
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Sukcesy mężczyzn potwierdzają naiwność kobiet, może ich słabości. -Izabela Bielińska
sukcesy-mężczyzn-potwierdzają-naiwność-kobiet-może-ich-słaboś
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Czes­to spo­tykam ludzi, bieg­na­cych w przepasc. Prze­kona­nych o swoich rac­jach i wyborach. i..milcze.. i slucham muzyki.. cza­sami placze pocichu, zam­knieta w tej ku­li milczenia. poniewaz.. gle­boko sza­nuje ICH
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: upor (nie tyl­ko moj, ale ogol­nie) naj­czes­ciej wy­nika z pychy i proz­nosci, a wiec upor naj­czes­ciej jest strasznym grzechem, bo pycha i proz­nosc to straszne grzechy !  -Jacob
upor-nie-tyl­ko-moj-ale-ogol­nie-naj­czes­ciej-wy­nika-z pychy-i proz­nosci-a wiec-upor-naj­czes­ciej-jest strasznym-grzechem-bo pycha
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Aby ludzi rozłączyć należy ich sobie narzucać, żeby ich połączyć, należy ich rozdzielić. -Lilian Seymour - Tułasiewicz
aby-ludzi-rozłączyć-należy-ich-sobie-narzucać-żeby-ich-połączyć-należy-ich-rozdzielić
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Słabość ludzi wydaje nam ich dusze, czyni ich potrzebującymi. Bez przywar byliby zamknięci w sobie i nie potrzebujący niczego. Dopiero ich wady nadają im smak i czynią pociągającymi. -Bruno Schulz
słabość-ludzi-wydaje-nam-ich-dusze-czyni-ich-potrzebującymi-bez-przywar-byliby-zamknię-w-sobie-i-nie-potrzebujący-niczego-dopiero-ich-wady
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Najbardziej ranimy Zawsze ludzi, naruszając ich obrzędy i obyczaje. Usiłując ich pognębić, wystawiacie nieraz świadectwo szacunku, jaki dla nich żywicie; urażając ich zwyczaje, zawsze dajecie wyraz pogardzie. -Montesquieu
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Miłość do ludzi polega na tym, aby wyczuwać ich potrzeby i brać na siebie ich cierpienia. -Martin Buber
miłość-do-ludzi-polega-na-tym-aby-wyczuwać-ich-potrzeby-i-brać-na-siebie-ich-cierpienia
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Najgłupszą stroną głupoty jest naiwność. -Kazimierz Przerwa - Tetmajer
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Nic nie jest bliższe pesymizmu niż naiwność pewnych optymistów. -Andre Malraux
nic-nie-jest-bliższe-pesymizmu-ż-naiwność-pewnych-optymistów
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Mało ludzi zasługuje na to, aby ich słuchano uważnie, ale wszyscy zasługują na to, aby ich obserwowano ze współczuciem i wyrozumiałością. -Henri Frederic Amiel
mało-ludzi-zasługuje-na-to-aby-ich-słuchano-uważnie-ale-wszyscy-zasługują-na-to-aby-ich-obserwowano-ze-współczuciem-i-wyrozumiałośą
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: ludzie czes­to kochają ocza­mi niż sercem  -Ciarka
ludzie-czes­to-kochają-ocza­mi-ż-sercem 
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Śmiać się chyba wypadnie z tępoty ludzi, którym się zdaje, że ich obecna potęga zdoła zniszczyć pamięć ich czynów jeszcze i w wiekach następnych. -Tacyt
Śmiać-ę-chyba-wypadnie-z-tępoty-ludzi-którym-ę-zdaje-że-ich-obecna-potęga-zdoła-zniszczyć-pamięć-ich-czynów-jeszcze-i-w-wiekach
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Nie wtedy kocha się ludzi, gdy się zamyka oczy na ich prawdę; kocha się ich wtedy, gdy zmierzywszy ich małość i podłość umie się przejść ponad ta nędzą i odkryć ten łut szczerego złota, jaki jest w nich ukryty, zatopiony nieraz w oceanie błota. -Daniel Rops
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Dla każde­go mam życzli­wość, sta­ram się wy­woływać uśmiech u ludzi smut­nych i roz­we­selić ich. Chcę mieć dob­ry wpływ na ludzi i po­magać im. Chcę służyć Bo­gu i kochać Go. -Antoni Scheur
