Ludzkiej Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ludzkiej Cytaty: Niezgłębione są pokłady ludzkiej niekumacji. -Kazik Staszewski
niezgłębione-są pokłady-ludzkiej-niekumacji
Ludzkiej Cytaty: Pi­sarz jest inżynierem ludzkiej duszy. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)
Ludzkiej Cytaty: Pisarz jest inżynierem ludzkiej duszy. -Józef Stalin
pisarz-jest-inżynierem-ludzkiej-duszy
Ludzkiej Cytaty: Mądrość to najwyższa doskonałość duszy ludzkiej. -Seneka
mądrość-to-najwyższa-doskonałość-duszy-ludzkiej
Ludzkiej Cytaty: oczy - lus­tro duszy ludzkiej. -blanejszyna
oczy- lus­tro-duszy-ludzkiej
Ludzkiej Cytaty: Wszystko zło rodzi się ze słabości ludzkiej. -Friedrich Nietzsche
Ludzkiej Cytaty: Ślad jest przek­leństwem sto­py ludzkiej. -Stanisław Czosnowski
Ludzkiej Cytaty: Jeśli coś ra­ni uszy, trud­no do­ciera do ludzkiej duszy. -Kwintylian
jeśli-coś-ra­-uszy-trud­no-do­ciera-do ludzkiej-duszy
Ludzkiej Cytaty: He­roizm to pod­sta­wowa bar­wa ludzkiej egzystencji. -Józef Stanisław Tischner
Ludzkiej Cytaty: Nies­ka­zitel­ność nie leży w ludzkiej naturze. -Leszek Kołakowski
nies­ka­zitel­ność-nie ży-w ludzkiej-naturze
Ludzkiej Cytaty: Poszanowanie godności ludzkiej jest najgodniejszą słabością satrapy. -Felix Lope De Vega Carpio
poszanowanie-godnoś-ludzkiej-jest-najgodniejszą-słabośą-satrapy
Ludzkiej Cytaty: Czyż to jest w mo­cy ludzkiej wie­rzyć al­bo nie wierzyć?  -Ernest Renan
czyż-to jest w mo­cy-ludzkiej-wie­rzyć-al­bo-nie wierzyć 
Ludzkiej Cytaty: Akt pier­wszy tra­gedii ludzkiej – na­rodzi­ny dziecka. -Ryūnosuke Akutagawa
akt-pier­wszy-tra­gedii-ludzkiej- na­rodzi­ny-dziecka
Ludzkiej Cytaty: Umysł bogów mniej ścisły niźli porachunki logiki ludzkiej. -Bolesław Leśmian
umysł-bogów-mniej-ścisły-źli-porachunki-logiki-ludzkiej
Ludzkiej Cytaty: Jest to w naturze ludzkiej nienawidzić tego, kogo się skrzywdziło. -Tacyt
jest-to-w-naturze-ludzkiej-nienawidzić-tego-kogo-ę-skrzywdziło
Ludzkiej Cytaty: Najistotniejsze rysy ludzkiej natury nie zmieniły się od wieków. -Gustaw Holoubek
najistotniejsze-rysy-ludzkiej-natury-nie-zmieniły-ę-od-wieków
Ludzkiej Cytaty: Najgłębiej zakorzenione w ludzkiej naturze jest pragnienie, by zostać docenionym. -William James
najgłębiej-zakorzenione-w-ludzkiej-naturze-jest-pragnienie-by-zostać-docenionym
Ludzkiej Cytaty: Szu­kać pos­ta­ci i kształtu bo­ga to znak ułom­ności ludzkiej. -Pliniusz Starszy
szu­kać-pos­­-i kształ-bo­ga-to znak-ułom­noś-ludzkiej
Ludzkiej Cytaty: Uczucia leżą we krwi, budzi je prawo silniejsze od woli ludzkiej. -Melania Parczewska
uczucia-żą-we-krwi-budzi-prawo-silniejsze-od-woli-ludzkiej
