Ludzi Jest Się Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ludzi Jest Się Cytaty: Dwie są bowiem melancholije: jedna jest w mocy, druga ze słabości; pierwsza jest skrzydłami ludzi wysokich, druga kamieniem ludzi topiących się. -Juliusz Słowacki
dwie-są-bowiem-melancholije-jedna-jest-w-mocy-druga-ze-słaboś-pierwsza-jest-skrzydłami-ludzi-wysokich-druga-kamieniem-ludzi-topiących-ę
Ludzi Jest Się Cytaty: U ludzi o średnich zdolnościach skromność jest szczera, ale u ludzi utalentowanych jest hipokryzją. -Arthur Schopenhauer
u-ludzi-o-średnich-zdolnościach-skromność-jest-szczera-ale-u-ludzi-utalentowanych-jest-hipokryzją
Ludzi Jest Się Cytaty: Bez względu na to, jak żmudne jest życie ludzi dobrych, jest ono znacznie mniej uciążliwe niż życie ludzi złych. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere
bez-wzglę-na-to-jak-żmudne-jest-życie-ludzi-dobrych-jest-ono-znacznie-mniej-uciążliwe-ż-życie-ludzi-złych
Ludzi Jest Się Cytaty: Jak brzmi hasło ludzi po­kole­nia FB? Śpie­szmy się kochać ludzi tak szyb­ko się ob­rażają ... -Alicia Slob
jak-brzmi-hasło-ludzi-po­kole­nia-fb-Śpie­szmy ę-kochać-ludzi-tak-szyb­ko ę-ob­rażają
Ludzi Jest Się Cytaty: Niewielu ludzi zdobywa się na to, aby docenić drugiego człowieka - jego wysiłek, pracę, zalety charakteru, itp. Zamiast tego jest mnóstwo narzekania, obgadywania, itp. Dla mnie ważny jest drugi człowiek. Bardzo lubię ludzi - przebywać z nimi, pracować, spędzać wolny czas. Ludzie, których spotyka w życiu wiele wnoszą do mojego życia; wiele się od nich uczę. -Piotr Galon
Ludzi Jest Się Cytaty: Działanie sztuki polega na zdolności ludzi do zarażanie się uczuciami innych ludzi. -Lew Tołstoj
działanie-sztuki-polega-na-zdolnoś-ludzi-do-zarażanie-ę-uczuciami-innych-ludzi
Ludzi Jest Się Cytaty: Spo­tykam ludzi na uli­cy... Ludzi za który­mi kiedyś pew­nie po­leciałabym w ogień. Ludzi którzy kiedyś by­li dla mnie wszys­tkim i niczym. Ludzi których kiedyś kochałam, lu­biłam, wiel­biłam... niena­widziłam.A te­raz....te­raz na­wet się za ni­mi nie oglądam... Są dla mnie jak zim­ny je­sien­ny wiatr. Obojętni. -NaRcYzek
Ludzi Jest Się Cytaty: Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz: ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła. -Fryderyk Chopin
najdziwniejszym-z-ludzi-jest-geniusz-ten-tak-daleko-w-przyszłość-wybiega-że-ginie-z-oczu-ludzi-z-nim-żyjących-a-nie-wiadomo-które-pokolenie
Ludzi Jest Się Cytaty: Niebo spływa krwią, Ty­sięcy ludzi ko­nających z bra­ku miłości, Mgłą unoszą się, Szkla­ne ser­ca, Ludzi ze skał. -Angel Des Penseurs
niebo-spływa-krwią-ty­ęcy-ludzi-ko­nających-z bra­ku-miłoś-mgłą-unoszą-ę-szkla­ne-ser­ca-ludzi-ze skał
Ludzi Jest Się Cytaty: Siła jest moralnością ludzi, którzy chcą się wśród innych wyróżnić, i jest również moją. -Ludwik Van Beethoven
