Ludzi Uważa Cytaty

Ludzi Uważa Cytaty: Myślenie to jest to, co wielu ludzi uważa, że czyni, gdy jedynie na nowo porządkuje swe uprzedzenia. -William James


myślenie-to-jest-to-co-wielu-ludzi-uważa-że-czyni-gdy-jedynie-na-nowo-porządkuje-swe-uprzedzenia
Ludzi Uważa Cytaty: Głupiec uważa przypadek za szczęście. -Jan Kurczab


głupiec-uważa-przypadek-za-szczęście
Ludzi Uważa Cytaty: Człowiek jest tym, za ko­go się uważa. -Neil Gaiman


człowiek-jest tym-za ko­go ę-uważa
Ludzi Uważa Cytaty: Skostnienia uważa się często za skrystalizowania. -Karol Irzykowski


skostnienia-uważa-ę-często-za-skrystalizowania
Ludzi Uważa Cytaty: Głupiec uważa przy­padek za szczęście. -Jan Kurczab


głupiec-uważa-przy­padek-za szczęście
Ludzi Uważa Cytaty: Skos­tnienia uważa się często za skrystalizowania. -Karol Irzykowski


skos­tnienia-uważa ę-często-za skrystalizowania
Ludzi Uważa Cytaty: W większości religii kapłana uważa się za ważniejszego od boga. -Nicolas Jorga


w-większoś-religii-kapłana-uważa-ę-za-ważniejszego-od-boga
Ludzi Uważa Cytaty: Bieda, gdy suf­ler uważa się za reżysera. -Wiesław Brudziński


Ludzi Uważa Cytaty: Swoje trzy grosze każdy uważa za najlepszą monetę. -Anonim


swoje-trzy-grosze-każdy-uważa-za-najlepszą-monetę
Ludzi Uważa Cytaty: Chorego, który uważa się za zdrowego, nie można wyleczyć. -Henri Frederic Amiel


chorego-który-uważa-ę-za-zdrowego-nie-można-wyleczyć
Ludzi Uważa Cytaty: Psychoanaliza jest tą psychiczną chorobą, za której terapię się uważa. -Karl Kraus


psychoanaliza-jest-tą-psychiczną-chorobą-za-której-terapię-ę-uważa
Ludzi Uważa Cytaty: Wszystko polega na tym, czego się w życiu szuka i co uważa za najważniejsze. -David Herbert Lawrence


wszystko-polega-na-tym-czego-ę-w-życiu-szuka-i-co-uważa-za-najważniejsze
Ludzi Uważa Cytaty: Ma­tema­tyka nie jest tak ważna, za jaką się ją uważa. -P » Terry Pratchett » Mort


Ludzi Uważa Cytaty: Swo­je trzy grosze każdy uważa za naj­lep­szą monetę. -Władysław Grzeszczyk


swo­-trzy-grosze-każdy-uważa-za naj­lep­szą-monetę
Ludzi Uważa Cytaty: Śmierć jest najmniejszym złem z tego wszystkiego, co uważa za zło człowiek. -Johann Gottlieb Fichte


Śmierć-jest-najmniejszym-złem-z-tego-wszystkiego-co-uważa-za-zło-człowiek
Ludzi Uważa Cytaty: Marzenie podąża swoim szlakiem, nawet jeśli uważa się za myśl. -Andre Malraux


marzenie-podąża-swoim-szlakiem-nawet-śli-uważa-ę-za-myśl
Ludzi Uważa Cytaty: Nieszczęście zmusza do uznania za rzeczywiste tego, czego nie uważa się za możliwe. -Simone Weil


nieszczęście-zmusza-do-uznania-za-rzeczywiste-tego-czego-nie-uważa-ę-za-możliwe
Ludzi Uważa Cytaty: Kto patriotę obcego kraju uważa za drania, jest zwykle głupcem własnego. -Anonim


kto-patriotę-obcego-kraju-uważa-za-drania-jest-zwykle-głupcem-własnego