Ludzkiej Cywilizacji Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Książka i możli­wość czy­tania, to je­den z naj­większych cudów ludzkiej cywilizacji. -Maria Dąbrowska
książka-i możli­wość-czy­tania-to ­den-z naj­większych-cudów-ludzkiej-cywilizacji
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Przesądy są podporami cywilizacji. -Andre Gide
przesądy-są-podporami-cywilizacji
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Przesądy są pod­po­rami cywilizacji. -André Gide
przesądy-są pod­po­rami-cywilizacji
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: W cywilizacji nędza wynika z samego nadmiaru. -Karol Fourier
w-cywilizacji-nędza-wynika-z-samego-nadmiaru
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Największym motorem cywilizacji jest ludzkie nygustwo -Krzysztof Przybylski
największym-motorem-cywilizacji-jest-ludzkie-nygustwo
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Jedna z największych klęsk cywilizacji: uczony głupiec. -Karel Capek
jedna-z-największych-klęsk-cywilizacji-uczony-głupiec
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Oto arcydzieło naszej cywilizacji - z miłości uczyniliśmy zwyczajną sprawę. -Antoine Barnave
oto-arcydzieło-naszej-cywilizacji-z-miłoś-uczyniliśmy-zwyczajną-sprawę
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Człowiek, który pierwszy cisnął obelgę zamiast kamienia, był twórcą cywilizacji. -Sigmund Freud
człowiek-który-pierwszy-cisnął-obelgę-zamiast-kamienia-był-twórcą-cywilizacji
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Człowiek, który pier­wszy cisnął obelgę za­miast ka­mienia był twórcą cywilizacji. -Zygmunt Freud
człowiek-który-pier­wszy-cisnął-obelgę-za­miast-ka­mienia-był-twórcą-cywilizacji
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Kto wie, może drobnoustroje uważają naszą śmierć za kataklizm stworzonej przez siebie cywilizacji. -Renata Szuman - Fikus
kto-wie-może-drobnoustroje-uważają-naszą-śmierć-za-kataklizm-stworzonej-przez-siebie-cywilizacji
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Ludzie przeważnie nie zdają sobie sprawy z tego, że można tyleż samo zarobić na burzeniu cywilizacji, co na jej budowaniu. -Margaret Mitchell
ludzie-przeważnie-nie-zdają-sobie-sprawy-z-tego-że-można-tyleż-samo-zarobić-na-burzeniu-cywilizacji-co-na-jej-budowaniu
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Równość jest nieosiągalna, równość nie istnieje. Dążenie do równości i sprawiedliwości niszczy najwyższe osiągnięcia cywilizacji. -Aleksy Tołstoj
równość-jest-nieosiągalna-równość-nie-istnieje-dążenie-do-równoś-i-sprawiedliwoś-niszczy-najwyższe-osiągnięcia-cywilizacji
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: skraw­ki ciszy rozerwanej wrzas­ka­mi cywilizacji błąkają się bezradne usiłując się odnaleźć aby cisza mogła znowu się odrodzić *** Dział: Pro­za życia *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
skraw­ki-ciszy-rozerwanej-wrzas­ka­mi-cywilizacji-błąkają ę-bezradne-usiłując ę-odnaleźć-aby-cisza-mogła-znowu-ę-odrodzić-dział
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Niezgłębione są pokłady ludzkiej niekumacji. -Kazik Staszewski
niezgłębione-są pokłady-ludzkiej-niekumacji
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: oczy - lus­tro duszy ludzkiej. -blanejszyna
oczy- lus­tro-duszy-ludzkiej
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Mądrość to najwyższa doskonałość duszy ludzkiej. -Seneka
mądrość-to-najwyższa-doskonałość-duszy-ludzkiej
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Pisarz jest inżynierem ludzkiej duszy. -Józef Stalin
pisarz-jest-inżynierem-ludzkiej-duszy
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Pi­sarz jest inżynierem ludzkiej duszy. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Wszystko zło rodzi się ze słabości ludzkiej. -Friedrich Nietzsche
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Ślad jest przek­leństwem sto­py ludzkiej. -Stanisław Czosnowski
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Poszanowanie godności ludzkiej jest najgodniejszą słabością satrapy. -Felix Lope De Vega Carpio
poszanowanie-godnoś-ludzkiej-jest-najgodniejszą-słabośą-satrapy
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Nies­ka­zitel­ność nie leży w ludzkiej naturze. -Leszek Kołakowski
nies­ka­zitel­ność-nie ży-w ludzkiej-naturze
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Jeśli coś ra­ni uszy, trud­no do­ciera do ludzkiej duszy. -Kwintylian
jeśli-coś-ra­-uszy-trud­no-do­ciera-do ludzkiej-duszy
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Czyż to jest w mo­cy ludzkiej wie­rzyć al­bo nie wierzyć?  -Ernest Renan
czyż-to jest w mo­cy-ludzkiej-wie­rzyć-al­bo-nie wierzyć 
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: He­roizm to pod­sta­wowa bar­wa ludzkiej egzystencji. -Józef Stanisław Tischner
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Jest to w naturze ludzkiej nienawidzić tego, kogo się skrzywdziło. -Tacyt
jest-to-w-naturze-ludzkiej-nienawidzić-tego-kogo-ę-skrzywdziło
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Umysł bogów mniej ścisły niźli porachunki logiki ludzkiej. -Bolesław Leśmian
umysł-bogów-mniej-ścisły-źli-porachunki-logiki-ludzkiej
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Najistotniejsze rysy ludzkiej natury nie zmieniły się od wieków. -Gustaw Holoubek
najistotniejsze-rysy-ludzkiej-natury-nie-zmieniły-ę-od-wieków
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Najgłębiej zakorzenione w ludzkiej naturze jest pragnienie, by zostać docenionym. -William James
najgłębiej-zakorzenione-w-ludzkiej-naturze-jest-pragnienie-by-zostać-docenionym
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Szu­kać pos­ta­ci i kształtu bo­ga to znak ułom­ności ludzkiej. -Pliniusz Starszy
szu­kać-pos­­-i kształ-bo­ga-to znak-ułom­noś-ludzkiej
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Akt pier­wszy tra­gedii ludzkiej – na­rodzi­ny dziecka. -Ryūnosuke Akutagawa
akt-pier­wszy-tra­gedii-ludzkiej- na­rodzi­ny-dziecka
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Właści­we jest ludzkiej na­turze niena­widzić te­go, ko­go się skrzywdziło. -Tacyt
właś­we-jest ludzkiej-na­turze-niena­widzić-te­go-ko­go ę-skrzywdziło
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Uczucia leżą we krwi, budzi je prawo silniejsze od woli ludzkiej. -Melania Parczewska
uczucia-żą-we-krwi-budzi-prawo-silniejsze-od-woli-ludzkiej
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej władzy! Otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! -Jan Paweł II
Ludzkiej Cywilizacji Cytaty: Żadna ludzka istota nie może przeżyć bez ludzkiej wspólnoty. -Dalajlama
Żadna-ludzka-istota-nie-może-przeżyć-bez-ludzkiej-wspólnoty