siła-jest-moralnośą-ludzi-którzy-chcą-ę-wśród-innych-wyróżć-i-jest-również-moją
Ludzi Jest Się Cytaty: Nierzadko spotykamy kopie ludzi wybitnych; i większości ludzi kopie te, tak samo jak kopie obrazów, podobają się bardziej od oryginałów. -Friedrich Nietzsche
nierzadko-spotykamy-kopie-ludzi-wybitnych-i-większoś-ludzi-kopie-te-tak-samo-jak-kopie-obrazów-podobają-ę-bardziej-od-oryginałów
Ludzi Jest Się Cytaty: Wśród ludzi jest się także samotnym. -Antoine De Saint - Exupery
Ludzi Jest Się Cytaty: Przyczyną istnienia na świecie tylu ludzi o kamiennych sercach jest to, że okazywanie życzliwości uważane jest za objaw słabości, której należało się wyzbyć. -Ellen G. White
przyczyną-istnienia-na-świecie-tylu-ludzi-o-kamiennych-sercach-jest-to-że-okazywanie-życzliwoś-uważane-jest-za-objaw-słaboś-której-należało
Ludzi Jest Się Cytaty: Oto jest miłość - dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie. -Roberto Rubalcaba
oto-jest-miłość-dwoje-ludzi-spotyka-ę-przypadkiem-a-okazuje-ę-że-czekali-na-siebie-całe-życie
Ludzi Jest Się Cytaty: Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz, ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła. Geniusz ma wielki nos i świetny wąchalitis, którym kierunek wiatru przyszłości wyczuwa. -Fryderyk Chopin
Ludzi Jest Się Cytaty: Każda rzeczywistość jest ślepa i od ludzi domaga się twarzy. -Nikos Kazantzakis
każda-rzeczywistość-jest-ślepa-i-od-ludzi-domaga-ę-twarzy
Ludzi Jest Się Cytaty: Życie bez ludzi, których się kocha, jest samotnością. -Ali Ibn Abi Talib
Ludzi Jest Się Cytaty: Dla każde­go mam życzli­wość, sta­ram się wy­woływać uśmiech u ludzi smut­nych i roz­we­selić ich. Chcę mieć dob­ry wpływ na ludzi i po­magać im. Chcę służyć Bo­gu i kochać Go. -Antoni Scheur
Ludzi Jest Się Cytaty: Nie można ubiegać się o jakiekolwiek prawa ludzkie, dopóki nie jest się samemu w stanie przemówić do wrogów i dopomóc im; dopóki nie jest się pożytecznym dla innych ludzi. -Yehudi Menuhin
nie-można-ubiegać-ę-o-jakiekolwiek-prawa-ludzkie-dopóki-nie-jest-ę-samemu-w-stanie-przemówić-do-wrogów-i-dopomóc-im-dopóki-nie-jest-ę
Ludzi Jest Się Cytaty: Tragedia losu większości ludzi jest to, ze umierają zanim się narodzili. -Anonim
tragedia-losu-większoś-ludzi-jest-to-ze-umierają-zanim-ę-narodzili
Ludzi Jest Się Cytaty: Jeśli nie kocha się ludzi, wszystko jest zagmatwane i trudne. -Lew Tołstoj
jeśli-nie-kocha-ę-ludzi-wszystko-jest-zagmatwane-i-trudne
Ludzi Jest Się Cytaty: Mało jest ludzi, którzy by się nie wstydzili, że się kochali, gdy się już nie kochają. -Adam Mickiewicz
mało-jest-ludzi-którzy-by-ę-nie-wstydzili-że-ę-kochali-gdy-ę-już-nie-kochają
