Ludzkim Przebraniem Cytaty

Ludzkim Przebraniem Cytaty: Odmienny obraz każde widzi oko i każde ucho inny słyszy śpiew, a każde serce, gdy wejrzeć głęboko, ukaże własną sromotę i grzech. Diabły ukryte pod ludzkim przebraniem na koniec piekieł zasiedlą podziemia, lecz dobroć, przyjaźń i miłość powstanie z dna serca biednego stworzenia. -Dean R. Koontz


Ludzkim Przebraniem Cytaty: W życiu trze­ba być ludzkim człowiekiem. -Lilliana


w życiu-trze­ba-być-ludzkim-człowiekiem
Ludzkim Przebraniem Cytaty: Gra­nica krzyw­dy leży w su­mieniu, w ser­cu ludzkim. -Stefan Żeromski


gra­nica-krzyw­dy-ży-w su­mieniu-w ser­cu-ludzkim
Ludzkim Przebraniem Cytaty: To miłość, zapewnia poczucie jedności ze światem przyrodniczym i ludzkim. -Erich Fromm


to-miłość-zapewnia-poczucie-jednoś-ze-światem-przyrodniczym-i-ludzkim
Ludzkim Przebraniem Cytaty: W ciele ludzkim jest więcej mądrości, aniżeli w największym rozumie. -Maria Meiedźwiecka


w-ciele-ludzkim-jest-więcej-mądroś-aniżeli-w-największym-rozumie
Ludzkim Przebraniem Cytaty: Nie­rzad­ko drogę do szczęścia wyb­ru­kowa­no ludzkim cierpieniem. -Papużka


nie­rzad­ko-drogę-do szczęścia-wyb­ru­kowa­no-ludzkim-cierpieniem
Ludzkim Przebraniem Cytaty: Po­nad ludzkim pojęciem czu­wa snów władca... pan na gra­nicy wymiarów. -MAŁA ISLANDKA


po­nad-ludzkim-pojęciem-czu­wa-snów-władca-pan-na gra­nicy-wymiarów
Ludzkim Przebraniem Cytaty: Wszys­tko tam było ta­nie oraz podłego ga­tun­ku. Włącznie z ludzkim życiem. -Jacek Piekara


wszys­tko-tam-było-­nie-oraz-podłego-ga­tun­ku-włącznie-z ludzkim-życiem
Ludzkim Przebraniem Cytaty: Najważniejszym ludzkim zadaniem jest ratowanie czegoś, co się rozpada, a nie tworzenie rzeczy nowych. -Olga Tokarczuk


najważniejszym-ludzkim-zadaniem-jest-ratowanie-czegoś-co-ę-rozpada-a-nie-tworzenie-rzeczy-nowych
Ludzkim Przebraniem Cytaty: Za­dana ka­ra by­wa dot­kli­wa, ale nie zaw­sze czy­ni cię bar­dziej ludzkim... -Papużka


za­dana-ka­ra-by­wa-dot­kli­wa-ale-nie zaw­sze-czy­-ę-bar­dziej-ludzkim
Ludzkim Przebraniem Cytaty: Litość jest najtańszym uczuciem ludzkim. Świat lituje się nawet nad męczennikami zła. -Fryderyk Chrystian Hebbel


litość-jest-najtańszym-uczuciem-ludzkim-Świat-lituje-ę-nawet-nad-męczennikami-zła
Ludzkim Przebraniem Cytaty: Naj­wspa­nial­szą rzeczą w ludzkim by­cie jest kochać ko­goś po­nad życie. -kHRYSTUS


naj­wspa­nial­szą-rzeczą-w ludzkim-by­cie-jest kochać-ko­goś-po­nad-życie
Ludzkim Przebraniem Cytaty: Nie możesz stać się człowiekiem, przej­mując po pros­tu kon­trolę nad ludzkim ciałem. -R » Anne Rice » Opowieść o Złodzieju Ciał


Ludzkim Przebraniem Cytaty: 0 miłości ! O jedyne słońce szczęścia w ludzkim niebie ! Lepiej z tobą żyć godzinę niż wieki bez ciebie. -Jadwiga Łuszczewska


0-miłoś-o-jedyne-słoń-szczęścia-w-ludzkim-niebie-lepiej-z-tobą-żyć-godzinę-ż-wieki-bez-ciebie
Ludzkim Przebraniem Cytaty: Są chwi­le w życiu ludzkim, pod­czas których mil­cze­nie zastępu­je naj­wznioślej­szą mowę. -Bolesław Prus


są chwi­-w życiu-ludzkim-pod­czas-których-mil­cze­nie-zastępu­-naj­wznioślej­szą-mowę
Ludzkim Przebraniem Cytaty: Mówisz, że chcesz zmienić świat, a ba­wisz się ludzkim życiem dla swoich głupich, egois­tycznych pobudek. -Masashi Kishimoto


mówisz-że chcesz-zmienić-świat-a ba­wisz ę-ludzkim-życiem-dla-swoich-głupich-egois­tycznych-pobudek
Ludzkim Przebraniem Cytaty: Li­tość jest naj­tańszym uczu­ciem ludzkim. Świat li­tuje się na­wet nad męczen­ni­kami zła. -Fryderyk Chrystian Hebbel


li­tość-jest naj­ńszym-uczu­ciem-ludzkim-Świat li­tuje ę-na­wet-nad-męczen­­kami-zła
Ludzkim Przebraniem Cytaty: Zawód pisarza jest najbardziej samotniczy, móc dzielić go z kimś innym to błogosławieństwo; staje się wówczas bardziej ludzkim. -Silvina Bullrich


zawód-pisarza-jest-najbardziej-samotniczy-móc-dzielić-go-z-kimś-innym-to-błogosławieństwo-staje-ę-wówczas-bardziej-ludzkim