Ludzie Pozostają Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ludzie Pozostają Cytaty: Ludzie pozostają samotni, ponieważ budują raczej ściany, a nie mosty. -John Newton
ludzie-pozostają-samotni-ponieważ-budują-raczej-ściany-a-nie-mosty
Ludzie Pozostają Cytaty: Bicie w dzwony nie pomoże tam, gdzie tylko dzwony siebie słyszą, a ludzie - pozostają głusi. -Zbigniew Waydyk
bicie-w-dzwony-nie-pomoże-tam-gdzie-tylko-dzwony-siebie-słyszą-a-ludzie-pozostają-głusi
Ludzie Pozostają Cytaty: Niezrozumiałymi pozostają tylko ci ludzie, którzy albo sami jeszcze nie wiedzą, czego chcą, albo nie warci są tego, aby ich zrozumiano. -Iwan Turgieniew
niezrozumiałymi-pozostają-tylko-ludzie-którzy-albo-sami-jeszcze-nie-wiedzą-czego-chcą-albo-nie-warci-są-tego-aby-ich-zrozumiano
Ludzie Pozostają Cytaty: Niezrozumiałymi pozostają tylko ci ludzie, którzy albo sami jeszcze nie wiedzą, czego chcą, albo nie warci są tego, aby ich rozumiano. -Iwan Turgieniew
niezrozumiałymi-pozostają-tylko-ludzie-którzy-albo-sami-jeszcze-nie-wiedzą-czego-chcą-albo-nie-warci-są-tego-aby-ich-rozumiano
Ludzie Pozostają Cytaty: Umarli pozostają młodzi. -Anna Seghers
Ludzie Pozostają Cytaty: Po niektórych salwach śmiechu pozostają ranni. -Anonim
po-niektórych-salwach-śmiechu-pozostają-ranni
Ludzie Pozostają Cytaty: Często wielkie talenty pozostają w ukryciu. -Plaut
często-wielkie-talenty-pozostają-w-ukryciu
Ludzie Pozostają Cytaty: Ra­ny krwa­wią, goją się, a bliz­ny pozostają... -starry night
ra­ny-krwa­wią-goją-ę-a bliz­ny-pozostają
Ludzie Pozostają Cytaty: Źródłem materializmu jest nędza; syci pozostają idealistami. -Anonim
Źródłem-materializmu-jest-nędza-syci-pozostają-idealistami
Ludzie Pozostają Cytaty: Hitlerzy przychodzą i odchodzą, a naród niemiecki i państwo niemieckie pozostają. -Józef Stalin
hitlerzy-przychodzą-i-odchodzą-a-naród-niemiecki-i-państwo-niemieckie-pozostają
Ludzie Pozostają Cytaty: Małżeństwo funkcjonuje najlepiej, gdy obie strony pozostają odrobinę niezamężne. -Claudia Cardinale
małżeństwo-funkcjonuje-najlepiej-gdy-obie-strony-pozostają-odrobinę-niezamężne
Ludzie Pozostają Cytaty: Kiedy za­pom­ni­my o przeszłości tato? Nig­dy sy­nu, czas uleczy ra­ny, lecz bliz­ny pozostają. -ReWers94
kiedy-za­pom­­my-o przeszłoś-tato-nig­dy-sy­nu-czas-uleczy-ra­ny-lecz-bliz­ny-pozostają
Ludzie Pozostają Cytaty: Nasze pochwalne sądy o ludziach pozostają w proporcji do szacunku, jakim nas darzą. -Montesquieu
nasze-pochwalne-sądy-o-ludziach-pozostają-w-proporcji-do-szacunku-jakim-nas-darzą
Ludzie Pozostają Cytaty: Myśli pozostają mniej więcej w tym samym stosunku do mózgu, co żółć do wątroby lub mocz do nerek. -Karl Vogt
myśli-pozostają-mniej-więcej-w-tym-samym-stosunku-do-mózgu-co-żółć-do-wątroby-lub-mocz-do-nerek
Ludzie Pozostają Cytaty: Hit­lerzy przychodzą i od­chodzą, a naród niemiec­ki i państwo niemiec­kie pozostają. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)
Ludzie Pozostają Cytaty: Do epoki należą określone cnoty jak również określone wady, które pozostają ze sobą w związku. -Johann Wolfgang Goethe
do-epoki-należą-określone-cnoty-jak-również-określone-wady-które-pozostają-ze-sobą-w-związku
Ludzie Pozostają Cytaty: Teraz więc pozostają wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość. -Biblia
teraz-więc-pozostają-wiara-nadzieja-miłość-te-trzy-lecz-z-nich-największa-jest-miłość
Ludzie Pozostają Cytaty: Nasze błędy pozostają nam zawsze wierne; nasze dobre właściwości co chwila zbaczają z właściwej drogi. -Marie Von Ebner - Eschenbach
nasze-błędy-pozostają-nam-zawsze-wierne-nasze-dobre-właściwoś-co-chwila-zbaczają-z-właściwej-drogi
Ludzie Pozostają Cytaty: Ambitni zajdą dalej, bo ci bez ambicji nie mają po co gdziekolwiek zachodzić, gdyż nie mając celu, pozostają w punkcie wyjścia. -Anonim
ambitni-zajdą-dalej-bo-bez-ambicji-nie-mają-po-co-gdziekolwiek-zachodzić-gdyż-nie-mając-celu-pozostają-w-punkcie-wyjścia
Ludzie Pozostają Cytaty: Ludzie ludzi zabijają Ludzie ludziom krzywdę robią Ludzie ludziom ból zadają Ludzie ludźmi ciało zdobią To nieludzkie i brutalne Człowiek gor­szy od zwierzęcia Szczątki ludzkie łat­wo­pal­ne Tyl­ko dla majątku wzięcia Ludzie ludziom są nie równi W ludziach brak już człowie­czeństwa Ludzi ludziom małomówni Ludzie chcą znów bezpieczeństwa Wier­sz ma na­wiązy­wać do książki Zo­fii Nałkow­skiej pt.
