Ludzi Jest Się Także Cytaty

Ludzi Jest Się Także Cytaty: Wśród ludzi jest się także samotnym. -Antoine De Saint - Exupery


Ludzi Jest Się Także Cytaty: U ludzi mar­ne słowo jest także potęgą. -Zygmunt Krasiński


u ludzi-mar­ne-słowo-jest także-potęgą
Ludzi Jest Się Także Cytaty: U ludzi marne słowo jest także potęgą. -Zygmunt Krasiński


Ludzi Jest Się Także Cytaty: Także wśród ludzi jest więcej kopii niż oryginałów. -Pablo Picasso


także-wśród-ludzi-jest-więcej-kopii-ż-oryginałów
Ludzi Jest Się Także Cytaty: Jeżeli uważasz, że cały świat jest zły, przypomnij, że zawiera on w sobie także ludzi podobnych tobie. -Indira Gandhi


jeżeli-uważasz-że-cały-świat-jest-zły-przypomnij-że-zawiera-on-w-sobie-także-ludzi-podobnych-tobie
Ludzi Jest Się Także Cytaty: Za pośrednictwem aparatu [fotograficznego] człowiek staje się turystą oglądającym rzeczywistość innych ludzi, a w końcu także i własną. -Susan Sontag


za-pośrednictwem-aparatu-fotograficznego-człowiek-staje-ę-turystą-oglądającym-rzeczywistość-innych-ludzi-a-w-końcu-także-i-własną
Ludzi Jest Się Także Cytaty: Chrystus, kiedy chciał wychowywać ludzi, stał się człowiekiem. Jeśli chcemy wychowywać dzieci, to musimy się stać także dziećmi. -Marcin Luter


chrystus-kiedy-chciał-wychowywać-ludzi-stał-ę-człowiekiem-jeśli-chcemy-wychowywać-dzieci-to-musimy-ę-stać-także-dziećmi
Ludzi Jest Się Także Cytaty: Okazja czyni nie tylko złodzieja, ale także wielkich ludzi. -Anonim


okazja-czyni-nie-tylko-złodzieja-ale-także-wielkich-ludzi
Ludzi Jest Się Także Cytaty: Tam, gdzie książki palą, niebawem także ludzi palić będą. -Heinrich Heine


tam-gdzie-książki-palą-niebawem-także-ludzi-palić-będą
Ludzi Jest Się Także Cytaty: Tam, gdzie książki palą, nieba­wem także ludzi pa­lić będą. -Heinrich Heine


tam-gdzie-książki-palą-nieba­wem-także-ludzi-pa­lić-będą
Ludzi Jest Się Także Cytaty: Menedżerowie muszą być nie tylko decydentami, lecz także inspiratorami zdolnymi do motywowania ludzi. -Lee Iacocca


menedżerowie-muszą-być-nie-tylko-decydentami-lecz-także-inspiratorami-zdolnymi-do-motywowania-ludzi
Ludzi Jest Się Także Cytaty: Witam Dzi­siaj by mnie Pan nie poz­nał. Cała ra­dos­na. Uśmie­chem wa­biłam ludzi, a ko­loro­wymi włosa­mi przy­ciągałam tłumy. Kocham ta­kie życie - bez­tros­kie. Życie, które nie og­ra­nicza się do nie­szcze­rego uśmie­chu. Da­wanie, po­maga­nie to coś co kocham. Wie pan, wte­dy jes­tem w swoim żywiole - jes­tem wte­dy sobą. Trochę uśmie­chu Pa­nu także nie zaszkodzi. A także śmie­chu ! Pozdrawiam  -chrupcia


Ludzi Jest Się Także Cytaty: Pociąg fizyczny, ta utrata myśli na rzecz głodu ciała niczego między dwojgiem ludzi nie załatwia, bo jak każdy głód także i tę pustkę można załatwić dosytem. -Zofia Bystrzycka


pociąg-fizyczny-utrata-myśli-na-rzecz-głodu-ciała-niczego-między-dwojgiem-ludzi-nie-załatwia-bo-jak-każdy-głód-także-i-tę-pustkę-można
Ludzi Jest Się Także Cytaty: Dwie są bowiem melancholije: jedna jest w mocy, druga ze słabości; pierwsza jest skrzydłami ludzi wysokich, druga kamieniem ludzi topiących się. -Juliusz Słowacki


dwie-są-bowiem-melancholije-jedna-jest-w-mocy-druga-ze-słaboś-pierwsza-jest-skrzydłami-ludzi-wysokich-druga-kamieniem-ludzi-topiących-ę
Ludzi Jest Się Także Cytaty: Prawo ma swoje brzmienie. Jest to instrument, który także daje się nastrajać. -Alojzy Żółkowski


prawo-swoje-brzmienie-jest-to-instrument-który-także-daje-ę-nastrajać
Ludzi Jest Się Także Cytaty: Nieszczęście jest także dobre. W czasie choroby nauczyłem się wiele, czego bym się nigdy w życiu nie nauczył. -Johann Wolfgang Goethe


nieszczęście-jest-także-dobre-w-czasie-choroby-nauczyłem-ę-wiele-czego-bym-ę-nigdy-w-życiu-nie-nauczył
Ludzi Jest Się Także Cytaty: Nie ma ludzi wred­nych. Są ludzie szczerzy - którzy inaczej nie pot­ra­fią, nie lu­bią kłamać i uk­ry­wać swe­go zda­nia -, ocze­kujący pok­lasku - dla wi­dow­ni -, a także ta­cy, co wyżywają sie web­ralnie na in­nych, bo nie pot­ra­fią po­radzić so­bie z wewnętrzny­mi demonami. -Kaye


Ludzi Jest Się Także Cytaty: U ludzi o średnich zdolnościach skromność jest szczera, ale u ludzi utalentowanych jest hipokryzją. -Arthur Schopenhauer


u-ludzi-o-średnich-zdolnościach-skromność-jest-szczera-ale-u-ludzi-utalentowanych-jest-hipokryzją