Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Na nienawiści  Cytaty

Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Na nienawiści  Cytaty: op­ty­mal­na roz­dziel­czość mózgu ludzkiego kończy się na miłości a zaczy­na na nienawiści  -Intryga


op­ty­mal­na-roz­dziel­czość-mózgu-ludzkiego-kończy ę-na miłoś-a zaczy­na-na nienawiś 
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Na nienawiści  Cytaty: Gdzie kończy się od­wa­ga, a zaczy­na szaleństwo?  -NightHuntress


gdzie-kończy ę-od­wa­ga-a zaczy­na-szaleństwo 
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Na nienawiści  Cytaty: Tam, gdzie kończy się dyp­lo­mac­ja, zaczy­na się wojna. -Polivios Dimitrakopulos


Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Na nienawiści  Cytaty: Miłość kończy się wte­dy, kiedy zaczy­na się: rzeczy - ''wistość''... -Niusza


miłość-kończy ę-wte­dy-kiedy-zaczy­na-ę-rzeczy- ''wistość''
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Na nienawiści  Cytaty: Gdzie kończy się szcze­rość, tam się na pew­no zaczy­na samotność. -Władysław Grzeszczyk


gdzie-kończy ę-szcze­rość-tam ę-na pew­no-zaczy­na-samotność
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Na nienawiści  Cytaty: Tam zaczy­na się przy­jem­ność, gdzie kończy się przymus. -Józef Bułatowicz


tam-zaczy­na ę-przy­jem­ność-gdzie-kończy ę-przymus
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Na nienawiści  Cytaty: Gdy wy­pad­niesz z torów, zaczy­na się dro­ga, która się nie kończy. -Papillondenuit


gdy-wy­pad­niesz-z torów-zaczy­na ę-dro­ga-która ę-nie kończy
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Na nienawiści  Cytaty: To, co w po­lity­ce zaczy­na się od lęku, kończy się szaleństwem. -Samuel Taylor Coleridge


to-co w po­lity­-zaczy­na ę-od lęku-kończy ę-szaleństwem
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Na nienawiści  Cytaty: Gdy człowiek na początku jest pew­ny, kończy na wątpli­wości, a gdy zaczy­na od wątpli­wości, kończy na pewności. -Ramón Gómez de La Serna


gdy-człowiek-na początku-jest pew­ny-kończy-na wątpli­woś-a gdy-zaczy­na-od wątpli­woś-kończy-na pewnoś
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Na nienawiści  Cytaty: Praw­dzi­wego mężczyznę poz­na­je się nie po tym, jak zaczy­na, ale jak kończy. -Leszek Miller


praw­dzi­wego-mężczyznę-poz­na­ ę-nie po tym-jak zaczy­na-ale-jak kończy
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Na nienawiści  Cytaty: Życie zaczy­na się po pięćdziesiątce, ta­ka jest praw­da; ale również prawdą jest to, że kończy się po czterdziestce. -H » Michel Houellebecq » Możliwość wyspy


Życie-zaczy­na ę-po pięćdziesiątce-­ka-jest praw­da-ale-również-prawdą-jest to-że kończy ę-po czterdziestce
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Na nienawiści  Cytaty: Gdzie miłości tak mało, że się nie jednoczą, tam trzeba w nienawiści trzeciego człowieka. -Cyprian Kamil Norwid


gdzie-miłoś-tak-ło-że-ę-nie-jednoczą-tam-trzeba-w-nienawiś-trzeciego-człowieka
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Na nienawiści  Cytaty: Nienawiść jest przeciwieństwem miłości. Nie odróżnia się jednak tyle stopni i rodzajów nienawiści, co stopni i rodzajów miłości, gdyż


Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Na nienawiści  Cytaty: W miłości istnieje zawsze przymieszka nienawiści. -Aldous Huxley


w-miłoś-istnieje-zawsze-przymieszka-nienawiś
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Na nienawiści  Cytaty: Bez miłości prawdy nie ma nienawiści kłamstwa. -Ante Dukic


bez-miłoś-prawdy-nie-nienawiś-kłamstwa
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Na nienawiści  Cytaty: Kobiety są zawsze słabsze w nienawiści aniżeli w miłości. -Carlo Goldoni


kobiety-są-zawsze-słabsze-w-nienawiś-aniżeli-w-miłoś
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Na nienawiści  Cytaty: Raczej skłamać z miłości niż wyznać prawdę z nienawiści! -Anna Jokai


raczej-skłamać-z-miłoś-ż-wyznać-prawdę-z-nienawiś
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Na nienawiści  Cytaty: Co­kol­wiek po­między ludźmi kończy się – znaczy: nig­dy nie zaczęło się. Gdy­by praw­dzi­wie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się. Co­kol­wiek praw­dzi­wie się zaczy­na – nig­dy się nie kończy  -Edward Stachura