Ludzi Jest Się Cytaty: Nieszczęście brzydkie jest bardzo - gdyż nieszczęście to jest złe, które się zrobiło, i dobre, którego się zrobić nie mogło, grzech twój, lub grzech ludzi, braci twoich. -Narcyza Żmichowska
nieszczęście-brzydkie-jest-bardzo-gdyż-nieszczęście-to-jest-złe-które-ę-zrobiło-i-dobre-którego-ę-zrobić-nie-mogło-grzech-twój-lub
Ludzi Jest Się Cytaty: Większość ludzi jest zbyt ostrożna, żeby się dać nabrać na prawdę. -Hugo Dyonizy Steinhaus
większość-ludzi-jest-zbyt-ostrożna-żeby-ę-dać-nabrać-na-prawdę
Ludzi Jest Się Cytaty: Dzieło zrobione dla ludzi znajdzie zawsze ludzi, którzy potrafią je ocenić. -Eugene Delacroix
dzieło-zrobione-dla-ludzi-znajdzie-zawsze-ludzi-którzy-potrafią-ocenić
Ludzi Jest Się Cytaty: Człowiek jest poddany temu, co tworzy się
człowiek-jest-poddany-temu-co-tworzy-ę-między-i-nie-dla-niego-innej-boskoś-jak-tylko-która-z-ludzi-ę-rodzi
Ludzi Jest Się Cytaty: Telewizja ogłupia ludzi kulturalnych i ukulturalnia ludzi, którzy prowadzą ogłupiający tryb życia. -Umberto Eco
telewizja-ogłupia-ludzi-kulturalnych-i-ukulturalnia-ludzi-którzy-prowadzą-ogłupiający-tryb-życia
Ludzi Jest Się Cytaty: Rzetelny znawca ludzi powinien przede wszystkim pamiętać o tym, że ludzi znać niepodobna. -Maryla Wolska
rzetelny-znawca-ludzi-powinien-przede-wszystkim-pamięć-o-tym-że-ludzi-znać-niepodobna
Ludzi Jest Się Cytaty: Z faktu, że wyśmiewano ludzi genialnych, nie wynika, że każdy, z którego się śmieją, jest geniuszem. Bo śmiano się z Kolumba, czy braci Wright, ale równocześnie śmiejemy się na widok klowna Bozo. -Carl Sagan
Ludzi Jest Się Cytaty: Oto jest mi­lość. Dwo­je ludzi spo­tyka się przy­pad­kiem, a oka­zuje się, że cze­kali na siebie całe życie. -Vitor de Lima Barreto
oto-jest mi­lość-dwo­ ludzi-spo­tyka ę-przy­pad­kiem-a oka­zuje-ę-że cze­kali-na siebie-całe-życie
Ludzi Jest Się Cytaty: Aby człowiek czuł siebie, konieczne jest, by się w jakikolwiek sposób ustosunkował do ludzi. -Maksym Gorki
aby-człowiek-czuł-siebie-konieczne-jest-by-ę-w-jakikolwiek-sposób-ustosunkował-do-ludzi
Ludzi Jest Się Cytaty: Więcej ludzi staje się dobrymi przez ćwiczenie, niż jest ich z natury. -Demokryt
więcej-ludzi-staje-ę-dobrymi-przez-ćwiczenie-ż-jest-ich-z-natury
Ludzi Jest Się Cytaty: Tylko śmiech umie przybliżyć ludzi do ludzi. -Jan Twardowski
tylko-śmiech-umie-przybliżyć-ludzi-do-ludzi
Ludzi Jest Się Cytaty: Co to jest de­mok­racja: rządy ludzi, którzy nie znają się na niczym i de­cydują o wszystkim. -Janusz Korwin-Mikke
co to jest de­mok­racja-rządy-ludzi-którzy-nie znają ę-na niczym-i de­cydują-o wszystkim
Ludzi Jest Się Cytaty: Jeśli zaczniesz coś robić, przekonasz się jak mało jest porządnych i uczciwych ludzi. -Antoni Czechow
jeśli-zaczniesz-coś-robić-przekonasz-ę-jak-ło-jest-porządnych-i-uczciwych-ludzi