Ludzkość Wysoko Cytaty

Go to Gemtracks
Ludzkość Wysoko Cytaty: Myśląc o ludzkości, mamy na uwadze przede wszystkim siebie jako jej przedstawicieli, toteż cenimy ludzkość wysoko. -Bertrand Russell
myśląc-o-ludzkoś-mamy-na-uwadze-przede-wszystkim-siebie-jako-jej-przedstawicieli-toteż-cenimy-ludzkość-wysoko
Ludzkość Wysoko Cytaty: Gdy­bym był ptakiem, co la­ta wysoko to srałbym po głowach ro­dakom Polokom. Nas­rałbym wtedy Ci pros­to na oko... gdy­bym był pta­kiem, co la­ta wysoko... -Moon G
gdy­bym-był-ptakiem-co-­-wysoko-to-srałbym-po głowach-ro­dakom-polokom-nas­rałbym-wtedy-ci-pros­to-na oko-gdy­bym-był-pta­kiem-co-­
Ludzkość Wysoko Cytaty: Z punktu widzenia roślin i zwierząt cała ludzkość jest niepotrzebna, cała ludzkość zaśmieca, zabrudza kwitnący ogród ziemi! Wszyscy jesteśmy jednakowi wobec planety! -Dina Kalinowska
z-punktu-widzenia-roślin-i-zwierząt-cała-ludzkość-jest-niepotrzebna-cała-ludzkość-zaśmieca-zabrudza-kwitnący-ogród-ziemi-wszyscy-jesteśmy
Ludzkość Wysoko Cytaty: Ubodzy, cisi, zapłakani, cierpiący, miłosierni, naiwni, opluwani - to najwyższej miary ludzkość. Jezu Chryste, ale gdybyśmy wszyscy tacy byli lub tacy chcieli być jak wyglądałby świat i ludzkość. W świecie liczą się tylko zwycięzcy. Tych się szanuje, ich się chwali, zabiega o ich względy. -Zofia Kucówna
Ludzkość Wysoko Cytaty: Sięga wysoko, kto się czołgać umie. -Julian Ursyn Niemcewicz
Ludzkość Wysoko Cytaty: Utopia ma głowę wysoko, ale nisko stopę. -Anonim
utopia-głowę-wysoko-ale-nisko-stopę
Ludzkość Wysoko Cytaty: I słowa bez pokrycia bywają wysoko notowane. -Stanisław Jerzy Lec
Ludzkość Wysoko Cytaty: Pożeg­nała wszystkich choć Nikt nie wziął jej pożegnania tak na poważnie... Wy­jechała na sam szczyt budynku starą windą... Roz­puściła włosy... Otarła z łez oczy...roz­winęła skrzydła... ...wiatr rwał kon­wulsyj­nie pióra... ...chciała wzlecieć... skoczyła Co mogę dla Niej zrobić? Nie do­kończyć te­go wiersza opi­sem chłod­nym upadku z które­goś tam piętra... ..była wysoko... ...jest wysoko... Upa­dek oczy­wistą prawdą? Może jed­nak wzleciała? ...Anioł... o imionach Nadzieja i Miłość  -Uśmiechnięta Anielica
Ludzkość Wysoko Cytaty:
mierz-wysoko-wpajali-mu-wzniośli-nauczyciele-strzelił-im-w-łeb
Ludzkość Wysoko Cytaty: Wysoko musi się wznieść, kto upadł nisko. -Henryk Ibsen
wysoko-musi-ę-wznieść-kto-upadł-nisko
Ludzkość Wysoko Cytaty: Znakomitość to ktoś podziwiany za swoje wysoko postawione znajomości. -Daniel Boorstin
znakomitość-to-ktoś-podziwiany-za-swoje-wysoko-postawione-znajomoś
Ludzkość Wysoko Cytaty: Kto raz wzniósł się wysoko, łamie skrzydła w krzakach. -Anna Jokai
kto-raz-wzniósł-ę-wysoko-łamie-skrzydła-w-krzakach
Ludzkość Wysoko Cytaty: Wy­soko szy­bują młodzieńcze myśli, niez­wykle wysoko. -Henry Wadsworth Longfellow
Ludzkość Wysoko Cytaty: gdy ce­nisz siebie za wysoko możesz bar­dzo szyb­ko upaść  -Intryga
gdy-­nisz-siebie-za wysoko-możesz-bar­dzo-szyb­ko-upaść 
Ludzkość Wysoko Cytaty: Głupi to, który na owoc patrzą, a jak wysoko wisi, nie myśli. -Wincenty Ignacy Marewicz
głupi-to-który-na-owoc-patrzą-a-jak-wysoko-wisi-nie-myśli
Ludzkość Wysoko Cytaty: Oka­załość skrzy­deł nie do­wodzi jeszcze, że wzle­cisz wysoko. -Kazimierz Chyła
oka­załość-skrzy­deł-nie do­wodzi-jeszcze-że wzle­cisz-wysoko
Ludzkość Wysoko Cytaty: od­dam me skrzydła. mu­sisz wzle­cieć wysoko, bym zbyt nie tęsknił  -bez.odwagi
od­dam-me skrzydła-mu­sisz-wzle­cieć-wysoko-bym-zbyt-nie tęsknił 
Ludzkość Wysoko Cytaty: Sława ojców przechodzi na dzieci w postaci wysoko podniesionych głów i zdecydowanych gestów. -Zofia Kucówna
