Ludzka Z Ludzkich Cytaty

Ludzka Z Ludzkich Cytaty: Ludzka wie­dza składa się nie tyl­ko z bib­liotek, per­ga­minu i at­ra­men­tu, ale tworzą ją także to­my wie­dzy wpi­sane w ludzkie ser­ca, wy­ryte w ludzkich duszach, wyg­ra­wero­wane w ludzkich umysłach. -Michael Jackson


Ludzka Z Ludzkich Cytaty: Wstydliwość – to najbardziej charakterystyczna i najbardziej ludzka z ludzkich cech. -Charles Darwin


wstydliwość-to-najbardziej-charakterystyczna-i-najbardziej-ludzka-z-ludzkich-cech
Ludzka Z Ludzkich Cytaty: Wstydliwość - to najbardziej charakterystyczna i najbardziej ludzka z ludzkich cech. -Karol Darwin


wstydliwość-to-najbardziej-charakterystyczna-i-najbardziej-ludzka-z-ludzkich-cech
Ludzka Z Ludzkich Cytaty: Historia ludzkich poglądów jest rzadko czymś więcej niż historią ludzkich błędów. -Wolter


historia-ludzkich-poglądów-jest-rzadko-czymś-więcej-ż-historią-ludzkich-błędów
Ludzka Z Ludzkich Cytaty: Jako ksiądz żyję w dwóch światach: zewnętrznym - mediów, które mówią o zarażonym, nieprawdziwym, okropnym świecie ludzkich grzechów, i wewnętrznym - ludzkich wyznań, spowiedzi. Wiem, że jeśli nawet człowiek odchodzi od Boga - męczy się. Jest krzyż wiary i niewiary. -Jan Twardowski


Ludzka Z Ludzkich Cytaty: Naj­piękniej­szą rzeczą pod słońcem i księżycem jest ludzka dusza. Zdu­miewają mnie małe cu­da dob­ro­ci, ja­kie wyświad­czają so­bie ludzie. Zdu­miewa mnie rozwój świado­mości, upar­te trwa­nie ro­zumu w ob­liczu przesądów i roz­paczy. Zdu­miewa mnie ludzka wytrwałość. -R » Anne Rice » Pandora


Ludzka Z Ludzkich Cytaty: Walczmy o estetykę wnętrz ludzkich! -Stanisław Jerzy Lec


Ludzka Z Ludzkich Cytaty: Nic pew­ne­go w spra­wach ludzkich. -Tacyt


nic-pew­ne­go-w spra­wach-ludzkich
Ludzka Z Ludzkich Cytaty: Bezczelność jest najgorszą z chorób ludzkich. -Eurypides


bezczelność-jest-najgorszą-z-chorób-ludzkich
Ludzka Z Ludzkich Cytaty: Każda his­to­ria to war­kocz ludzkich losów. -filutka


każda-his­to­ria-to war­kocz-ludzkich-losów
Ludzka Z Ludzkich Cytaty: Uśmiech jest najprostszą drogą do ludzkich serc. -Anonim


uśmiech-jest-najprostszą-drogą-do-ludzkich-serc
Ludzka Z Ludzkich Cytaty: Z wszystkich ludzkich rzeczy tylko wiedza jest nieśmiertelna. -Plutarch


z-wszystkich-ludzkich-rzeczy-tylko-wiedza-jest-nieśmiertelna
Ludzka Z Ludzkich Cytaty: Niegodziwa Miłości, do czegóż nie skłaniasz serc ludzkich? -Wergiliusz


niegodziwa-miłoś-do-czegóż-nie-skłaniasz-serc-ludzkich
Ludzka Z Ludzkich Cytaty: Akt skruchy jest najbardziej boskim z ludzkich uczynków. -Thomas Carlyle


akt-skruchy-jest-najbardziej-boskim-z-ludzkich-uczynków
Ludzka Z Ludzkich Cytaty: Wierzę, że są kwiaty, które się rodzą z spojrzeń ludzkich oczu. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


Ludzka Z Ludzkich Cytaty: Ze wszystkich ludzkich ułomności najsmutniejszy jest brak zdrowego rozsądku. -Carlo Goldoni


ze-wszystkich-ludzkich-ułomnoś-najsmutniejszy-jest-brak-zdrowego-rozsądku
Ludzka Z Ludzkich Cytaty: Na­tura jest zaw­sze mądrzej­sza od ludzkich pomysłów. -Antoni Kępiński


na­tura-jest zaw­sze-mądrzej­sza-od ludzkich-pomysłów
Ludzka Z Ludzkich Cytaty: Niegod­na Miłości, do cze­goż nie skłaniasz serc ludzkich?  -Wergiliusz


niegod­na-miłoś-do cze­goż-nie skłaniasz-serc-ludzkich