Ludzie Myślą Cytaty

Ludzie Myślą Cytaty: Im mniej ludzie myślą, tym więcej mówią. -Anonim


im-mniej-ludzie-myślą-tym-więcej-mówią
Ludzie Myślą Cytaty: sa­mot­ni z lękiem przed włas­ny­mi myśla­mi - ludzie statyści  -Maverick123


­­-z lękiem-przed-włas­ny­mi-myś­mi-ludzie-statyś 
Ludzie Myślą Cytaty: Ludzie to zwierzęta, które myślą ze świat należy do nich. -Anonim


ludzie-to-zwierzę-które-myślą-ze-świat-należy-do-nich
Ludzie Myślą Cytaty: Są ludzie, którzy nie po­pełniają błędów. To ci, za których myślą inni. -Henryk Jagodziński


są ludzie-którzy-nie po­pełniają-błędów-to -za których-myślą-inni
Ludzie Myślą Cytaty: Gdyby ludzie myśleli o tym, mówią, to nie mówiliby tego, co myślą. -Anonim


gdyby-ludzie-myśleli-o-tym-mówią-to-nie-mówiliby-tego-co-myślą
Ludzie Myślą Cytaty: Nie dbam o to, co ludzie myślą, al­bo mówią o mnie, wiem kim jestem. -Jonathan Davis


nie-dbam-o to-co ludzie-myślą-al­bo-mówią-o mnie-wiem-kim-jestem
Ludzie Myślą Cytaty: Jes­tem znacznie szczęśliw­szym fa­cetem, niż ludzie myślą. -Kurt Cobain


jes­tem-znacznie-szczęśliw­szym-fa­cetem-ż-ludzie-myślą
Ludzie Myślą Cytaty: Ludzie światowi ledwie się znajdą w stadzie, a już myślą, że są w towarzystwie. -Chamfort


ludzie-światowi-ledwie-ę-znajdą-w-stadzie-a-już-myślą-że-są-w-towarzystwie
Ludzie Myślą Cytaty: Nieważne co myślą o tobie ludzie. Ważne kim jesteś dla samego siebie. -Anonim


nieważne-co-myślą-o-tobie-ludzie-ważne-kim-jesteś-dla-samego-siebie
Ludzie Myślą Cytaty: Ludzie myślą, że wyrażają swoje myśli. Nie wiedzą, jak mało siebie maja w sobie. -Konstantinos Tsatsos


ludzie-myślą-że-wyrażają-swoje-myśli-nie-wiedzą-jak-ło-siebie-maja-w-sobie
Ludzie Myślą Cytaty: Ludzie starzy myślą, że od czasu, gdy przestali być młodzi, świat tylko traci, a niczego nie zyskuje. -Anne Louise Stael - Holstein


ludzie-starzy-myślą-że-od-czasu-gdy-przestali-być-młodzi-świat-tylko-traci-a-niczego-nie-zyskuje
Ludzie Myślą Cytaty: Lu­bimy ludzi, którzy bez wa­hania mówią to, co myślą, pod wa­run­kiem, że myślą to sa­mo, co my. -Mark Twain


lu­bimy-ludzi-którzy-bez-wa­hania-mówią-to-co myślą-pod-wa­run­kiem-że myślą-to ­mo-co my
Ludzie Myślą Cytaty: Ludzie znacznie mniej martwiliby się tym, co myślą o nich inni, gdyby wiedzieli, jak rzadko tamci to czynią. -Henry Kaiser


ludzie-znacznie-mniej-martwiliby-ę-tym-co-myślą-o-nich-inni-gdyby-wiedzieli-jak-rzadko-tamci-to-czynią
Ludzie Myślą Cytaty: Ludzie czasem myślą jak zabić czas, a to czas ich zabija. -Alfons Allais


ludzie-czasem-myślą-jak-zabić-czas-a-to-czas-ich-zabija
Ludzie Myślą Cytaty: Ludzie myślą czasem jak zabić czas, a to czas ich zabija. -Alfons Allais


ludzie-myślą-czasem-jak-zabić-czas-a-to-czas-ich-zabija
Ludzie Myślą Cytaty: Są ludzie, którzy fałszywie myślą, tak jak inni fałszywie śpiewają. -Władysław Walenty Fedorowicz


są-ludzie-którzy-fałszywie-myślą-tak-jak-inni-fałszywie-śpiewają
Ludzie Myślą Cytaty: Ludzie cza­sem myslą, jak za­bić czas, a to czas ich zabija. -Alfons Allais


ludzie-cza­sem-myslą-jak za­bić-czas-a to czas-ich-zabija
Ludzie Myślą Cytaty:


nie-przej­muj ę-tym-co ludzie-o to­bie-myślą-nie ro­bią-te­go-zbyt-często