Ludzie Pozostają Cytaty: Miłość spłaca się na raty. Kłopot w tym, że zwykle miłość się kończy, a pozostają jeszcze raty do spłacenia. -Gabrielle Chanel
miłość-spłaca-ę-na-raty-kłopot-w-tym-że-zwykle-miłość-ę-kończy-a-pozostają-jeszcze-raty-do-spłacenia
Ludzie Pozostają Cytaty: Miłość spłaca się na raty. Bieda w tym, że zwykle miłość się kończy, a pozostają jeszcze raty do spłacenia. -Coco Chanel
miłość-spłaca-ę-na-raty-bieda-w-tym-że-zwykle-miłość-ę-kończy-a-pozostają-jeszcze-raty-do-spłacenia
Ludzie Pozostają Cytaty: Rząd państw zasadza się na pięciu różnych rzeczach: na religii, na ogólnych zasadach rządu, na szczegółowych prawach, na zwyczajach i obyczajach. Wszystkie one pozostają we wzajemnych ze sobą stosunkach. Jeśli jedną z nich odmienicie, inne postępują za nią powoli, co zawsze wiedzie do pewnego rodzaju rozdźwięku. -Montesquieu
Ludzie Pozostają Cytaty: Są ludzie niedoj­rza­li by kochać... Są ludzie niedoj­rza­li by być kochanymi… Są ludzie, którzy w wie­rze oba wy­miary miłości odnajdują… I są ta­cy, co w miłość wie­rzyć przestali…  -Papillondenuit
Ludzie Pozostają Cytaty: Ludzie żyjący nadzieją widzą dalej, ludzie żyjący miłością widzą głębiej, ludzie żyjący wiarą widzą wszystko w nowym świetle. -Zanetti Lothar
ludzie-żyjący-nadzieją-widzą-dalej-ludzie-żyjący-miłośą-widzą-głębiej-ludzie-żyjący-wiarą-widzą-wszystko-w-nowym-świetle
Ludzie Pozostają Cytaty: Ludzie dob­rej wo­li pou­czają. Ludzie złej wo­li straszą. -Wincenty Styś
ludzie-dob­rej-wo­li-pou­czają-ludzie złej-wo­li-straszą
Ludzie Pozostają Cytaty: Czas to ludzie, bo to ludzie tworzą czasy, dobre lub złe. -Augustyn Św
czas-to-ludzie-bo-to-ludzie-tworzą-czasy-dobre-lub-złe
Ludzie Pozostają Cytaty: Moim zda­niem życie spra­wia pa­nu ty­le prob­lemów, po­nieważ wie­rzy pan, że są dob­rzy ludzie i źli ludzie. My­li się pan, oczy­wiście. Is­tnieją tyl­ko i wyłącznie źli ludzie, ale niektórzy stoją po prze­ciw­nych stronach. -P » Terry Pratchett » Straż! Straż!
Ludzie Pozostają Cytaty: Ludzie sukcesu ciągle się uczą i rozwijają, ludzie przeciętni uważają, że już wszystko wiedzą -Harv Eker
ludzie-sukcesu-ągle-ę-uczą-i-rozwijają-ludzie-przeciętni-uważają-że-już-wszystko-wiedzą
Ludzie Pozostają Cytaty: Wielcy ludzie i dobrzy ludzie to rzadko ci sami. -Anonim
wielcy-ludzie-i-dobrzy-ludzie-to-rzadko-sami
Ludzie Pozostają Cytaty: Ludzie nieszczęśliwi wielbią w sobie potęgę bólu, ludzie, którzy wyrzekli się życia - ubóstwiają swą siłę woli. -Zofia Nałkowska
ludzie-nieszczęśliwi-wielbią-w-sobie-potęgę-bólu-ludzie-którzy-wyrzekli-ę-życia-ubóstwiają-swą-łę-woli
Ludzie Pozostają Cytaty: Ludzie genialni: ludzie bezustannej teraźniejszości. -Stefan Napierski
ludzie-genialni-ludzie-bezustannej-teraźniejszoś
Ludzie Pozostają Cytaty: Ludzie genialni to ludzie bezustannej teraźniejszości. -Stefan Napierski
ludzie-genialni-to-ludzie-bezustannej-teraźniejszoś
Ludzie Pozostają Cytaty:
ludzie-ubodzy-i bez­domni-są bar­dziej-po­moc­-i kul­­ral­-ż-ludzie-bo­gaci-~ pa­weł-rychlica-in­spi­rac­ja-włas­na-obserwacja
Ludzie Pozostają Cytaty:
ludzie-bied­-zas­­kowa­li-już-naj­gor­sze­go-w życiu-ludzie bo­gaci-w większoś-nig­dy-cze­goś-­kiego-nie doz­na­li-~pa­weł