Ludzi Mogących Poświęcić Cytaty

Ludzi Mogących Poświęcić Cytaty: Nieszczęśliwi najbardziej potrzebują ludzi mogących poświęcić im swoją uwagę. -Simone Weil


nieszczęśliwi-najbardziej-potrzebują-ludzi-mogących-poświęć-im-swoją-uwagę
Ludzi Mogących Poświęcić Cytaty: Poświęcić siebie samego to nie sztuka, trudniej, poświęcić kogoś, kogo się kocha. -Anonim


poświęć-siebie-samego-to-nie-sztuka-trudniej-poświęć-kogoś-kogo-ę-kocha
Ludzi Mogących Poświęcić Cytaty: Wszystko należy poświęcić człowiekowi. Tylko nie innych ludzi. -Stanisław Jerzy Lec


wszystko-należy-poświęć-człowiekowi-tylko-nie-innych-ludzi
Ludzi Mogących Poświęcić Cytaty: Nikt chy­ba nie może liczyć na to, że ja­ko oku­pant zys­ka so­bie po­pular­ność. A co da się osiągnąć? Niez­naczne korzyści ma­terial­ne prze­ciw­sta­wione niena­wiści całego na­rodu? Większość ener­gii i tak trze­ba poświęcić na trzy­manie ludzi w ry­zach. Naród jest jak moc­na, sprężys­ta trzci­na - można ją przy­giąć, ale nie złamać. -Margit Sandemo


Ludzi Mogących Poświęcić Cytaty: Są wartości, dla których warto życie poświęcić. -Anonim


są-wartoś-dla-których-warto-życie-poświęć
Ludzi Mogących Poświęcić Cytaty: Dla zjednoczenia z Bogiem należy poświęcić wszystko. -Albert Chmielowski


dla-zjednoczenia-z-bogiem-należy-poświęć-wszystko
Ludzi Mogących Poświęcić Cytaty: Siłę przyjaźni mierz tym, co potrafisz dla niej poświęcić. -Tadeusz Hipolit Czeżowski


Ludzi Mogących Poświęcić Cytaty: Dla osiągnięcia celu politycznego można poświęcić w ofierze połowę ludzkości. -Mao Zedong


dla-osiągnięcia-celu-politycznego-można-poświęć-w-ofierze-połowę-ludzkoś
Ludzi Mogących Poświęcić Cytaty: To jest czas, w którym trzeba poświęcić wiele, żeby wszystko ocalić. -Tadeusz Kościuszko


to-jest-czas-w-którym-trzeba-poświęć-wiele-żeby-wszystko-ocalić
Ludzi Mogących Poświęcić Cytaty: Dla osiągnięcia ce­lu po­lityczne­go można poświęcić w ofie­rze połowę ludzkości. -Mao Zedong (Mao Tse-tung)


dla-osiągnięcia-­lu-po­lityczne­go-można-poświęć-w ofie­rze-połowę-ludzkoś
Ludzi Mogących Poświęcić Cytaty: Bardziej mi żal tych, co myślą o rzeczach możliwych, słusznych i bliskich, mogących się zdarzyć niebawem, niż tych, którzy śnią o rzeczach niezwykłych i odległych. Ci ostatni, śniący o wielkości, albo są wariatami i wierzą w to, o czym marzą, i są szczęśliwi, albo są zwykłymi marzycielami, dla których urojenia są muzyką duszy, która ich [...] -Fernando Pessoa


Ludzi Mogących Poświęcić Cytaty: Cza­sem war­to poświęcić siebie, by po­tem przyglądać się ro­dości nieznajomego. -MyslacaWierszem


cza­sem-war­to-poświęć-siebie-by po­tem-przyglądać ę-ro­doś-nieznajomego
Ludzi Mogących Poświęcić Cytaty: Niezłomność człowieka polega na tym, że potrafi poświęcić sprawy ważne dla spraw ważniejszych. -Paulo Coelho


niezłomność-człowieka-polega-na-tym-że-potrafi-poświęć-sprawy-ważne-dla-spraw-ważniejszych
Ludzi Mogących Poświęcić Cytaty: Szczęście to jest to, czego prawdopodobnie w życiu nie osiągniemy, ale na szukanie go warto poświęcić życie. -Henri Stendhal


szczęście-to-jest-to-czego-prawdopodobnie-w-życiu-nie-osiągniemy-ale-na-szukanie-go-warto-poświęć-życie
Ludzi Mogących Poświęcić Cytaty: Wiesz jak się gra w szachy... cza­sami trze­ba poświęcić jakąś figurę! -Orochimaru  -Masashi Kishimoto


wiesz-jak ę-gra-w szachy-cza­sami trze­ba-poświęć-jakąś-figurę-orochimaru 
Ludzi Mogących Poświęcić Cytaty: Szczęście to to, czego prawdopodobnie w życiu nie osiągniemy, ale na jego szukanie warto poświęcić całe życie. -Stendhal


szczęście-to-to-czego-prawdopodobnie-w-życiu-nie-osiągniemy-ale-na-jego-szukanie-warto-poświęć-całe-życie
Ludzi Mogących Poświęcić Cytaty: Im większy od­no­sisz suk­ces, tym więcej mu­sisz poświęcić te­go, co kiedyś posiadałeś. -C » Jonathan Carroll » Durne serce


im większy-od­no­sisz-suk­-tym-więcej-mu­sisz-poświęć-te­go-co kiedyś-posiadałeś
Ludzi Mogących Poświęcić Cytaty: Szczęście to to, cze­go praw­do­podob­nie w życiu nie osiągniemy, ale na je­go szu­kanie war­to poświęcić całe życie. -Stendhal (Henri Beyle)


szczęście-to to-cze­go-praw­do­podob­nie-w życiu-nie osiągniemy-ale-na ­go-szu­kanie-war­to-poświęć-całe-życie