sława-ojców-przechodzi-na-dzieci-w-postaci-wysoko-podniesionych-głów-i-zdecydowanych-gestów
Ludzkość Wysoko Cytaty: Słońce wysoko Gra­niczy ze szczy­tem gór Prze­biśniegi już Krys­ty­na Sz. 18.02.2015r. -krysta
słoń-wysoko-gra­niczy-ze szczy­tem-gór-prze­biśniegi-już-krys­ty­na-sz-18022015r
Ludzkość Wysoko Cytaty: Chciałabym kiedyś na chwilę wzbić się wysoko, usiąść na chmur­ce i od­począć.. od cze­go ? Od ludzi i wszys­tkiego wokół.. -AnDree
chciałabym-kiedyś-na chwilę-wzbić ę-wysoko-usiąść-na chmur­-i od­począć-od cze­go-od-ludzi-i wszys­tkiego-wokół
Ludzkość Wysoko Cytaty: Świat to cyrk, gdzie miłość i szczęście chodzą wysoko po mocno napiętej linie i w każdej chwili grozi im śmierć. -Zofia Kucówna
Świat-to-cyrk-gdzie-miłość-i-szczęście-chodzą-wysoko-po-mocno-napiętej-linie-i-w-każdej-chwili-grozi-im-śmierć
Ludzkość Wysoko Cytaty: Zaczynaj od rzeczy małych, jeśli chcesz być wielkim. Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko. -Augustyn Św
zaczynaj-od-rzeczy-łych-śli-chcesz-być-wielkim-zakładaj-głęboki-fundament-pokory-skoro-zamierzasz-budować-wysoko
Ludzkość Wysoko Cytaty: Jeśli chcesz być wielki, zaczynaj od rzeczy małych. Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko. -Augustyn Św
jeśli-chcesz-być-wielki-zaczynaj-od-rzeczy-łych-zakładaj-głęboki-fundament-pokory-skoro-zamierzasz-budować-wysoko
Ludzkość Wysoko Cytaty: idę so­bie drogą w życiu chodzi o to żeby nie zajść za wysoko kładę się na ziemi stąd mam bliżej do korzeni  -liliowięc
idę-so­bie-drogą-w-życiu-chodzi-o to-żeby-nie zajść-za wysoko-kładę ę-na ziemi-stąd-mam-bliżej-do korzeni 
Ludzkość Wysoko Cytaty: Gdy ma­mona wkracza ludzkość się zatraca. -Ryder
gdy-­mona-wkracza-ludzkość ę-zatraca
Ludzkość Wysoko Cytaty: Ludzkość kocha dramaty rzeczywiste, a nie wymyślone. -Henri Bergson
ludzkość-kocha-dramaty-rzeczywiste-a-nie-wymyślone
Ludzkość Wysoko Cytaty: Między Bo­giem a Prawdą re­ligie toczą ludzkość. -fyrfle
między-bo­giem-a prawdą-re­ligie-toczą-ludzkość
Ludzkość Wysoko Cytaty: Jeśli chcesz być wiel­ki, zaczy­naj od rzeczy małych. Zakładaj głębo­ki fun­da­ment po­kory, sko­ro za­mie­rzasz bu­dować wysoko. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
jeśli-chcesz-być-wiel­ki-zaczy­naj-od rzeczy-łych-zakładaj głębo­ki-fun­da­ment-po­kory-sko­ro-za­mie­rzasz-bu­dować-wysoko
Ludzkość Wysoko Cytaty: Zac­ny biz­nesmen, wszak to Stolica! Cnotę ko­biet na złote przeliczał. No­sy no­sił wysoko, aż nie wpadła mu w oko wy­pisz wy­maluj - Kaśka caryca. -Alfa Centauri
zac­ny-biz­nesmen-wszak-to stolica-cnotę-ko­biet-na złote-przeliczał-no­sy-no­ł-wysoko-aż-nie wpadła-mu w oko-wy­pisz-wy­maluj
Ludzkość Wysoko Cytaty: Polityk dzeli ludzkość na dwie klasy: narzędzia i wrogów. -Anonim
polityk-dzeli-ludzkość-na-dwie-klasy-narzędzia-i-wrogów
Ludzkość Wysoko Cytaty: Ludzkość jest strumieniem światła płynącym ze skończoności w nieskończoność. -Khalil Gibran
ludzkość-jest-strumieniem-światła-płynącym-ze-skończonoś-w-nieskończoność
Ludzkość Wysoko Cytaty: Kocham ludzkość, nie mogę tylko znieść ludzi. -Charles Schultz
kocham-ludzkość-nie-mogę-tylko-znieść-ludzi
Ludzkość Wysoko Cytaty: Kochać ludzkość? - Spróbuj najpierw jednego jedynego człowieka! -Gabriel Laub
kochać-ludzkość-spróbuj-najpierw-jednego-jedynego-człowieka
Ludzkość Wysoko Cytaty: Kocham ludzkość, nie mogę tyl­ko znieść ludzi. -Charles Schultz
kocham-ludzkość-nie mogę-tyl­ko-znieść-ludzi
Ludzkość Wysoko Cytaty: Słowa są najpotężniejszą bronią, jaką się ludzkość posługuje. -Rudyard Kipling
słowa-są-najpotężniejszą-bronią-jaką-ę-ludzkość-posługuje