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: 8 lat pod­stawówki i 4 la­ta li­ceum. Wreszcie.A zwal­niani nau­czy­ciele? A niech zakładają pry­wat­ne szkoły lub idą do szkół pry­wat­nych, a tam cze­ka ich uczci­wa pra­ca - 40 godzin, dos­to­sowa­nie się do sza­lonych wy­mogów tych, których stać na 2,5 tys czes­ne­go i na­wet sprząta­nie po lek­cjach sa­li oraz pra­ca na wa­kac­jach i doszka­lanie się. -fyrfle
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Modląc się o miłość, ob­ra­cając się w tańcu i płacąc za naiwność. -MyBigDreams
modląc ę-o miłość-ob­ra­cając ę-w ńcu-i płacąc-za naiwność
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: fałszy­we istnienie mąci wodę w rzece i tak przy­jaz­ne słońce może obrócić dzień w noc duszę w proch naiwność kluczem mrocznych duchem  -mac790
fałszy­we-istnienie-mą-wodę-w rzece-i-tak-przy­jaz­ne-słoń-może-obróć-dzień-w noc-duszę-w proch-naiwność-kluczem-mrocznych-duchem 
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Przez cier­nie do gwiazd. Per as­pe­ra ad as­tra. (łac.) To the stars through dif­fi­cul­ties. (ang.) Přes překážky ke hvězdám. (czes.)  -Seneka Młodszy
przez-cier­nie-do gwiazd-per-as­pe­ra-ad as­tra-łac-to-the-stars-through-dif­fi­cul­ties-ang-přes-překážky-ke hvězdám-czes 
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Ludzi poznaje się po ich śmieciach. -Oliver Brown
ludzi-poznaje-ę-po-ich-śmieciach
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Los ludzi kształtu­je ich obyczaje. -Neops
los-ludzi-kształ­-ich-obyczaje
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Niepo­wodze­nia tworzą ludzi al­bo ich łamią. -Margaret Mitchell
niepo­wodze­nia-tworzą-ludzi-al­bo-ich-łamią
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Ludzi nie sądzi się na podstawie ich krewnych. -Anonim
ludzi-nie-sądzi-ę-na-podstawie-ich-krewnych
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Lekarze nie leczą już ludzi, lecz ich reperują. -Evelyn Waugh
lekarze-nie-leczą-już-ludzi-lecz-ich-reperują
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Im więcej ludzi się pozna, tym mniej ich zna . -Anonim
im-więcej-ludzi-ę-pozna-tym-mniej-ich-zna
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: czy grzechem jest czy­nić dob­ro? Chy­ba tak bo ludzie czes­to czy­nią zło  -Ciarka
czy-grzechem-jest czy­ć-dob­ro-chy­ba-tak-bo ludzie-czes­to-czy­ą-zło 
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Każda gru­pa ludzi ma swo­je wa­dy, lecz nie jest ich świadoma. -Wang Czung
każda-gru­pa-ludzi- swo­-wa­dy-lecz-nie jest ich-świadoma
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Życie większości ludzi jest bezpośrednim odzwierciedleniem ich grup koleżeńskich. -Anthony Robbins
Życie-większoś-ludzi-jest-bezpośrednim-odzwierciedleniem-ich-grup-koleżeńskich
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Jeśli idzie o większość ludzi, wolę ich chwalić niż wysłuchiwać. -Montesquieu
jeśli-idzie-o-większość-ludzi-wolę-ich-chwalić-ż-wysłuchiwać
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Trzeba ludzi znosić, jeśli nie umie się ich poprawić. -Marek Aureliusz
trzeba-ludzi-znosić-śli-nie-umie-ę-ich-poprawić
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Wolnością ludzi zawładnie ten, kto zapanuje nad ich sumieniami. -Fiodor Dostojewski
wolnośą-ludzi-zawładnie-ten-kto-zapanuje-nad-ich-sumieniami
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Znasz ułomność ludzi, przykład ich nie buduje, ale zazdrość. -Jan Amos Komeński
znasz-ułomność-ludzi-przykład-ich-nie-buduje-ale-zazdrość
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Wro­gami głupców są ludzie, ludzi mądrych tyl­ko ich głupota. -aforystokrata
wro­gami-głupców-są ludzie-ludzi-mądrych-tyl­ko-ich-głupota
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Gdy oce­niasz ludzi, nie masz cza­su ich kochać. -Matka Teresa z Kalkuty
Ludzi Czes­to Gu­bi Ich Naiwnosc Cytaty: Kto się poświęcił dla dobra ludzi, powinien o ich sądzie zapomnieć. -Zygmunt Krasiński
kto-ę-poświęł-dla-dobra-ludzi-powinien-o-ich-sądzie-zapomnieć