Ludzkiej Cytaty: Właści­we jest ludzkiej na­turze niena­widzić te­go, ko­go się skrzywdziło. -Tacyt
właś­we-jest ludzkiej-na­turze-niena­widzić-te­go-ko­go ę-skrzywdziło
Ludzkiej Cytaty: Uśmiech jest jak słońce, które spędza chłód z ludzkiej twarzy. -Victor Marie Hugo
uśmiech-jest jak słoń-które-spędza-chłód-z ludzkiej-twarzy
Ludzkiej Cytaty: Najbardziej palącą potrzebą ludzkiej natury jest pragnienie bycia ważnym -Prof. John Dewey
najbardziej-palącą-potrzebą-ludzkiej-natury-jest-pragnienie-bycia-ważnym
Ludzkiej Cytaty: Życie wciąż na nowo pisze scenariusze szczęścia. Szkoda, że na ludzkiej skórze. -Antoni Regulski
Życie-wciąż-na-nowo-pisze-scenariusze-szczęścia-szkoda-że-na-ludzkiej-skórze
Ludzkiej Cytaty: Głupoty ludzkiej nie można brać w rachubę, albowiem jest nieskończoną. -Henryk Sienkiewicz
głupoty-ludzkiej-nie-można-brać-w-rachubę-albowiem-jest-nieskończoną
Ludzkiej Cytaty: Uśmiech jest jak słońce, które spędza chłód z ludzkiej twarzy. -Wiktor Hugo
uśmiech-jest-jak-słoń-które-spędza-chłód-z-ludzkiej-twarzy
Ludzkiej Cytaty: Żadna ludzka istota nie może przeżyć bez ludzkiej wspólnoty. -Dalajlama
Żadna-ludzka-istota-nie-może-przeżyć-bez-ludzkiej-wspólnoty
Ludzkiej Cytaty: Wesoła myśl jest niczym wiosna. Otwiera pąki natury ludzkiej. -Jean Paul Sartre
wesoła-myśl-jest-niczym-wiosna-otwiera-pąki-natury-ludzkiej
Ludzkiej Cytaty: Miłość jest jedyną rozumną i zadowalającą odpowiedzią na problemy ludzkiej egzystencji. -Erich Fromm
miłość-jest-jedyną-rozumną-i-zadowalającą-odpowiedzią-na-problemy-ludzkiej-egzystencji
Ludzkiej Cytaty: We­soła myśl jest niczym wios­na. Ot­wiera pąki na­tury ludzkiej. -Jean-Paul Sartre
we­soła-myśl-jest niczym-wios­na-ot­wiera pąki-na­tury-ludzkiej
Ludzkiej Cytaty: Rzeczy­wis­tość to stały ad­res ludzkiej doli... Krys­ty­na A.Sz. 07.06.2016r. -krysta
rzeczy­wis­tość-to stały-ad­res-ludzkiej-doli-krys­ty­na-asz-07062016r
Ludzkiej Cytaty: Właściwe jest ludzkiej naturze nienawidzić tego, kogo się skrzywdziło. -Tacyt
właściwe-jest-ludzkiej-naturze-nienawidzić-tego-kogo-ę-skrzywdziło
Ludzkiej Cytaty: Znajomość ludzkiej natury powinna być początkiem i końcem wykształcenia każdego polityka. -Henry Adams
znajomość-ludzkiej-natury-powinna-być-początkiem-i-końcem-wykształcenia-każdego-polityka
Ludzkiej Cytaty:
in­styn­kt-jest cha­rak­te­rem-oso­bowoś-ludzkiej-~pa­weł-rychlica 
Ludzkiej Cytaty: Na­wet naj­lepsi ba­dacze nie od­na­leźli jeszcze szczy­tu ludzkiej głupoty. -Ryder
na­wet-naj­lepsi-ba­dacze-nie od­na­źli-jeszcze-szczy­-ludzkiej-głupoty
Ludzkiej Cytaty: Kiepska to prawda, która nie może dojść do ludzkiej świadomości bez reklamy. -Stefan Kisielewski
kiepska-to-prawda-która-nie-może-dojść-do-ludzkiej-świadomoś-bez-reklamy