Ludzi Jest Się Także Samotnym Cytaty

Ludzi Jest Się Także Samotnym Cytaty: Wśród ludzi jest się także samotnym. -Antoine De Saint - Exupery


Ludzi Jest Się Także Samotnym Cytaty: Nigdy się nie jest mniej samotnym, niż gdy się jest samotnym. -Cyceron


nigdy-ę-nie-jest-mniej-samotnym-ż-gdy-ę-jest-samotnym
Ludzi Jest Się Także Samotnym Cytaty: U ludzi mar­ne słowo jest także potęgą. -Zygmunt Krasiński


u ludzi-mar­ne-słowo-jest także-potęgą
Ludzi Jest Się Także Samotnym Cytaty: U ludzi marne słowo jest także potęgą. -Zygmunt Krasiński


Ludzi Jest Się Także Samotnym Cytaty: Jest się zawsze samotnym i nie jest się nim nigdy. -Erich Maria Remarque


Ludzi Jest Się Także Samotnym Cytaty: Także wśród ludzi jest więcej kopii niż oryginałów. -Pablo Picasso


także-wśród-ludzi-jest-więcej-kopii-ż-oryginałów
Ludzi Jest Się Także Samotnym Cytaty: Jak miłą nies­podzianką jest od­kry­cie, że będąc sa­memu można nie czuć się samotnym. -Ellen Burstyn


jak-miłą-nies­podzianką-jest od­kry­cie-że będąc-­memu-można-nie czuć ę-samotnym
Ludzi Jest Się Także Samotnym Cytaty: Jeżeli uważasz, że cały świat jest zły, przypomnij, że zawiera on w sobie także ludzi podobnych tobie. -Indira Gandhi


jeżeli-uważasz-że-cały-świat-jest-zły-przypomnij-że-zawiera-on-w-sobie-także-ludzi-podobnych-tobie
Ludzi Jest Się Także Samotnym Cytaty: Za pośrednictwem aparatu [fotograficznego] człowiek staje się turystą oglądającym rzeczywistość innych ludzi, a w końcu także i własną. -Susan Sontag


za-pośrednictwem-aparatu-fotograficznego-człowiek-staje-ę-turystą-oglądającym-rzeczywistość-innych-ludzi-a-w-końcu-także-i-własną
Ludzi Jest Się Także Samotnym Cytaty: czy jest coś lep­sze­go niż czas pier­wszy po­całunek , uśmiech po­każ mi sens by­cia samotnym  -tknp


czy-jest coś-lep­sze­go-ż-czas-pier­wszy-po­całunek- uśmiech-po­każ-mi sens-by­cia-samotnym 
Ludzi Jest Się Także Samotnym Cytaty: Chrystus, kiedy chciał wychowywać ludzi, stał się człowiekiem. Jeśli chcemy wychowywać dzieci, to musimy się stać także dziećmi. -Marcin Luter


chrystus-kiedy-chciał-wychowywać-ludzi-stał-ę-człowiekiem-jeśli-chcemy-wychowywać-dzieci-to-musimy-ę-stać-także-dziećmi
Ludzi Jest Się Także Samotnym Cytaty: Nawet człowiek samotny nie mógłby się czuć samotnym bez tła, które tworzą inni ludzie. -Karol Irzykowski


nawet-człowiek-samotny-nie-mógłby-ę-czuć-samotnym-bez-tła-które-tworzą-inni-ludzie
Ludzi Jest Się Także Samotnym Cytaty: Okazja czyni nie tylko złodzieja, ale także wielkich ludzi. -Anonim


okazja-czyni-nie-tylko-złodzieja-ale-także-wielkich-ludzi
Ludzi Jest Się Także Samotnym Cytaty: Tam, gdzie książki palą, niebawem także ludzi palić będą. -Heinrich Heine


tam-gdzie-książki-palą-niebawem-także-ludzi-palić-będą
Ludzi Jest Się Także Samotnym Cytaty: Tam, gdzie książki palą, nieba­wem także ludzi pa­lić będą. -Heinrich Heine


tam-gdzie-książki-palą-nieba­wem-także-ludzi-pa­lić-będą
Ludzi Jest Się Także Samotnym Cytaty: Menedżerowie muszą być nie tylko decydentami, lecz także inspiratorami zdolnymi do motywowania ludzi. -Lee Iacocca


menedżerowie-muszą-być-nie-tylko-decydentami-lecz-także-inspiratorami-zdolnymi-do-motywowania-ludzi
Ludzi Jest Się Także Samotnym Cytaty: Być mrocznym samotnym nerwowo-wzrocznym obserwatorem Wirującego diamentu świata. -Anna Achmatowa


być-mrocznym-samotnym-nerwowo-wzrocznym-obserwatorem-wirującego-diamentu-świata
Ludzi Jest Się Także Samotnym Cytaty: Witam Dzi­siaj by mnie Pan nie poz­nał. Cała ra­dos­na. Uśmie­chem wa­biłam ludzi, a ko­loro­wymi włosa­mi przy­ciągałam tłumy. Kocham ta­kie życie - bez­tros­kie. Życie, które nie og­ra­nicza się do nie­szcze­rego uśmie­chu. Da­wanie, po­maga­nie to coś co kocham. Wie pan, wte­dy jes­tem w swoim żywiole - jes­tem wte­dy sobą. Trochę uśmie­chu Pa­nu także nie zaszkodzi. A także śmie­chu ! Pozdrawiam  -chrupcia