Ludzkiego Cytaty

Ludzkiego Cytaty: Świat to społeczeństwo rodza­ju ludzkiego. -Cyceron


Świat-to społeczeństwo-rodza­ju-ludzkiego
Ludzkiego Cytaty: Jakże wiele ludzkiego w każdym zwierzęciu. -Feliks Chwalibóg


jakże-wiele-ludzkiego-w każdym-zwierzęciu
Ludzkiego Cytaty: Książka - najczystsza istota ludzkiego ducha. -Thomas Carlyle


książka-najczystsza-istota-ludzkiego-ducha
Ludzkiego Cytaty: Oczekiwanie na szczęście jest motorem życia ludzkiego. -Antoni Makarenko


oczekiwanie-na-szczęście-jest-motorem-życia-ludzkiego
Ludzkiego Cytaty: Jak wielka jest przenikliwość ludzkiego umysłu! -Galileusz


jak-wielka-jest-przenikliwość-ludzkiego-umysłu
Ludzkiego Cytaty: Liczebność tłumu bywa zwodniczą miarą ludzkiego ciepła. -Jacek Wejroch


liczebność-tłumu-bywa-zwodniczą-miarą-ludzkiego-ciepła
Ludzkiego Cytaty: U podstaw ludzkiego życia znajduje się zasada niewystarczalności. -Georges Bataille


u-podstaw-ludzkiego-życia-znajduje-ę-zasada-niewystarczalnoś
Ludzkiego Cytaty:


istota-bytu-ludzkiego-zawarta-jest-w-jego-egzystencji
Ludzkiego Cytaty: Naj­większą ko­medią ludzkiego życia jest ironia. -płonąca


naj­większą-ko­medią-ludzkiego-życia-jest ironia
Ludzkiego Cytaty: Mózg elektronowy nie może być namiastką ludzkiego bezmózgowia. -Heinrich Drimmel


mózg-elektronowy-nie-może-być-namiastką-ludzkiego-bezmózgowia
Ludzkiego Cytaty: Wspólność błędów - to jedno z najtwardszych ogniw w łańcuchu ludzkiego braterstwa. -Eliza Orzeszkowa


wspólność-błędów-to-jedno-z-najtwardszych-ogniw-w-łańcuchu-ludzkiego-braterstwa
Ludzkiego Cytaty: Stałą przeszkodą na drodze ludzkiego doskonalenia się jest przyzwyczajenie. -John Stuart Mill


stałą-przeszkodą-na-drodze-ludzkiego-doskonalenia-ę-jest-przyzwyczajenie
Ludzkiego Cytaty: Jak wiel­ka jest prze­nik­li­wość ludzkiego umysłu!  -Galileo Galilei (Galileusz)


jak-wiel­ka-jest prze­nik­li­wość-ludzkiego-umysłu 
Ludzkiego Cytaty: Ocze­kiwa­nie na szczęście jest mo­torem życia ludzkiego. -Antoni Makarenko


ocze­kiwa­nie-na szczęście-jest mo­torem-życia-ludzkiego
Ludzkiego Cytaty: Każdy pro­mil ludzkiego szczęścia jest og­romnym sukcesem. -Michal Viewegh


każdy-pro­mil-ludzkiego-szczęścia-jest og­romnym-sukcesem
Ludzkiego Cytaty: Bez pra­cy sta­tek ludzkiego ciała nie ma balastu. -Stendhal (Henri Beyle)


Ludzkiego Cytaty: Groźba śmier­ci zmienia per­spek­tywę cza­sową życia ludzkiego. -Antoni Kępiński


groźba-śmier­-zmienia-per­spek­tywę-cza­sową-życia-ludzkiego
Ludzkiego Cytaty: Granice ludzkiego zrozumienia są ruchome. Świat w istocie swojej jest wiedzialny. -Zofia Nałkowska


granice-ludzkiego-zrozumienia-są-ruchome-Świat-w-istocie-swojej-jest-wiedzialny